Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1763743
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane28565
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201823023
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe10491
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska13523
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia5929
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe3744
Ikona - strzałka prawaObsługa stron54439
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo391193
Ikona - strzałka prawaGeodezja17101
Ikona - strzałka prawaKomunikacja8023
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska37362
Ikona - strzałka prawaOR5202
Ikona - strzałka prawaPCPR256519
Ikona - strzałka prawaPZO1358176
Ikona - strzałka prawaZD4601
Ikona - strzałka prawaNB6296
Ikona - strzałka prawaPODGiK7736
Ikona - strzałka prawaBOJSP5648
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia191427
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru28118
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa11233
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne7615
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe2628
Ikona - strzałka prawaSieci bez sieci gazowej7041
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy190625
Ikona - strzałka prawaPrzetargi554420
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych11929
Ikona - strzałka prawaWyniki przetargów30176
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu18852
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata7313
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego5166
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli5613
Ikona - strzałka prawaKontrole11650
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?22212
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa26548
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe35871
Ikona - strzałka prawaRadni39195
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów26751
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek36234
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu23494
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu18503
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty25620
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa7775
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne3767
Ikona - strzałka prawaPetycje1137
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.176
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty588
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych2445
Ikona - strzałka prawaWezwanie do odbioru1197
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna259
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu25965
Ikona - strzałka prawaPlan pracy7336
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych377
Ikona - strzałka prawaRadni17787
Ikona - strzałka prawaStarosta29458
Ikona - strzałka prawaWicestarosta16178
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu17572
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu15232
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu15219
Ikona - strzałka prawaKomisje13288
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna6632
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów5759
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki6280
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego6312
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych6462
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji332
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura32645
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny10756
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa16327
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy8318
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu57807
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody11857
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami20275
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13846
Ikona - strzałka prawaRegulamin17774
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu16797
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200621237
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201019518
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201424706
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201820880
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20231749
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu212
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju14958
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe72357
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie44741
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR2549
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw2212
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe2879
Ikona - strzałka prawaSprawozdania2376
Ikona - strzałka prawaKontrole2431
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy8847
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze2615
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje2066
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki2084
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności34447
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych53279
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego20894
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo14021
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.10334
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni9874
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej9895
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego7190
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy60514
Ikona - strzałka prawaPrzetargi29779
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet16024
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu6566
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych3891
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego29301
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania5146
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy2828
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia590
Ikona - strzałka prawaZakres działania430
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny23262
Ikona - strzałka prawaElektroniczna skrzynka podawcza2269
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2154
Ikona - strzałka prawaPrzedmiot działalności2153
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej28987
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9703
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian11331
Ikona - strzałka prawaArchiwum9076
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9677
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów9056
Ikona - strzałka prawaAdministracja64
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9193

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-17 10:51:17, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)