Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego (znak sprawy: AB.6747.6.8.2018)

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr D/II/7/2018 z dnia 11.09.2018 r. (znak sprawy:  AB.6747.6.8.2018) dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek 1a z wniosku z dnia 25.07.2018 r, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Krzątce Nr 104115 R „Krzątka pod sosną - Buczki" na działkach położonych w Krzątce.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-13
Data ostatniej zmiany:
2018-09-13

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego (znak sprawy: AB.6747.6.9.2018)

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr D/II/6/2018 z dnia 11.09.2018 r. (znak sprawy:  AB.6747.6.9.2018) dla Wójta Gminy Majdan Królewski z s. w Majdanie Królewskim Rynek 1a z wniosku z dnia 25.07.2018 r, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze Nr 104102 R „Grabina - Brzostowa Góra" na działkach położonych w Brzostowej Górze i Majdanie Królewskim.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-12
Data ostatniej zmiany:
2018-09-12

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego (znak sprawy: AB.6740.3.93.2018)

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 324/2018 z dnia 30.08.2018r. (znak sprawy:  AB.6740.3.93.2018) dla Koltex Recykling s.c. Marcin Mitura Urszula Mitura ul. Kilińskiego 4, o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 386/2017 z dnia 13.10.2017r. na zamierzenie budowlane pn: „Budowa hali do produkcji regranulatów i folii PE z częścią soscjalno-biurową, wiaty na odpady, stacji transformatorowej, zbiornika na olej opałowy, trzech zbioników na wodę deszczową, przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, utwardzenia gruntu z miejscami postojowymi, muru oporowego oraz pochylni zewnętrznych na działkach nr ewid. gruntów 1555/70 i 1555/57 w obrębie ewidencyjnym Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa”. 

Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-31
Data ostatniej zmiany:
2018-08-31

Zawiadomienie GK.6821.1.7.2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, o udostępnienie nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie Staniszewskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1257, w celu wykonania remontu napowietrznej linii energetycznej 110 kV Boguchwała - Stalowa Wola, nie może być załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność zebrania dodatkowego materiału dowodowego w tej sprawie, w tym uzyskania od pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. odpowiedzi na pismo Starosty Kolbuszowskiego. W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 24.10.2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-08-24
Data publikacji:
2018-08-24
Data ostatniej zmiany:
2018-08-27

Zawiadomienie GK.6821.1.6.2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, o udostępnienie nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie Staniszewskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1320, w celu wykonania remontu napowietrznej linii energetycznej 110 kV Boguchwała - Stalowa Wola, nie może być załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność zebrania dodatkowego materiału dowodowego w tej sprawie, w tym uzyskania od pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. odpowiedzi na pismo Starosty Kolbuszowskiego. W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 24.10.2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-08-24
Data publikacji:
2018-08-24
Data ostatniej zmiany:
2018-08-27

Zawiadomienie GK.6821.1.5.2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, o udostępnienie nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w Zielonce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1711, w celu wykonania remontu napowietrznej linii energetycznej 110 kV Boguchwała - Stalowa Wola, nie może być załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność zebrania dodatkowego materiału dowodowego w tej sprawie, w tym uzyskania od pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. odpowiedzi na pismo Starosty Kolbuszowskiego. W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 24.10.2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-08-24
Data publikacji:
2018-08-24
Data ostatniej zmiany:
2018-08-27

Zawiadomienie GK.6821.1.4.2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, o udostępnienie nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w Zielonce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2032, w celu wykonania remontu napowietrznej linii energetycznej 110 kV Boguchwała - Stalowa Wola, nie może być załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność zebrania dodatkowego materiału dowodowego w tej sprawie, w tym uzyskania od pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. odpowiedzi na pismo Starosty Kolbuszowskiego. W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 24.10.2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-08-24
Data publikacji:
2018-08-24
Data ostatniej zmiany:
2018-08-27

