Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Gminie Kolbuszowa

Zbieranie statystyk
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Kolbuszowej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2328/21 o pow. 3.7683 ha. Województwo: podkarpackie, Powiat: kolbuszowski, Miejscowość: Werynia, Jednostka ewidencyjna: 180602_4 Kolbuszowa (M), obręb: 0001 Kolbuszowa, nr jednostki rejestrowej: G.750, identyfikator działki: 180602 4.0001.2328/21. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych: Bi (inne tereny zabudowane) o pow. 3.7683 ha.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr TB 1K/00001983/4. W dziale drugim wpisana jest własność na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego w całości. Obciążenia dotyczące ograniczonych praw rzeczowych wpisane w dziale trzecim ww. księgi wieczystej nie kolidują z formą udostępnienia nieruchomości w dzierżawę W dziale czwartym księgi wieczystej wpisów brak.
Działka jest oddana w użyczenie na czas nieoznaczony Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.
2. Powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia działki wynosi 3.7683 ha, zaś jej zajęcie przez dzierżawcę w celu wykonania przebudowy kanalizacji sanitarnej występuje na odcinku 65m.
3. Opis nieruchomości
Działka zabudowana budynkiem Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Kolbuszowej i innymi budynkami wykorzystywanymi na cel opieki zdrowotnej. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z asfaltowej publicznej drogi gminnej. Nieruchomość uzbrojona w pełną infrastrukturę techniczną.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-10-30
Data publikacji:
2020-10-30
Data ostatniej zmiany:
2020-10-30

Uchwała Nr 102/541/2020 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 października 2020 r.

Zbieranie statystyk
OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadanie pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2021 roku”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-29
Data ostatniej zmiany:
2020-10-29

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Zbieranie statystyk
Działka nr 1257/2 (wykazana w użytku gruntowym jako droga-dr) obręb 12 Zarębki, jednostka ewidencyjna 180602 5 Kolbuszowa (W). Księga wieczysta nr TB 1K/00053474/2
Nieruchomość położona przy drodze krajowej nr 9 relacji Radom-Rzeszów. Kształt nieruchomości zbliżony do trójkąta. Jest to nieruchomość niezabudowana. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna, gazociąg i kanalizacja sanitarna.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-29
Data ostatniej zmiany:
2020-10-29

Zawiadomienie GK.6821.1.23.2020 z dnia 27.10.2020 r.

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Niwiskach, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 679 o powierzchni 0.8380 ha, poprzez demontaż linii energetycznej napowietrznej nN 0,4 kV typu 4 x AFL 35 mm2, w ramach przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV Kolbuszowa - Mielec, zasilającej stacje Hucina 4, 5.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Zawiadomienie GK.6821.1.21.2020 z dnia 27.10.2020 r.

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Hucinie, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 507 o powierzchni 0.51 ha, poprzez demontaż linii energetycznej napowietrznej SN 15 kV typu 3 x AFL 35 mm2, w ramach przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV Kolbuszowa - Mielec, zasilającej stacje Hucina 4, 5.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Zawiadomienie GK.6821.1.20.2020 z dnia 27.10.2020 r.

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm,), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w H ucinie, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 742 o powierzchni 0.12 ha, poprzez demontaż linii energetycznej napowietrznej SN 15 kV typu 3 x AFL 35 mm2, w ramach przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV Kolbuszowa - Mielec, zasilającej stacje Hucina 4, 5.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Zawiadomienie GK.6821.1.19.2020 z dnia 27.10.2020 r.

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Hucinie, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 742 o powierzchni 0.12 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie linii kablowej energetycznej ziemnej SN 15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2, linii kablowej energetycznej ziemnej nN 0.4 kV typu YAKXS 4 x 3 5 mm2 oraz słupa linii energetycznej napowietrznej nN 0.4 kV nr 16 typu RKK-10,5/25, w ramach przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV Kolbuszowa - Mielec, zasilającej stacje Hucina 4, 5.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Zawiadomienie GK.6821.1.18.2020 z dnia 27.10.2020 r.

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Niwiskach, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 679 o powierzchni 0.8380 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie linii kablowej energetycznej ziemnej nN 0.4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm2, w ramach przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV Kolbuszowa - Mielec, zasilającej stacje Hucina 4, 5.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Zawiadomienie GK.6821.1.16.2020 z dnia 27.10.2020 r.

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm,)( zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Hucinie, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynkówjako działka nr 507 o powierzchni 0.51 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie linii kablowej energetycznej ziemnej SN 15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2, w ramach przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV Kolbuszowa - Mielec, zasilającej stacje Hucina 4, 5.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

GK.683.3.85.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Majdan Królewski w obrębie Krzątka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 510/1 o powierzchni 0,0102 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego nr D/II/7/2018, znak: AB.6740.6.8.2018 z dnia 11.09.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Krzątce nr 104115R „Krzątka pod sosną - Buczki”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

GK.683.3.79.2018

Zbieranie statystyk
Starosta Kolbuszowski informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Majdan Królewski, w obrębie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 973/1 o powierzchni 0,0149 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego NR DII/1/2018 znak: AB.6747.6.1.2018 z dnia 16.02.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104100R „Droga do SKR”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-10-26
Data publikacji:
2020-10-26
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Zbieranie statystyk

Działka nr 122/13 (wykazana w użytkach gruntowych jako: droga - dr, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - Lzr-RV, łąki trwałe - ŁIV, grunty pod rowami - W-ŁIV) obręb 13 Przedbórz, jednostka ewidencyjna 180602 5 Kolbuszowa (W). Powierzchnia nieruchomości - 0.34 ha.

Nieruchomość niezabudowana położona w odległości około 400 m od drogi wojewódzkiej nr 987 relacji Kolbuszowa-Sędziszów Małopolski. 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-22
Data ostatniej zmiany:
2020-10-22

GK.683.3.50.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Majdan Królewski w obrębie Rusinów oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 76 o powierzchni 0,086 ha, 159 o powierzchni 0,0987 ha i 333/1 o powierzchni 0,0007 ha, które stały się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego D/II/1/2019 znak: AB.6740.6.2.2019 z dnia 31.07.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104118R „Stawisko Gadka” I i II w Rusinowie”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-15
Data ostatniej zmiany:
2020-10-15

GK.6821.1.8.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w sprawie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2423 o powierzchni 0.14 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie ziemnej linii energetycznej SN 15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2, w ramach zamierzenia pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Ostrowy Tuszowskie 3, 7”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-07
Data ostatniej zmiany:
2020-10-07

GK.683.3.25.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Majdan Królewski w obrębie Komorów oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 452/1 o powierzchni 0,0016 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego D/II/3/2019 znak: AB.6740.6.6.2019 z dnia 10.09.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej publicznej w Komorowie na działce nr 445”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-10-05
Data publikacji:
2020-10-05
Data ostatniej zmiany:
2020-10-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-30 10:18:39, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)