Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

Ogłoszenie OŚ.6162.10.2016 z dnia 29.07.2016 r.

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski

zawiadamia o przystąpieniu do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa na terenie miejscowości Raniżów oraz Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Raniżów w msc. Raniżów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2016-08-01
Data publikacji:
2016-08-01
Data ostatniej zmiany:
2016-08-01
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE
STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
z dnia 9 marca 2016r.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu w dniu. 09.03.2016r. „Uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie miejscowości: Brzostowa Góra, Komorów, Krzątka, Majdan Królewski, Rusinów, Wola Rusinowska, Wilcza Wola, Kopcie, Lipnica, Płazówka, Mechowiec, Dzikowiec oraz Leśna Wspólnota wsi Wola Rusinowska w msc. Wola Rusinowska i Leśna Wspólnota Gruntowa wsi Wola Raniżowska w msc. Wilcza Wola”.

Poniżej w/w dokumenty wraz z „Podsumowaniem” prac nad projektami „Uproszczonych planów...” i „Uzasadnieniem” zawierającym informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów „Uproszczonych planów...”.


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2016-03-16
Data publikacji:
2016-03-16
Data ostatniej zmiany:
2016-08-01

Ochrona Środowiska - Ekoportal

Zbieranie statystyk
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej publikuje wykaz dokumentów
zawierających informację o środowisku i jego ochronie Powiatu Kolbuszowskiego.
---------------------------------------------

Dostęp do Informacji o środowisku: Wyszukiwanie kart w Wykazie

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2007-07-11
Data publikacji:
2007-07-06
Data ostatniej zmiany:
2015-07-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-16 13:22:33, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)