Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2575509
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane78477
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201824411
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe11459
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska14715
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia7280
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe4228
Ikona - strzałka prawaInformacja o środowisku i jego ochronie602
Ikona - strzałka prawaPola elektromagnetyczne384
Ikona - strzałka prawaObsługa stron61130
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo462195
Ikona - strzałka prawaGeodezja19045
Ikona - strzałka prawaKomunikacja8769
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska43269
Ikona - strzałka prawaOR5707
Ikona - strzałka prawaPCPR290002
Ikona - strzałka prawaPZO1648308
Ikona - strzałka prawaZD5059
Ikona - strzałka prawaNB6959
Ikona - strzałka prawaPODGiK8850
Ikona - strzałka prawaBOJSP6243
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia212284
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru60598
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa13491
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne9157
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe3358
Ikona - strzałka prawaSieci9215
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy207631
Ikona - strzałka prawaPrzetargi964284
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych16182
Ikona - strzałka prawaWyniki przetargów36793
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu20939
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata7804
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego5630
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli6013
Ikona - strzałka prawaKontrole12315
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?23363
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa28150
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe38316
Ikona - strzałka prawaRadni44400
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów30901
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek42089
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu27763
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu21546
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty30506
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa8312
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne4474
Ikona - strzałka prawaPetycje2048
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.733
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty1032
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych3952
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna2167
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności cyfrowej221
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu27185
Ikona - strzałka prawaPlan pracy7800
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych773
Ikona - strzałka prawaRadni18685
Ikona - strzałka prawaStarosta31268
Ikona - strzałka prawaWicestarosta16999
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu18481
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu15972
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu16070
Ikona - strzałka prawaKomisje13969
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna7000
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów6163
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki6778
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego6783
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych6967
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji748
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura34147
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny11523
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa17993
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy8933
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu63891
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody13192
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami21606
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut14768
Ikona - strzałka prawaRegulamin18565
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu18084
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200626367
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201024024
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201429384
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201826502
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20235694
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu913
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju16198
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe77055
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie46363
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR3151
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw2952
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe3451
Ikona - strzałka prawaSprawozdania2889
Ikona - strzałka prawaKontrole3013
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy10517
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze3197
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje2542
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki2585
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności36616
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych57843
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego22218
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo14740
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.11450
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni10707
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej10716
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego7764
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy62138
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet18456
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu7299
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych4402
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego33241
Ikona - strzałka prawaDane kontaktowe221
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania7109
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy3502
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia1057
Ikona - strzałka prawaZakres działania850
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny24569
Ikona - strzałka prawaElektroniczna skrzynka podawcza2620
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2533
Ikona - strzałka prawaPrzedmiot działalności2528
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej30401
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10222
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian12170
Ikona - strzałka prawaArchiwum9626
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10295
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów9577
Ikona - strzałka prawaAdministracja66
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9706

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-12 14:10:22, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)