Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1476030
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane27700
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201821778
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe9846
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska12531
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia5141
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe3504
Ikona - strzałka prawaObsługa stron49769
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo328789
Ikona - strzałka prawaGeodezja16012
Ikona - strzałka prawaKomunikacja7644
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska33079
Ikona - strzałka prawaOR4938
Ikona - strzałka prawaPCPR228521
Ikona - strzałka prawaPZO1108445
Ikona - strzałka prawaZD4417
Ikona - strzałka prawaNB5964
Ikona - strzałka prawaPODGiK7207
Ikona - strzałka prawaBOJSP5373
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia174408
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru23167
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa10000
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne6637
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe2271
Ikona - strzałka prawaSieci bez sieci gazowej5927
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy179676
Ikona - strzałka prawaPrzetargi503540
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych8231
Ikona - strzałka prawaWyniki przetargów27880
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu17439
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata7051
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego4933
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli5420
Ikona - strzałka prawaKontrole11288
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?21438
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa25394
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe33915
Ikona - strzałka prawaRadni36118
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów24296
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek32548
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu21325
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu16822
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty23351
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa7444
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne3314
Ikona - strzałka prawaPetycje721
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty346
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych1393
Ikona - strzałka prawaWezwanie do odbioru583
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu24918
Ikona - strzałka prawaPlan pracy7085
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania radnych118
Ikona - strzałka prawaRadni17167
Ikona - strzałka prawaStarosta28011
Ikona - strzałka prawaWicestarosta15587
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu16873
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu14620
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu14164
Ikona - strzałka prawaKomisje12863
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna6367
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów5498
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki5992
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego6041
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych6191
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji76
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura31307
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny10223
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa15364
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy7878
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu54775
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody11051
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami19202
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13360
Ikona - strzałka prawaRegulamin17244
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu16057
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200618401
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201016920
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201422148
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201817100
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-2023504
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju14540
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe69433
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie43008
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR2226
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw1938
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe2568
Ikona - strzałka prawaSprawozdania2074
Ikona - strzałka prawaKontrole2010
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy7696
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze2302
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje1804
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki1826
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności33135
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych49781
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego19907
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo13530
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.9863
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni9405
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej9480
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego6864
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy59397
Ikona - strzałka prawaPrzetargi27077
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet14675
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu6021
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych3619
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego26975
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania3886
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy2414
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia354
Ikona - strzałka prawaZakres działania205
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny22293
Ikona - strzałka prawaElektroniczna skrzynka podawcza2081
Ikona - strzałka prawaStatus prawny1953
Ikona - strzałka prawaPrzedmiot działalności1967
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej27906
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9447
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian10779
Ikona - strzałka prawaArchiwum8690
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9376
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8784
Ikona - strzałka prawaAdministracja63
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8915

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 14:30:35, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)