Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2989623
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane95875
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201825589
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe12250
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska15513
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia8481
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe4575
Ikona - strzałka prawaInformacja o środowisku i jego ochronie1205
Ikona - strzałka prawaPola elektromagnetyczne702
Ikona - strzałka prawaObsługa stron65882
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo537463
Ikona - strzałka prawaGeodezja20295
Ikona - strzałka prawaKomunikacja9321
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska47792
Ikona - strzałka prawaOR6078
Ikona - strzałka prawaPCPR333576
Ikona - strzałka prawaPZO1893047
Ikona - strzałka prawaZD5390
Ikona - strzałka prawaNB7469
Ikona - strzałka prawaPODGiK9692
Ikona - strzałka prawaBOJSP6717
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia227286
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru93289
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa15646
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne10722
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe4026
Ikona - strzałka prawaSieci10868
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy220788
Ikona - strzałka prawaPrzetargi1061138
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych18965
Ikona - strzałka prawaPlatforma Zakupowa483
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu22244
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata8129
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego5955
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli6316
Ikona - strzałka prawaKontrole12816
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?24084
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa29175
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe39771
Ikona - strzałka prawaRadni47626
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów33570
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek45828
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu30859
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu23773
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty33691
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa8702
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne4970
Ikona - strzałka prawaPetycje2615
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.1111
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty1371
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych5136
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna4525
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej1185
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu28064
Ikona - strzałka prawaPlan pracy8106
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych1031
Ikona - strzałka prawaRadni19303
Ikona - strzałka prawaStarosta32233
Ikona - strzałka prawaWicestarosta17589
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu19141
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu16562
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu16660
Ikona - strzałka prawaKomisje14412
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna7293
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów6461
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki7129
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego7095
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych7281
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji1032
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura35253
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny12024
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa19060
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy9365
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu65733
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody14021
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami22558
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut15526
Ikona - strzałka prawaRegulamin19267
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu19059
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200630873
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201028176
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201433499
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201830689
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20239264
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu1417
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju16680
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe80281
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie47495
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR3579
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3392
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe3894
Ikona - strzałka prawaSprawozdania3327
Ikona - strzałka prawaKontrole3412
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy11615
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze3576
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje2905
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki2970
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności38110
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych61520
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności34
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego23291
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo15290
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.12260
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni11236
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej11235
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego8172
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy63123
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet20728
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu8098
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych4832
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego35269
Ikona - strzałka prawaDane kontaktowe593
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania8398
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy3944
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia1426
Ikona - strzałka prawaZakres działania1143
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej24
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej31275
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10643
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian12639
Ikona - strzałka prawaArchiwum10184
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10760
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów10009
Ikona - strzałka prawaAdministracja68
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10056

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-09 15:28:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)