Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1953539
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane29072
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201823504
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe10911
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska13922
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia6369
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe3893
Ikona - strzałka prawaInformacja o środowisku i jego ochronie81
Ikona - strzałka prawaPola elektromagnetyczne50
Ikona - strzałka prawaObsługa stron56615
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo410142
Ikona - strzałka prawaGeodezja17679
Ikona - strzałka prawaKomunikacja8240
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska39123
Ikona - strzałka prawaOR5370
Ikona - strzałka prawaPCPR264985
Ikona - strzałka prawaPZO1446057
Ikona - strzałka prawaZD4768
Ikona - strzałka prawaNB6492
Ikona - strzałka prawaPODGiK8092
Ikona - strzałka prawaBOJSP5838
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia200574
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru32842
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa11921
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne8069
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe2850
Ikona - strzałka prawaSieci7856
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy197158
Ikona - strzałka prawaPrzetargi577194
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych13516
Ikona - strzałka prawaWyniki przetargów32126
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu19536
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata7476
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego5303
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli5741
Ikona - strzałka prawaKontrole11841
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?22544
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa27040
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe36580
Ikona - strzałka prawaRadni40733
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów28028
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek37812
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu24798
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu19469
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty26957
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa7956
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne3996
Ikona - strzałka prawaPetycje1443
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.375
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty727
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych2988
Ikona - strzałka prawaWezwanie do odbioru1575
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna638
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu26388
Ikona - strzałka prawaPlan pracy7472
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych518
Ikona - strzałka prawaRadni18111
Ikona - strzałka prawaStarosta30102
Ikona - strzałka prawaWicestarosta16429
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu17870
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu15493
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu15513
Ikona - strzałka prawaKomisje13513
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna6756
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów5892
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki6442
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego6465
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych6613
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji475
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura33174
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny11024
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa16828
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy8539
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu59261
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody12290
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami20714
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut14108
Ikona - strzałka prawaRegulamin18037
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu17287
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200622657
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201020735
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201425994
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201822643
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20232995
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu420
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju15753
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe73939
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie45248
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR2735
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw2441
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe3036
Ikona - strzałka prawaSprawozdania2529
Ikona - strzałka prawaKontrole2634
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy9426
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze2822
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje2217
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki2230
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności35160
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych54700
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego21405
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo14264
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.10639
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni10126
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej10164
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego7377
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy60968
Ikona - strzałka prawaPrzetargi31082
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet16763
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu6793
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych4042
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego30652
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania5918
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy3127
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia736
Ikona - strzałka prawaZakres działania568
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny23763
Ikona - strzałka prawaElektroniczna skrzynka podawcza2386
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2278
Ikona - strzałka prawaPrzedmiot działalności2274
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej29505
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9860
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian11639
Ikona - strzałka prawaArchiwum9245
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9871
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów9224
Ikona - strzałka prawaAdministracja66
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9347

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-17 12:52:15, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)