Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

P10/2013

Zbieranie statystyk

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowa chodnika dla pieszych.

Zadanie 1, droga nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 4+281-4+494.

 Zadanie 2, droga nr1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 13+204-13+413.

 Zadanie 3, droga nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w km 11+295-11+525.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2013-04-26
Data publikacji:
2013-04-26
Data ostatniej zmiany:
2013-05-20

OR.272.8.2012

Zbieranie statystyk

Or.272.8.2012                                                  Kolbuszowa, 2012-10-02

Powiat Kolbuszowski informuje o unieważnieniu  przetargu na: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, ul. Janka Bytnara 2” 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2012-10-02
Data publikacji:
2012-10-02
Data ostatniej zmiany:
2012-10-04

RZ1?10

Zbieranie statystyk

Or 2120/24/10                                                        Kolbuszowa, 20.10.2010 r.

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zakup sprzętu  do siłowni dla Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Ziółkowska (kzio)
Data wytworzenia:
2010-10-20
Data publikacji:
2010-10-20
Data ostatniej zmiany:
2010-10-20

RP/28/2010

Zbieranie statystyk

ZDP-3431/55/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy przetargu nieograniczonego o Nr P/28/2010

Tytuł przetargu: " Remont  nawierzchni na drogach powiatowych polegających na profilowaniu masą mineralno-asfaltowa wraz z formowaniem poboczy ziemnych "  

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Kzio
Data wytworzenia:
2010-10-11
Data publikacji:
2010-10-11
Data ostatniej zmiany:
2011-09-07

RP16/2010

Zbieranie statystyk

ZDP-3431/48/10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego o Numerze P16/2010

Tytuł przetargu nieograniczonego: „Remont drogi powiatowej nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w km 16+722-18+800”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2010-07-21
Data publikacji:
2010-07-21
Data ostatniej zmiany:
2010-07-21

RP17/2010

Zbieranie statystyk

ZDP-3431/47/10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego o Numerze P17/2010

Tytuł przetargu nieograniczonego: Przebudowa   drogi powiatowej Nr 1 226 R  Cmolas – Świerczów   km 0+ 496 -  1+ 792, km 1+920 – km 3+ 936.

   

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2010-07-21
Data publikacji:
2010-07-21
Data ostatniej zmiany:
2010-07-21

RP15/2010

Zbieranie statystyk

ZDP-3431/43/10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego o Numerze P14/2010

Tytuł przetargu nieograniczonego: „ Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2010-07-08
Data publikacji:
2010-07-08
Data ostatniej zmiany:
2010-07-08

RP14/2010

Zbieranie statystyk

ZDP-3431/40/10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego o Numerze P14/2010

Tytuł przetargu nieograniczonego: „Opracowanie projektów organizacji ruchu, zgromadzenie danych drogowych dla sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego oraz wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg o dł. 322km i wprowadzenie danych do programu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2010-06-29
Data publikacji:
2010-06-29
Data ostatniej zmiany:
2010-06-29

RP12/2010

Zbieranie statystyk

ZDP-3431/37/10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego o Numerze P12/2010

Tytuł przetargu nieograniczonego: „Remont drogi powiatowej  nr 1 230 R Nowa Wieś-Zapole-Hucisko w km 0+000-0+330”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2010-06-11
Data publikacji:
2010-06-11
Data ostatniej zmiany:
2010-06-11

RP10//2010

Zbieranie statystyk

Or.342/5/10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy przetargu nieograniczonego o Nr P/10/2010

Tytuł przetargu nieograniczonego: "Założenie numerycznej, wektorowej mapy zasadniczej dla obrębów: Cmolas i Niwiska w układzie 2000"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ddwo
Data wytworzenia:
2010-05-25
Data publikacji:
2010-05-25
Data ostatniej zmiany:
2010-05-25

RP11/2010 - dot. Zadania Nr 1,2,3

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego o Numerze P/11/2010

Zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 21.05 .2010r  na:

ZADANIE 1

Element 1. Remont drogi powiatowej nr 1 223 R Ostrowy Tusz.-Trzęsówka-Siedlanka km 5+020-6+140
Element 2. Remont drogi powiatowej nr 1 220 R Wielkie Pole-Por. Dymarskie-Mechowiec km 0+830-2+174

ZADANIE 2

Element 1. Remont drogi powiatowej nr 1 206 R Wola Raniżowska przez wieś km 2+237-2+840
Element 2. Remont drogi powiatowej nr 1 208 R Poręby Wolskie-Turka km 0+003-1+171

ZADANIE 3

Element 1. Remont drogi powiatowej nr 1 225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp.  km 2+528-4+133
Element 2. Remont drogi powiatowej nr 1 162R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.-Potrąba km 9+140-10+290
Element 3. Remont drogi powiatowej nr 1 227R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno km 0+005-2+133

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2010-05-25
Data publikacji:
2010-05-25
Data ostatniej zmiany:
2010-05-25

RP9/2010

Zbieranie statystyk

ZDP-3431/29/10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego o Numerze P/9/2010

Tytuł przetargu nieograniczonego: Remonty-drogi powiatowe o nawierzchni żwirowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2010-05-13
Data publikacji:
2010-05-13
Data ostatniej zmiany:
2010-05-13

RP6/2010

Zbieranie statystyk

ZDP-3431/28/10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego o Numerze P/6/2010

Tytuł przetargu nieograniczonego: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 226 R Cmolas - Świerczów w km 1+858”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2010-04-30
Data publikacji:
2010-04-30
Data ostatniej zmiany:
2010-04-30

RP5/2010 - dot. Zadania Nr 1,3,4,5

Zbieranie statystyk

ZDP-3431/20/10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego o Numerze P/5/2010

Tytuł przetargu nieograniczonego: opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników dla pieszych, przebudowy dróg i obiektów mostowych:

Zadanie nr 1

Element 1 - chodnik nr 1 162 R  Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy-Potrąba w km 10+299-    11+454
Element 2- chodnik nr 1 206 R Wola Raniżowska przez wieś w km 0+813-2+723

Zadanie nr 3

Element 1-  nr 1 213 R Widełka-Hucisko droga w km 1+000-3+870, chodnik w km 0+565- 0+698
Element 2- droga nr 1 215 R Werynia-Kłapówka km 1+600-4+678
Element 3- droga nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka km 3+290-7+341

Zadanie nr 4

Element 1- most  nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 7+325

Zadanie nr 5

Element 1- chodnik nr 1 227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w km 8+465-9+569 i w km 12+578- 13+690
Element 2- chodnik nr 1 226 R Cmolas-Świerczów w km 3+746-3+993
Element 3- droga nr 1 232 R  Huta Przedborska-Kamionka km 0+000-2+160

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2010-04-13
Data publikacji:
2010-04-13
Data ostatniej zmiany:
2010-04-13

RP5/2010 - dot. Zadania Nr 6

Zbieranie statystyk

ZDP-3431/10/10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego o Numerze P/5/2010

Tytuł przetargu nieograniczonego: opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników dla pieszych, przebudowy dróg i obiektów mostowych: Zadanie nr 6
Element 1- droga nr 1 225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów   km 2+528-4+133
Element 2- droga nr 1 220 R Wielkie Pole-Poręby Dym.-Mechowiec km 0+000-1+785
Element 3- droga nr 1 223 R  Ostrowy Tusz.-Trzęsówka-Siedlanka   km 5+020-6+140
Element 4- droga nr 1 204 R  Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. km 16+722-18+705

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2010-04-02
Data publikacji:
2010-04-02
Data ostatniej zmiany:
2010-04-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 14:30:35, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)