Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.6821.1.36.2017

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 11 października 2017 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-10-12
Data publikacji:
2017-10-16
Data ostatniej zmiany:
2017-10-12

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego

Zbieranie statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA
o zgromadzeniu wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku Burmistrza Kolbuszowej, zs. ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa z dnia 03.08.2017 r w sprawie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km. 1+800,00 do km 2+304,00" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.
 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-13
Data ostatniej zmiany:
2017-10-13

Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego GK.661.2.2.2017 z dnia 27 września 2017 r.

Zbieranie statystyk

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Zapole, Leszcze i Hucisko w gminie Niwiska.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-09-27
Data publikacji:
2017-09-27
Data ostatniej zmiany:
2017-09-27

Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego GK.661.2.1.2017 z dnia 27 września 2017 r.

Zbieranie statystyk

o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Domatków, Huta Przedborska, Poręby Kupieńskie i Przedbórz w gminie Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-09-27
Data publikacji:
2017-09-27
Data ostatniej zmiany:
2017-09-27

GK.683.3.31.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Kolbuszowa, w gminie Kolbuszowa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 347/1.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-26
Data ostatniej zmiany:
2017-09-26

GK.6821.10.2.2017

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 26 września 2017 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-26
Data ostatniej zmiany:
2017-09-26

Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż sprawa z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Widelce, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 61 o powierzchni 0.86 ha, w celu wykonania remontu linii energetycznej napowietrznej SN 15 kV relacji Kolbuszowa - ZBK Głogów - odgałęzienie Kłapówka 1,2, polegającego na wymianie stanowiska słupowego na nowe oraz istniejących przewodów z 3 x AFL 35 mm² na nowe typu 3 x BLX-T 50 mm², nie może być załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność zebrania dodatkowego materiału dowodowego, w tym uzyskania opinii technicznej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-09-25
Data publikacji:
2017-09-25
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-25
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 18 września 2017 roku.

Zbieranie statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji Nr D/III/5/17 z dnia 18.09.2017 r. (znak sprawy: AB.6747.3.4.2017) dla Wójta Gminy Majdan Królewski, z siedzibą: Rynek 1A, 36-110 Majdan Królewski, z wniosku z dnia 27.06.2017 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania  p.n.: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104098 R W BRZOSTOWEJ GÓRZE NR 104098R „BACHNAT – LEŚNICZÓWKA”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-09-18
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego GK.683.2.10.2017 z dnia 14 września 2017 r.

Zbieranie statystyk

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Rusinów, gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 639/2.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Data ostatniej zmiany:
2017-09-14

Zawiadomienie o Nr GK.661.2.3.2017 z dnia 8 września 2017 r.

Zbieranie statystyk

Działając na podstawie art. 22 ust.1, art. 24a ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.)
STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE  o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Kopcie, Lipnica i Mechowiec w gminie Dzikowiec.

Pełna treśc Zawiadomienia w załączniku plikowym poniżej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-09-08
Data publikacji:
2017-09-08
Data ostatniej zmiany:
2017-09-11

Zawiadomienie-Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 28.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego o miejscu i terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji w obrębie Ostrowy Baranowskie, gm. Cmolas, powiat kolbuszowski, woj. podkarpackie.
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-08-28
Data ostatniej zmiany:
2017-08-28

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: AB.6747.4.1.2017 na wniosek Burmistrza Kolbuszowej, zs. ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa z dnia 03.08.2017 r w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km. 1+800,00 do km 2+304,00" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-08-28
Data publikacji:
2017-08-28
Data ostatniej zmiany:
2017-08-28

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego GK.6820.1.21.2017

Zbieranie statystyk

Działając na podstawie art. 9 ust. 2b, ust. 2g i ust. 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanej dalej ustawą (j.t. Dz. U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), z urzędu stwierdzam nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r. nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonej z rejestru Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Ochrony Zdrowia w Kolbuszowej tj. prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Kolbuszowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681/4 o powierzchni 0.0719 ha, obj. księgą wieczystą nr TB1K/00019311/2.
Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-08-23
Data publikacji:
2017-08-23
Data ostatniej zmiany:
2017-08-23

Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego GK.6821.1.29.2017 z dnia 07.08.2017 roku.

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż sprawa z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Widelce, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 208 o powierzchni 1.38 ha, w celu wykonania remontu linii energetycznej napowietrznej SN 15 kV relacji Kolbuszowa - ZBK Głogów - odgałęzienie Kłapówka 1.2, polegającego na wymianie stanowiska słupowego na nowe oraz istniejących przewodów z 3 x AFL 35 mm2 na nowe typu 3 x BLX-T 50mm2, nic może być załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność zebrania dodatkowego materiału dowodowego, w tym uzyskania opinii technicznej. W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do
dnia 31.10.2017 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-08-07
Data publikacji:
2017-08-08
Data ostatniej zmiany:
2017-08-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-16 13:22:33, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)