Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.6821.1.87.2017

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 15.06.2018 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.87.2017 w sprawie udostępnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie nieruchomości położonej w Widełce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 213 o powierzchni 1.08 ha, której stan prawmy jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-06-15
Data publikacji:
2018-06-15
Data ostatniej zmiany:
2018-06-15

GK.6821.1.86.2017

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 15.06.2018 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.86.2017 w sprawie udostępnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie nieruchomości położonej w Widełce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 248 o powierzchni 0.55 ha, której stan prawmy jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-06-15
Data publikacji:
2018-06-15
Data ostatniej zmiany:
2018-06-15

GK.6821.1.83.2017

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 15.06.2018 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.83.2017 w sprawie udostępnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie nieruchomości położonej w Kupnie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 705 o powierzchni 0.4870 ha, której stan prawmy jest nieuregulowany.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-15
Data ostatniej zmiany:
2018-06-15

AB.6740.6.4.2018

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia że w 06.06.2018 r zostało wszczęte na żądanie Wójta Gminy Majdan Królewski, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej w Komorowie „Za lasem" na działkach położonych w Komorowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-12
Data ostatniej zmiany:
2018-06-12

GK.661.2.81.2017

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego

Działając na podstawie art. 24a ust. 4-8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 ze zm.)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE

że w terminie od 6 sierpnia 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. ligo Listopada 10, pokój nr 220, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo -kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Kopcie, Lipnica i Mechowiec w gminie Dzikowiec.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-06-11
Data publikacji:
2018-06-11
Data ostatniej zmiany:
2018-06-11

GK.661.2.80.2017

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego
Działając na podstawie art. 24a ust. 4-8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 ze zm.)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE
że w terminie od 6 sierpnia 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10, pokój nr 220, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo -kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Zapołe, Leszcze i Hucisko w gminie Niwiska.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-06-11
Data publikacji:
2018-06-11
Data ostatniej zmiany:
2018-06-11

GK.661.2.79.2017

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego
Działając na podstawie art. 24a ust. 4-8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 ze zm.)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE
że w terminie od 6 sierpnia 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10, pokój nr 220, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo -kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Domatków, Huta Przedborska, Poręby Kupieńskie i Przedbórz w gminie Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-06-11
Data publikacji:
2018-06-11
Data ostatniej zmiany:
2018-06-11

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Zbieranie statystyk

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), Starosta Kolbuszowski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumiemy:

 1. Zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 2. Wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 3. Szkoda w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 954 ze zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, poprzez:

 1. Ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.;
 2. Ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1;
 3. Analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi;
 4. W razie potrzeby - wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a w/w ustawy Prawo ochrony środowiska.

Starosta sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie przekazuje Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-06-06
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Informacja Starosty Kolbuszowskiego

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje o otwarciu procecu likwidacji Stowarzyszenia na Rzecz Rewitalizacji i Promocji Kolbuszowej "Nowa Kolbuszowa".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-04

GK.6821.10.2.2017

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 29.05.2018 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.10.2.2017 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Korczowiska na podstawie art. 6 ust. 1 lub 2 ustawy o z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-29
Data ostatniej zmiany:
2018-05-29

GK.6821.1.88.2017

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Widełce, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 128 o powierzchni 0.76 ha, w celu wykonania remontu linii energetycznej napowietrznej SN 15 kV relacji Kolbuszowa - ZBK Głogów - odgałęzienie Kłapówka 1,2, polegającego na wymianie istniejących przewodów z 3 x AFL 35 mm² na nowe typu 3 x BLX-T 50 mm².

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-05-25
Data publikacji:
2018-05-25
Data ostatniej zmiany:
2018-05-29

GK.6821.1.2-7.2018

Zbieranie statystyk

  Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, z wniosku PGE Dystrybucja S.A. o udostępnienie nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany, położonych w m. Staniszewskie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1257 o pow. 0.54 ha; 1287 o pow. 0.87 ha (stanowiącej własność nieżyjącej Marii Mazur c. Wojciecha i Rozalii); 1320 o pow. 0.44 ha (stanowiącej własność nieżyjącej Stefanii Śmieszek c. Jakuba i Marii); położonych w Zielonce oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1711 o pow. 1.2314 ha; 2032 o pow. 0.5899 ha, (stanowiącej współwłasność nieżyjących Franciszka Jurek s. Jana i Katarzyny oraz Anieli Jurek c. Antoniego i Ewy; na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej); położonej w Raniżowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2558/1 o pow. 0.1568 ha, celem remontu istniejącej napowietrznej linii energetycznej 110 kV Boguchwała-Stalowa Wola.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-05-24
Data publikacji:
2018-05-24
Data ostatniej zmiany:
2018-05-24

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego

Zbieranie statystyk

24 lipca 2018 r. upływa termin do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, działającego pod adresem www.bdo.mos.qov.pl prowadzonego przez marszałka województwa.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru,

Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust.1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.), prowadzący działalność z zakresu ustaw:

 • z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • z dnia 20 stycznia 2005 r. recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 • z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl na ścieżce BiP - sprawy do załatwienia - Ochrona środowiska - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz pod nr telefonów:; 17 773 60 58, 17 747 63 34-35, 17 747 63 32, 17 773 60 24; 17 773 60 40, 17 747 69 25.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-05-22
Data publikacji:
2018-05-22
Data ostatniej zmiany:
2018-05-22

GK.6821.1.86.2017

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Widelce, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 248 o powierzchni 0.55 ha, w celu wykonania remontu linii energetycznej napowietrznej SN 15 kV relacji Kolbuszowa - ZBK Głogów - odgałęzienie Klapówka 1,2, polegającego na wymianie istniejących przewodów z 3 x AFL 35 mm² na nowe typu 3 x BLX-T 50 mm².

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-05-21
Data publikacji:
2018-05-22
Data ostatniej zmiany:
2018-05-21

GK.6821.1.83.2017

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kupnie, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 705 o powierzchni 0.4870 ha, w celu wykonania remontu linii energetycznej napowietrznej SN 15 kV relacji Kolbuszowa - ZBK Głogów - odgałęzienie Kłapówka 1,2, polegającego na wymianie istniejących przewodów z 3 x AFL 35 mm² na nowe typu 3 x BLX-T 50 mm².

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-05-21
Data publikacji:
2018-05-22
Data ostatniej zmiany:
2018-05-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-18 15:11:43, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)