Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

G1/2019

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,  

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Szczegółowe warunki w Treści ogłoszenia w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-01-03
Data publikacji:
2019-01-03
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15

G6/2018

Zbieranie statystyk

OR.2110.4.2018

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Kolbuszowski
ul. 11 Listopada 10
36 -100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat - stosunek pracy na podstawie powołania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-12-14
Data publikacji:
2018-12-14
Data ostatniej zmiany:
2019-01-07

G5/2018

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. 11 Listopada 10 

36 – 100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko: Podinspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-04
Data ostatniej zmiany:
2018-12-20

G4/2018

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, 

poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
Wymiar etatu (warunki pracy):
pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Główne obowiązki:
Do podstawowych zadań i obowiązków w tym zakresie należy:
1. Kierowanie pracami Wydziału.
2. Nadzorowanie i koordynowanie wykonywanych przez Wydział zadań wynikających z ustaw:
a) z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),
b) z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 poz. 1945),
c) z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1474).

Szczegółowe warunki w Treści ogłoszenia w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-11-27
Data publikacji:
2018-11-27
Data ostatniej zmiany:
2018-12-11

G3/2018

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,  

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

- Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Szczegółowe warunki w Treści ogłoszenia w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-09-03
Data publikacji:
2018-09-03
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14

G2/2018

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,  

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

- Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Szczegółowe warunki w Treści ogłoszenia w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-06-11
Data publikacji:
2018-06-11
Data ostatniej zmiany:
2018-06-22

G1/2018

Zbieranie statystyk

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego działając na podstawie Uchwały Nr 181/1007/2018 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11 kwietnia 2018 r.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-13
Data ostatniej zmiany:
2018-04-13

G8/2017

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 11 Listopada 10 
36 – 100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko: Podinspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-22
Data ostatniej zmiany:
2018-01-08

G7/2017

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 11 Listopada 10 
36 – 100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-12-01
Data publikacji:
2017-12-01
Data ostatniej zmiany:
2017-12-22

G6/2017

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 11 Listopada 10 
36 – 100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-03
Data ostatniej zmiany:
2017-11-16

G5/2017

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 11 Listopada 10 
36 – 100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-09
Data ostatniej zmiany:
2017-10-25

G4/2017

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,  poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent (samodzielne stanowisko ds. ochony ludności i zarządzania kryzysowego)

Warunki pracy: pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Szczegółowe warunki w Treści ogłoszenia w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-09-01
Data publikacji:
2017-09-01
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18

G3/2017

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 11 Listopada 10 
36 – 100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-06-26
Data publikacji:
2017-06-26
Data ostatniej zmiany:
2017-07-18

G2/2017

Zbieranie statystyk

Kolbuszowa, 2017-03-06

OR.210.2.2017
Ogłoszenie o Naborze Na Wolne Kierownicze Stanowisko Urzędnicze
Starosta Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36 - 100 Kolbuszowa, poszukuje kandydatów na stanowisko:

-   Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Główne obowiązki:
Do podstawowych zadań i obowiązków w tym zakresie należy:

 

 • Kierowanie pracami Wydziału w tym sprawowanie nadzoru nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
 • Nadzór nad zadaniami wynikającymi z ustaw:
  • z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629),
  • z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DZ. U. z 2016 r. poz. 2147),
  • z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909).
    

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-03-06
Data publikacji:
2017-03-06
Data ostatniej zmiany:
2017-03-27

G1/2017

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,  poszukuje kandydatów na stanowisko:

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Szczegółowe warunki w Treści ogłoszenia w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-01-09
Data publikacji:
2017-01-09
Data ostatniej zmiany:
2017-01-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 14:30:35, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)