Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2801994
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane95245
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201824778
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe11722
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska15001
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia7626
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe4366
Ikona - strzałka prawaInformacja o środowisku i jego ochronie812
Ikona - strzałka prawaPola elektromagnetyczne502
Ikona - strzałka prawaObsługa stron62765
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo489773
Ikona - strzałka prawaGeodezja19490
Ikona - strzałka prawaKomunikacja8965
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska45052
Ikona - strzałka prawaOR5856
Ikona - strzałka prawaPCPR305274
Ikona - strzałka prawaPZO1745628
Ikona - strzałka prawaZD5175
Ikona - strzałka prawaNB7139
Ikona - strzałka prawaPODGiK9208
Ikona - strzałka prawaBOJSP6429
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia217561
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru73823
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa14252
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne9736
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe3587
Ikona - strzałka prawaSieci9796
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy213457
Ikona - strzałka prawaPrzetargi1027770
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych17058
Ikona - strzałka prawaWyniki przetargów38273
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu21391
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata7924
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego5738
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli6114
Ikona - strzałka prawaKontrole12484
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?23612
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa28539
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe38860
Ikona - strzałka prawaRadni45572
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów31959
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek43652
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu28946
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu22408
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty31756
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa8454
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne4650
Ikona - strzałka prawaPetycje2258
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.860
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty1161
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych4409
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna3060
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej509
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu27483
Ikona - strzałka prawaPlan pracy7911
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych860
Ikona - strzałka prawaRadni18900
Ikona - strzałka prawaStarosta31603
Ikona - strzałka prawaWicestarosta17172
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu18711
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu16163
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu16270
Ikona - strzałka prawaKomisje14121
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna7092
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów6263
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki6897
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego6883
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych7068
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji843
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura34523
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny11697
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa18406
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy9096
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu64613
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody13504
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami21919
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut15023
Ikona - strzałka prawaRegulamin18876
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu18459
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200628087
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201025619
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201430940
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201827977
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20236972
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu1107
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju16354
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe78258
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie46782
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR3322
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw3110
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe3611
Ikona - strzałka prawaSprawozdania3039
Ikona - strzałka prawaKontrole3156
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy10911
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze3343
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje2671
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki2723
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności37183
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych59033
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego22614
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo14929
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.11890
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni10898
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej10952
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego7916
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy62519
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet19168
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu7594
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych4557
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego33998
Ikona - strzałka prawaDane kontaktowe355
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania7617
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy3697
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia1200
Ikona - strzałka prawaZakres działania951
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny24893
Ikona - strzałka prawaElektroniczna skrzynka podawcza2716
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2637
Ikona - strzałka prawaPrzedmiot działalności2625
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej30734
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10373
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian12340
Ikona - strzałka prawaArchiwum9803
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10452
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów9751
Ikona - strzałka prawaAdministracja68
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9828

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-30 10:18:39, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)