Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Informacje o Urzędzie

Zbieranie statystyk

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej jest jednostką organizacyjną Starosty wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, której siedzibą jest miasto Kolbuszowa.

 

ADRES:

36-100 Kolbuszowa

ul. Piłsudskiego 59a

telefony: 017-22-71-790, 017-22-72-926, 017-22-80-492

e-mail: rzko@praca.gov.pl 

www: www.pup.kolbuszowa.pl

BIP: bip.pup.kolbuszowa.pl

eup: adres elektronicznego urzędu podawczego

 

TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

 

Miasto i Gmina Kolbuszowa, Gminy: CMOLAS, DZIKOWIEC, MAJDAN KRÓLEWSKI, NIWISKA, RANIŻÓW

 

Zakres działalności:

 

Celem działania PUP Kolbuszowa jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.), ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a w szczególności :

 

 • Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukujących pracy
 • Ułatwienia pracodawcom pozyskiwania pracowników
 • Podejmowania działań zmierzających do zapobiegania negatywnym skutkom zwolnień pracy
 • Rejestrowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawiania im propozycji zatrudnienia i w razie braku takich propozycji wypłacanie uprawnionym zasiłków
 • Inicjowania i finansowania szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych  i zatrudniania absolwentów
 • Prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
 • Realizacja Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Kolbuszowa

 

Kierownictwo PUP

 

Całokształtem działalności PUP kieruje Dyrektor mgr Elżbieta Kapusta  zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność przed Starostą – pok. Nr 15 tel. wew. 201.

Dyrektor PUP kieruje działalnością Urzędu przy pomocy swojego zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych.

Podczas nieobecność Dyrektora PUP kierownictwo sprawuje Z – ca Dyrektora mgr Marta Rainer – pok. Nr 13 tel. wew. 279

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PUP

 

 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej - CAZ
  1.1. Referat pośrednictwa, poradnictwa zawodowego i szkoleń – PRO
  1.2. Referat instrumentów rynku pracy – PRS
 2. Referat ewidencji świadczeń – PRE
 3. Dział finansowo – księgowy – PF
 4. Samodzielne stanowiska pracy
  4.1. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - S
  4.2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych - OA
  4.3. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyczno-gospodarczych - IG
 • Referat pośrednictwa, poradnictwa zawodowego i szkoleń

Kierownik referatu: mgr Tadeusz Guzek pok. nr 4 tel. wew. 281

Stanowisko pośrednika pracy pok. nr 2 tel. wew. 261, 265, 266

Powiatowy asystent EURES pok. nr 4 tel. wew. 262

Doradca zawodowy pok. nr 19 tel. wew. 258

Specjalista d/s rozwoju zawodowego pok. 20 tel. wew. 272

Lider Klubu Pracy pok. nr 16 tel. wew. 256

 • Referat Instrumentu Rynku Pracy

Kierownik referatu: Krystyna Marud pok. nr 7 tel. wew. 255

Stanowisko d/s refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego pok. nr 7 tel. wew. 255

Stanowisko d/s dotacji pok. nr 6 tel. wew. 276

Stanowisko d/s organizowania staży, prac interwencyjnych pok. nr 18 tel. wew. 257

Stanowisko d/s organizowania robót publicznych, prac społecznie użytecznych pok. nr 6 tel. wew. 276

 • Referat Ewidencji i Świadczeń

Kierownik referatu: Teresa Kret sala nr 1 st. nr 5 tel. wew. 280

Stanowisko d/s zaświadczeń sala nr 1 st. nr 4 tel. wew. 268

Stanowisko d/s wydawania legitymacji ubezpieczeniowych sala nr 1 st. nr 1 tel. wew. 267

Stanowisko d/s obsługi osób niepełnosprawnych z prawem do zasiłku sala nr 1 st. nr 4 tel. wew. 268

Stanowisko d/s zmian statusu bezrobotnych sala nr 1 st. nr 6 tel. wew. 270

Stanowisko d/s obsługi osób bezrobotnych odbywających staż, przygotowanie zawodowe i szkolenie sala nr 1 st. nr 7

Stanowisko d/s rejestracji bezrobotnych pok. nr 1A tel. wew. 254

 • Dział Finansowo – Księgowy

Główny Księgowy: Barbara Szklarz pok. nr 11 tel. wew. 251

Stanowisko d/s księgowości budżetowej pok. nr 11 tel. wew. 251

Stanowisko d/s księgowości Funduszu Pracy pok. nr 10 tel. wew. 252

Stanowisko d/s refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach: prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie-użytecznych, kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, refundacje składek na ubezpieczenie społeczne rolników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy pok. nr 9 tel. wew. 253

