Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1396528
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane27129
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201817918
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe9269
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska11960
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia4685
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe3384
Ikona - strzałka prawaObsługa stron47425
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo298187
Ikona - strzałka prawaGeodezja15470
Ikona - strzałka prawaKomunikacja7433
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska30653
Ikona - strzałka prawaOR4822
Ikona - strzałka prawaPCPR216078
Ikona - strzałka prawaPZO967180
Ikona - strzałka prawaZD4317
Ikona - strzałka prawaNB5782
Ikona - strzałka prawaPODGiK6958
Ikona - strzałka prawaBOJSP5203
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia164962
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru21341
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa9421
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne6177
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe2078
Ikona - strzałka prawaSieci bez sieci gazowej5405
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy173183
Ikona - strzałka prawaPrzetargi480746
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych6673
Ikona - strzałka prawaWyniki przetargów26756
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu16694
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata6900
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego4792
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli5308
Ikona - strzałka prawaKontrole11050
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?21051
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa24815
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe32628
Ikona - strzałka prawaRadni34165
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów22933
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek31211
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu19819
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu15804
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty22264
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa7247
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne3044
Ikona - strzałka prawaPetycje509
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty227
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych906
Ikona - strzałka prawaWezwanie do odbioru290
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu23682
Ikona - strzałka prawaPlan pracy6841
Ikona - strzałka prawaRadni16548
Ikona - strzałka prawaStarosta26725
Ikona - strzałka prawaWicestarosta15137
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu16252
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu14266
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu13793
Ikona - strzałka prawaKomisje12516
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna6159
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów5366
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki5819
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego5840
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych6012
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura30522
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny9924
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa14898
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy7712
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu53080
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody10680
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami18676
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut12906
Ikona - strzałka prawaRegulamin16904
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu15407
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200616993
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201015808
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201420825
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201813673
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju14303
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe67877
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie42468
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR2049
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw1814
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe2408
Ikona - strzałka prawaSprawozdania1916
Ikona - strzałka prawaKontrole1757
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy7100
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze2074
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje1671
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki1704
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności32241
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych48306
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego19452
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo13264
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.9490
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni9124
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej9255
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego6673
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy58718
Ikona - strzałka prawaPrzetargi25715
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet13842
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu5741
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych3443
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego25862
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania3279
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy1818
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia226
Ikona - strzałka prawaZakres działania85
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny21798
Ikona - strzałka prawaElektroniczna skrzynka podawcza1977
Ikona - strzałka prawaStatus prawny1831
Ikona - strzałka prawaPrzedmiot działalności1868
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej27428
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9295
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian10500
Ikona - strzałka prawaArchiwum8508
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9186
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8634
Ikona - strzałka prawaAdministracja63
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8744

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-20 09:22:12, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)