Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1538937
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane28145
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201822290
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe10191
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska13103
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia5469
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe3610
Ikona - strzałka prawaObsługa stron51648
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo352910
Ikona - strzałka prawaGeodezja16456
Ikona - strzałka prawaKomunikacja7808
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska34716
Ikona - strzałka prawaOR5051
Ikona - strzałka prawaPCPR238546
Ikona - strzałka prawaPZO1199149
Ikona - strzałka prawaZD4501
Ikona - strzałka prawaNB6106
Ikona - strzałka prawaPODGiK7387
Ikona - strzałka prawaBOJSP5501
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia180876
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru24945
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa10606
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne7140
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe2445
Ikona - strzałka prawaSieci bez sieci gazowej6431
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy184503
Ikona - strzałka prawaPrzetargi527036
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych9949
Ikona - strzałka prawaWyniki przetargów28952
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu18033
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata7165
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego5032
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli5516
Ikona - strzałka prawaKontrole11451
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?21780
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa25885
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe34765
Ikona - strzałka prawaRadni37498
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów25369
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek34070
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu22211
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu17487
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty24222
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa7590
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne3553
Ikona - strzałka prawaPetycje915
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty439
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.26
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych1886
Ikona - strzałka prawaWezwanie do odbioru865
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna50
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu25434
Ikona - strzałka prawaPlan pracy7183
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych236
Ikona - strzałka prawaRadni17439
Ikona - strzałka prawaStarosta28738
Ikona - strzałka prawaWicestarosta15850
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu17213
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu14913
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu14904
Ikona - strzałka prawaKomisje13051
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna6495
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów5624
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki6123
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego6173
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych6319
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji197
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura32040
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny10470
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa15778
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy8045
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu56240
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody11337
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami19740
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13593
Ikona - strzałka prawaRegulamin17461
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu16384
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200619484
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201017839
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201423082
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201818779
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20231051
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju14729
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe70727
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie44126
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR2367
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw2042
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe2674
Ikona - strzałka prawaSprawozdania2191
Ikona - strzałka prawaKontrole2187
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy8165
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze2443
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje1915
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki1932
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności33760
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych51765
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego20302
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo13742
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.10058
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni9602
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej9671
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego7004
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy59933
Ikona - strzałka prawaPrzetargi28151
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet15263
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu6228
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych3750
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego28354
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania4393
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy2564
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia452
Ikona - strzałka prawaZakres działania302
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny22741
Ikona - strzałka prawaElektroniczna skrzynka podawcza2169
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2037
Ikona - strzałka prawaPrzedmiot działalności2048
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej28383
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9565
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian11074
Ikona - strzałka prawaArchiwum8880
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9506
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8907
Ikona - strzałka prawaAdministracja63
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9041

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-25 14:23:4, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)