Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2272063
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane35967
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201823982
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe11249
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska14424
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia6951
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe4088
Ikona - strzałka prawaInformacja o środowisku i jego ochronie395
Ikona - strzałka prawaPola elektromagnetyczne242
Ikona - strzałka prawaObsługa stron59213
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo432343
Ikona - strzałka prawaGeodezja18456
Ikona - strzałka prawaKomunikacja8544
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska41329
Ikona - strzałka prawaOR5563
Ikona - strzałka prawaPCPR274124
Ikona - strzałka prawaPZO1541178
Ikona - strzałka prawaZD4925
Ikona - strzałka prawaNB6760
Ikona - strzałka prawaPODGiK8545
Ikona - strzałka prawaBOJSP6071
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia207354
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru46290
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa12987
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne8772
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe3158
Ikona - strzałka prawaSieci8706
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy203367
Ikona - strzałka prawaPrzetargi763146
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych15254
Ikona - strzałka prawaWyniki przetargów34979
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu20418
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata7682
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego5495
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli5897
Ikona - strzałka prawaKontrole12117
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?23049
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa27760
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe37507
Ikona - strzałka prawaRadni42645
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów29593
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek40201
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu26383
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu20568
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty28769
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa8174
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne4275
Ikona - strzałka prawaPetycje1818
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.594
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty904
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych3571
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna1537
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu26869
Ikona - strzałka prawaPlan pracy7675
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych689
Ikona - strzałka prawaRadni18470
Ikona - strzałka prawaStarosta30922
Ikona - strzałka prawaWicestarosta16797
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu18266
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu15791
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu15886
Ikona - strzałka prawaKomisje13794
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna6902
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów6056
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki6646
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego6663
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych6844
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji648
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura33785
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny11334
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa17616
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy8773
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu62267
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody12825
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami21259
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut14510
Ikona - strzałka prawaRegulamin18354
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu17773
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200624239
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201022234
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201427609
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201824777
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20234437
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu717
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju16030
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe75942
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie45907
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR2976
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw2734
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe3260
Ikona - strzałka prawaSprawozdania2724
Ikona - strzałka prawaKontrole2858
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy10093
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze3052
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje2391
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki2437
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności36006
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych56807
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego21915
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo14559
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.11077
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni10488
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej10516
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego7609
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy61767
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet17675
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu7097
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych4253
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego31964
Ikona - strzałka prawaDane kontaktowe95
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania6679
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy3347
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia924
Ikona - strzałka prawaZakres działania747
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny24242
Ikona - strzałka prawaElektroniczna skrzynka podawcza2514
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2425
Ikona - strzałka prawaPrzedmiot działalności2424
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej30094
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10074
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian11986
Ikona - strzałka prawaArchiwum9501
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10121
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów9434
Ikona - strzałka prawaAdministracja66
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9561

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:22:13, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)