Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1664621
Ikona - strzałka prawaInformacja
Ikona - strzałka prawaDane28389
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe 201822776
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe10384
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska13379
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia5754
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe3690
Ikona - strzałka prawaObsługa stron53338
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo375334
Ikona - strzałka prawaGeodezja16850
Ikona - strzałka prawaKomunikacja7949
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska36357
Ikona - strzałka prawaOR5138
Ikona - strzałka prawaPCPR247577
Ikona - strzałka prawaPZO1296399
Ikona - strzałka prawaZD4565
Ikona - strzałka prawaNB6235
Ikona - strzałka prawaPODGiK7582
Ikona - strzałka prawaBOJSP5598
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia186555
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru26598
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa10967
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne7402
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe2546
Ikona - strzałka prawaSieci bez sieci gazowej6800
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy188232
Ikona - strzałka prawaPrzetargi542997
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych11056
Ikona - strzałka prawaWyniki przetargów29676
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu18503
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata7256
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego5110
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli5580
Ikona - strzałka prawaKontrole11560
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?22028
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa26252
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe35507
Ikona - strzałka prawaRadni38583
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów26222
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek35537
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu23029
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu18129
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty25106
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa7703
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne3683
Ikona - strzałka prawaPetycje1030
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kolbuszowskiego.100
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty516
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych2235
Ikona - strzałka prawaWezwanie do odbioru1067
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna Pomoc Prawna177
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu25764
Ikona - strzałka prawaPlan pracy7279
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania do radnych326
Ikona - strzałka prawaRadni17674
Ikona - strzałka prawaStarosta29152
Ikona - strzałka prawaWicestarosta16048
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu17437
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu15100
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu15099
Ikona - strzałka prawaKomisje13193
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna6578
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów5701
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki6214
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego6256
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych6400
Ikona - strzałka prawaKomisja Skarg, Wniosków i Petycji280
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura32411
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny10653
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa16093
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy8228
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu57146
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody11653
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami20088
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13750
Ikona - strzałka prawaRegulamin17657
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu16644
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200620531
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201018848
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201424045
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201820010
Ikona - strzałka prawaVI kadencja 2018-20231495
Ikona - strzałka prawaRaport o stanie powiatu166
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju14871
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe71665
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie44481
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR2474
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw2129
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe2765
Ikona - strzałka prawaSprawozdania2284
Ikona - strzałka prawaKontrole2327
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy8551
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze2541
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje2002
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki2017
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności34158
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych52641
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego20688
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo13924
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.10195
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni9789
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej9806
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego7110
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy60328
Ikona - strzałka prawaPrzetargi29141
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet15727
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu6459
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych3843
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego28913
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania4844
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy2708
Ikona - strzałka prawaZawiadomienia, Obwieszczenia536
Ikona - strzałka prawaZakres działania378
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny23044
Ikona - strzałka prawaElektroniczna skrzynka podawcza2234
Ikona - strzałka prawaStatus prawny2107
Ikona - strzałka prawaPrzedmiot działalności2112
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej28751
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9651
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian11203
Ikona - strzałka prawaArchiwum9012
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9617
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów9002
Ikona - strzałka prawaAdministracja63
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9125

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-07-15 15:59:43, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)