Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

Biuro Rzeczy Znalezionych

Zbieranie statystyk

 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

 ul. 11 Listopada 10,

36-100 Kolbuszowa

I piętro, pokój nr 222,  tel. 177445762

 

Wezwanie do odbioru

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE RZECZY ZNALEZIONYCH:

   Na podstawie art. 14 oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, wzywam wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy znalezionych, przechowywanych w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 — go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa:

 

           

       Wykaz rzeczy znalezionych przekazanych do Biura Rzeczy Znalezionych             

Lp.

Rzecz znaleziona

Data przekazania

do Biura Rzeczy Znalezionych

1.

portfel z gotówką

22.06.2017r.

2.

gotówka

27.07.2017r.

3.

torebka z zawartością

07.08.2017r.

4.

bransoletka GUESS

22.08.2017r.

5.

klucze

10.11.2017r.

6.

rower młodzieżowy MBIKE

27.11.2017r.

7. trzy klucze ze smyczą 09.05.2018r.
8. telefon XIAOMI MAG138 16.08.2018r.
9. wózek dziecięcy firmy Peg-Pérego 01.03.2019r.

 

Pouczenie:

  1. Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie. Rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu ich odbioru przez znalazcę z wyłączeniem zabytków lub materiałów archiwalnych. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat lub Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.
  2. Wydanie rzeczy znalezionej osobie uprawnionej do jej odbioru następuje po uiszczeniu przez nią kosztów, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych tj. kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.
  3. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-01-15
Data publikacji:
2018-01-15
Data ostatniej zmiany:
2019-04-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-25 14:23:4, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)