 • Samodzielne stanowiska pracy

Stanowisko d/s obsługi sekretariatu  pok. nr 14 tel. wew. 200

Stanowisko d/s organizacyjno-administracyjnych pokój nr 12 tel. wew. 275

Stanowisko d/s informatyczno-gospodarczych pok. nr 5 tel. wew. 260

Stanowisko d/s statystyki i zastosowań informatyki pok. nr 5 tel. wew. 263

 

Regulamin organizacyjny:

Uchwała

Regulamin

Załącznik do regulaminu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia:

www.pup.kolbuszowa.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwalne:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Ogłoszenie nr 2 z dnia 24marca 2015 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej - Specjalista do spraw programów - stażysta dla 2 osób

ikona PDF Ogłoszenie nr 2 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 24 marca 2015

ikona PDF Kwestionariusz osobowy

ikona PDF OŚWIADCZENIE

ikona PDF Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Specjalista do spraw programów - stażysta

ikona PDF Informacja o wynikach naboru - Specjalista do spraw programów - stażysta

Ogłoszenie nr 1 z dnia 16 marca 2015 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej - Inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym.

ikona PDF Ogłoszenie nr 1 o naborze na wolne stanowisko urzednicze z dnia 16 marca 2015 - Nabór Nr 1/2015

ikona PDF Kwestionariusz osobowy - Nabór Nr 1/2015

ikona PDF OŚWIADCZENIE - Nabór Nr 1/2015

ikona PDF Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektor w PUP Kolbuszowa - Nabór Nr 1/2015

ikona PDF Informacja o wynikach naboru z dnia 16 marca 2015


Ogłoszenie nr 4 z dnia 18 sierpnia 2014 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej - Inspektora w Referacie Instrumentów Rynku Pracy

plik w formacie PDF Ogłoszenie Nr 4 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w PUP Kolbuszowa

plik w formacie PDF Kwestionariusz osobowy - Nabór Nr 4 - Inspektor

plik w formacie PDF OŚWIADCZENIE - Nabór Nr 4 - Inspektor

plik w formacie PDF Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor

plik w formacie PDF Informacja o wynikach naboru - Inspektor

Ogłoszenie nr 1 z dnia 14 stycznia 2014 roku  o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej - Lider Klubu Pracy

plik w formacie PDF      Ogłoszenie - Nabór Nr 1 - Lider Klubu Pracy

plik w formacie PDF      Kwestionariusz osobowy - Nabór Nr 1 - Lider Klubu Pracy

plik w formacie PDF      Oświadczenie - Nabór Nr 1 - Lider Klubu Pracy

plik w formacie PDF      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Lider Klubu Pracy

plik w formacie PDF      Informacja o wynikach naboru - Lider Klubu Pracy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 2 z dnia 14 stycznia 2014 roku  o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej - Specjalista ds. rozwoju zawodowego

plik w formacie PDF      Ogłoszenie - Nabór Nr 2 - Specjalista ds. rozwoju zawodowego

plik w formacie PDF      Kwestionariusz osobowy - Nabór Nr 2 - Specjalista ds. rozwoju zawodowego

plik w formacie PDF      Oświadczenie - Nabór Nr 2 - Specjalista ds. rozwoju zawodowego

plik w formacie PDF      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Specjalista ds. rozwoju zawodowego

plik w formacie PDF      Informacja o wynikach naboru - Specjalista ds. rozwoju zawodowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 3 z dnia 15 stycznia 2014 roku  o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej - Inspektor

plik w formacie PDF      Ogłoszenie - Nabór Nr 3 - Inspektor

plik w formacie PDF      Kwestionariusz osobowy - Nabór Nr 3 - Inspektor

plik w formacie PDF      Oświadczenie - Nabór Nr 3 - Inspektor

plik w formacie PDF      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor

plik w formacie PDF      Informacja o wynikach naboru - Inspektor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.efundusze.org.pl - adres portalu "Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych"

 

INFORMACJE:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin3
Data wytworzenia:
2008-05-29
Data publikacji:
2007-04-23
Data ostatniej zmiany:
2015-06-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-17 15:57:17, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)