Zawiadomienie GK.6821.1.3.2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, o udostępnienie nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie Staniszewskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1287, w celu wykonania remontu napowietrznej linii energetycznej 110 kV Boguchwała - Stalowa Wola, nie może być załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność zebrania dodatkowego materiału dowodowego w tej sprawie, w tym uzyskania od pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. odpowiedzi na pismo Starosty Kolbuszowskiego. W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 24.10.2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-08-24
Data publikacji:
2018-08-24
Data ostatniej zmiany:
2018-08-27

Zawiadomienie GK.6821.1.2.2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, o udostępnienie nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w Raniżowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2558/1, w celu wykonania remontu napowietrznej linii energetycznej 110 kV Boguchwała - Stalowa Wola, nie może być załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność zebrania dodatkowego materiału dowodowego w tej sprawie, w tym uzyskania od pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. odpowiedzi na pismo Starosty Kolbuszowskiego. W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 24.10.2018 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-08-24
Data publikacji:
2018-08-24
Data ostatniej zmiany:
2018-08-27

GK.683.6.7.2018 z dnia 13 sierpnia 2018r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Wilcza Wola, w gminie Dzikowiec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 4701/2.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-08-13
Data publikacji:
2018-08-13
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Ogłoszenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Zbieranie statystyk

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektów planów urządzenia lasu, na lata 2021 -2030 dla Nadleśnictw: Głogów, Kolbuszowa i Sieniawa.

Przed przystąpieniem do opracowania projektów planów urządzenia lasu przewiduje się zwołanie Komisji Założeń Planu (KZP) w terminach:

  1.  Nadleśnictwo Sieniawa w dniu 3 września 2018 r., godz. 900, w siedzibie Nadleśnictwa Sieniawa,

  2.  Nadleśnictwo Kolbuszowa, w dniu 4 września 2018 r., godz. 800, w siedzibie Nadleśnictwa Kolbuszowa, budynek Centrum Edukacji Ekologicznej,

  3.  Nadleśnictwo Głogów w dniu 4 września 2018 r., godz. 12,30, w siedzibie Nadleśnictwa Głogów.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t, j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze. zm.) zapewnia się możliwość udziału w obradach społeczeństwa. Podczas obrad, prowadzonych w oparciu o referat Nadleśniczego i koreferat Naczelnika Wydziału Urządzania Lasu, zostaną wypracowane wytyczne w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz założenia, według których zostaną opracowane projekty planów urządzenia lasu. Zostaną również ustalone zakresy weryfikacji i aktualizacji istniejących w nadleśnictwach programów ochrony przyrody. W ramach prac urządzeniowych planuje się sporządzenie zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 położonych częściowo lub w całości na gruntach w zarządzie nadleśnictw.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-08
Data ostatniej zmiany:
2018-08-08

Informacja Starosty Kolbuszowskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku.

Zbieranie statystyk

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłych  w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-07
Data ostatniej zmiany:
2018-08-07

GK.6821.1.7.2018

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, o udostępnienie nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie Staniszewskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1257, w celu wykonania remontu napowietrznej linii energetycznej 110 kV Boguchwała - Stalowa Wola, polegającego na wymianie istniejącego słupa na nowy typu PSK-1/240.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-01
Data ostatniej zmiany:
2018-08-01

GK.6821.1.6.2018

Zbieranie statystyk

  Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, o udostępnienie nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie Staniszewskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1320, w celu wykonania remontu napowietrznej linii energetycznej 110 kV Boguchwała - Stalowa Wola, polegającego na wymianie istniejącego słupa na nowy typu PSK-1/240.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-01
Data ostatniej zmiany:
2018-08-01

GK.6821.1.3.2018

Zbieranie statystyk

  Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, o udostępnienie nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie Staniszewskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1287, w celu wykonania remontu napowietrznej linii energetycznej 110 kV Boguchwała - Stalowa Wola, polegającego na wymianie istniejącego słupa na nowy typu PSK-1/240.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-01
Data ostatniej zmiany:
2018-08-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-20 09:22:12, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)