Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1307513
Ikona - strzałka prawaInformacje
Ikona - strzałka prawaDane25741
Ikona - strzałka prawaWybory 201416418
Ikona - strzałka prawaOrganizacje pozarządowe8704
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska10931
Ikona - strzałka prawaObwieszczenia3766
Ikona - strzałka prawaPrawo Miejscowe3138
Ikona - strzałka prawaObsługa stron44057
Ikona - strzałka prawaArchitektura i Budownictwo272635
Ikona - strzałka prawaGeodezja14642
Ikona - strzałka prawaKomunikacja7101
Ikona - strzałka prawaOchrona Środowiska28286
Ikona - strzałka prawaOR4623
Ikona - strzałka prawaPCPR200789
Ikona - strzałka prawaPZO864234
Ikona - strzałka prawaZD4112
Ikona - strzałka prawaNB5485
Ikona - strzałka prawaPODGiK6591
Ikona - strzałka prawaBOJSP4935
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia, Ogłoszenia148461
Ikona - strzałka prawaInformacja Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru17929
Ikona - strzałka prawaZgłoszenia budowy - Wydział Architektury i Budownictwa8155
Ikona - strzałka prawaBudynki mieszkalne5284
Ikona - strzałka prawaStacje transformatorowe i kontenerowe1805
Ikona - strzałka prawaSieci bez sieci gazowej4631
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o wolnych stanowiskach pracy165083
Ikona - strzałka prawaPrzetargi442202
Ikona - strzałka prawaPlan zamówień publicznych4012
Ikona - strzałka prawaWyniki przetargów24705
Ikona - strzałka prawaZamierzenia działań Rady i Zarządu Powiatu15437
Ikona - strzałka prawaKultura i Oświata6697
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego4601
Ikona - strzałka prawaBezpieczeństwo Obywateli5117
Ikona - strzałka prawaKontrole10665
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?20368
Ikona - strzałka prawaRejestry, ewidencje, archiwa23978
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe30700
Ikona - strzałka prawaRadni31934
Ikona - strzałka prawaKierownicy Wydziałów21210
Ikona - strzałka prawaKierownicy i Dyrektorzy Jednostek29127
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu18243
Ikona - strzałka prawaSekretarz i Skarbnik Powiatu14510
Ikona - strzałka prawaosoby wydające dycyzje z up. Starosty20752
Ikona - strzałka prawaWspółpraca międzynarodowa6930
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne2691
Ikona - strzałka prawaPetycje147
Ikona - strzałka prawaPetycje kierowane do Starosty64
Ikona - strzałka prawaBiuro rzeczy znalezionych144
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaRada powiatu22978
Ikona - strzałka prawaPlan pracy6666
Ikona - strzałka prawaRadni15982
Ikona - strzałka prawaStarosta25515
Ikona - strzałka prawaWicestarosta14625
Ikona - strzałka prawaZarząd powiatu15661
Ikona - strzałka prawaSekretarz powiatu13813
Ikona - strzałka prawaSkarbnik powiatu13303
Ikona - strzałka prawaKomisje12110
Ikona - strzałka prawaKomisja Rewizyjna5953
Ikona - strzałka prawaKomisja Gospodarki Mieniem i Finansów5175
Ikona - strzałka prawaKomisja Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki5613
Ikona - strzałka prawaKomisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego5602
Ikona - strzałka prawaKomisja Zdrowia, Pomocy Rodzinie i Spraw Społecznych5814
Ikona - strzałka prawaWydziały i Biura29507
Ikona - strzałka prawaWydział organizacyjny9603
Ikona - strzałka prawaWydział architektury i budownictwa14041
Ikona - strzałka prawaWydział budżetowo-finansowy7449
Ikona - strzałka prawaWydział komunikacji i transportu49158
Ikona - strzałka prawaWydział ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przyrody10103
Ikona - strzałka prawaWydział geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami17964
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut12463
Ikona - strzałka prawaRegulamin16224
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu14772
Ikona - strzałka prawaII kadencja 2002-200615292
Ikona - strzałka prawaIII kadencja 2006-201014794
Ikona - strzałka prawaIV kadencja 2010-201419346
Ikona - strzałka prawaV kadencja 2014-201810937
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju13966
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe65501
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie40440
Ikona - strzałka prawaStatus Prawny i Organizacja PCPR1809
Ikona - strzałka prawaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw1592
Ikona - strzałka prawaDokumenty programowe2069
Ikona - strzałka prawaSprawozdania1597
Ikona - strzałka prawaKontrole1525
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia i konkursy6076
Ikona - strzałka prawaNabór na stanowisko urzędnicze1742
Ikona - strzałka prawaRejestry i ewidencje1445
Ikona - strzałka prawaMajątek i finanse jednostki1490
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności30554
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych44937
Ikona - strzałka prawaBiuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego18581
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo12814
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.8907
Ikona - strzałka prawaZespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni8726
Ikona - strzałka prawaLiceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej8882
Ikona - strzałka prawaCentrum Kształcenia Praktycznego6395
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy57718
Ikona - strzałka prawaPrzetargi23521
Ikona - strzałka prawaMajątek powiatu
Ikona - strzałka prawaBudżet12404
Ikona - strzałka prawasprawozdania z wykonania budżetu5233
Ikona - strzałka prawasprawozdania z inwestycji drogowych3130
Ikona - strzałka prawaJednostka Administracji Niezespolonej
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego24175
Ikona - strzałka prawaDruki do pobrania2041
Ikona - strzałka prawaOgłoszenie o wolnych stanowiskach pracy1537
Ikona - strzałka prawaKomunikaty, Obwieszczenia ...43
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Inspektorat Weterynaryjny21141
Ikona - strzałka prawaElektroniczna skrzynka podawcza1843
Ikona - strzałka prawaStatus prawny1647
Ikona - strzałka prawaPrzedmiot działalności1703
Ikona - strzałka prawaPlacówki oświatowe i Jednostki budżetowe
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej26469
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8975
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian9997
Ikona - strzałka prawaArchiwum8173
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8868
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artukułów8350
Ikona - strzałka prawaAdministracja60
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8477

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-20 14:13:57, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)