Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1887191
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane28861
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201823362
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe10750
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska13737
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia6185
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe3835
Ikona - strzałka prawaObsługa stron55991
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo405144
Ikona - strzałka prawaGeodezja17512
Ikona - strzałka prawaKomunikacja8167
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska38632
Ikona - strzałka prawaOR5310
Ikona - strzałka prawaPCPR262445
Ikona - strzałka prawaPZO1420060
Ikona - strzałka prawaZD4670
Ikona - strzałka prawaNB6413
Ikona - strzałka prawaPODGiK7961
Ikona - strzałka prawaBOJSP5766
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia197479
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru30140
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa11657
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne7916
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe2769
Ikona - strzałka prawaSieci7519
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy194967
Ikona - strzałka prawaPrzetargi570199
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych12952
Ikona - strzałka prawaWyniki przetargów31411
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu19286
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata7413
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego5251
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli5698
Ikona - strzałka prawaKontrole11769
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?22416
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa26832
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe36345
Ikona - strzałka prawaRadni40216
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów27604
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek37156
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu24403
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu19155
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty26462
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa7889
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne3912
Ikona - strzałka prawaPetycje1330
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.304
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty680
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych2740
Ikona - strzałka prawaWezwanie do odbioru1420
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna503
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu26214
Ikona - strzałka prawaPlan pracy7427
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych478
Ikona - strzałka prawaRadni17963
Ikona - strzałka prawaStarosta29858
Ikona - strzałka prawaWicestarosta16315
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu17737
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu15383
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu15377
Ikona - strzałka prawaKomisje13419
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna6714
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów5851
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki6380
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego6405
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych6567
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji417
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura32982
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny10922
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa16635
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy8463
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu58542
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody12132
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami20557
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut14006
Ikona - strzałka prawaRegulamin17933
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu17106
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200622260
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201020367
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201425618
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201822083
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20232574
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu321
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju15684
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe73409
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie45067
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR2661
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw2366
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe2984
Ikona - strzałka prawaSprawozdania2488
Ikona - strzałka prawaKontrole2566
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy9221
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze2742
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje2167
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki2184
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności34900
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych54287
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego21206
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo14174
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.10528
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni10016
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej10056
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego7308
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy60800
Ikona - strzałka prawaPrzetargi30708
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet16481
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu6693
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych3984
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego30337
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania5626
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy2961
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia692
Ikona - strzałka prawaZakres działania514
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny23583
Ikona - strzałka prawaElektroniczna skrzynka podawcza2351
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2236
Ikona - strzałka prawaPrzedmiot działalności2232
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej29335
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9793
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian11546
Ikona - strzałka prawaArchiwum9170
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9776
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów9152
Ikona - strzałka prawaAdministracja66
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9291

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-12-06 15:58:04, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)