Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

G6/2019

Zbieranie statystyk

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego działając na podstawie Uchwały Nr 31/187/2019 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 18 czerwca 2019 r.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-26
Data ostatniej zmiany:
2019-06-26

G5/2019

Zbieranie statystyk

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego działając na podstawie Uchwały Nr 27/156/2019 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 22 maja 2019 r.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-24
Data ostatniej zmiany:
2019-05-24

G4/2019

Zbieranie statystyk

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego działając na podstawie Uchwały Nr 22/133/2019 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 17 kwietnia 2019 r.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-25
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07

G3/2019

Zbieranie statystyk

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego działając na podstawie Uchwały Nr 22/132/2019 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 17 kwietnia 2019 r.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-04-25
Data publikacji:
2019-04-25
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07

G2/2019

Zbieranie statystyk

OR.2110.2.2019

Ogłoszenie o Naborze Na Wolne Stanowisko Urzędnicze

Starosta Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36 - 100 Kolbuszowa, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Główne obowiązki:
1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych znaków legalizacyjnych i tablic rejestracyjnych.
2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych.
3. Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji pojazdu.
4. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa od których zależy używanie pojazdu.
5. Dokonywanie zmian konstrukcyjnych pojazdów.
6. Wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia, kasacji pojazdu, kradzieży lub zbycia pojazdu.
7. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska oraz w celu identyfikacji lub ustalenia niezbędnych danych do jego rejestracji.

Wymagania niezbędne:
1. Być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie.
2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Posiadać obywatelstwo polskie.
4. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
5. Wykształcenie wyższe w zakresie administracji publicznej.
6. Minimum dwuletni staż pracy w administracji publicznej.
7. Znajomość przepisów:
a) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
b) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
c) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w   sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-02-20
Data publikacji:
2019-02-20
Data ostatniej zmiany:
2019-03-12

G1/2019

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,  

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Szczegółowe warunki w Treści ogłoszenia w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-01-03
Data publikacji:
2019-01-03
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15

G6/2018

Zbieranie statystyk

OR.2110.4.2018

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Kolbuszowski
ul. 11 Listopada 10
36 -100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat - stosunek pracy na podstawie powołania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-12-14
Data publikacji:
2018-12-14
Data ostatniej zmiany:
2019-01-07

G5/2018

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. 11 Listopada 10 

36 – 100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko: Podinspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-04
Data ostatniej zmiany:
2018-12-20

G4/2018

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, 

poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
Wymiar etatu (warunki pracy):
pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Główne obowiązki:
Do podstawowych zadań i obowiązków w tym zakresie należy:
1. Kierowanie pracami Wydziału.
2. Nadzorowanie i koordynowanie wykonywanych przez Wydział zadań wynikających z ustaw:
a) z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),
b) z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 poz. 1945),
c) z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1474).

Szczegółowe warunki w Treści ogłoszenia w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-11-27
Data publikacji:
2018-11-27
Data ostatniej zmiany:
2018-12-11

G3/2018

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,  

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

- Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Szczegółowe warunki w Treści ogłoszenia w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-09-03
Data publikacji:
2018-09-03
Data ostatniej zmiany:
2018-09-14

G2/2018

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,  

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

- Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Szczegółowe warunki w Treści ogłoszenia w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-06-11
Data publikacji:
2018-06-11
Data ostatniej zmiany:
2018-06-22

G1/2018

Zbieranie statystyk

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego działając na podstawie Uchwały Nr 181/1007/2018 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11 kwietnia 2018 r.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-13
Data ostatniej zmiany:
2018-04-13

G8/2017

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 11 Listopada 10 
36 – 100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko: Podinspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-22
Data ostatniej zmiany:
2018-01-08

G7/2017

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 11 Listopada 10 
36 – 100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-12-01
Data publikacji:
2017-12-01
Data ostatniej zmiany:
2017-12-22

G6/2017

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 11 Listopada 10 
36 – 100 Kolbuszowa
poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-03
Data ostatniej zmiany:
2017-11-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-17 10:51:17, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)