Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

GK.6821.3.1.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pani Józefy Czachor, dotyczącego zwrotu gospodarstwa rolnego na terenie Kolbuszowej Górnej, składającego się z działek nr 1430, 1439, 1457, 3647, 3649, 3705/1, 1432, 3705/2,1304/4, 1417, 3707, 3787/1.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-12
Data ostatniej zmiany:
2020-08-12

GK.6821.10.4.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w sprawie z wniosku Pana Jana Adamczyka o stwierdzenie, że działki nr 2286, 2287, 2288, 2290/2, 2291, 2292, i 2293 położone w Zielonce oraz działki nr 92/2, 92/4, 92/5, 92/8, 92/10, 94, 92/1, 92/3, 92/7, 92/9, 38, 92/12, 92/13, 92/14, 92/15, 92/16, 707, 776/1, 776/2, 780, 809/1, 809/2 i 809/6 położone w Mazurach stanowią wspólnotę gruntową, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-12
Data ostatniej zmiany:
2020-08-12

Zawiadomienie GK.6821.1.6.2020

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Widełce, gmina Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2333/2 o powierzchni 0.35 ha, celem przeprowadzenia konserwacji linii energetycznej 15 kV Rzeszów-Staromieście-Widełka.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-08-04
Data publikacji:
2020-08-04
Data ostatniej zmiany:
2020-08-04

Zawiadomienie GK.6821.1.14.2020

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kosowach, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 620/2 o powierzchni 0.19 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie ziemnej linii energetycznej SN 15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2,  w ramach zamierzenia pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Trzęsówka 11, Kosowy 5”.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn.8.00-16.00, wt.-pt.7.30-15.30), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-30
Data publikacji:
2020-07-30
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30

Zawiadomienie GK.6821.1.13.2020

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kosowach, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 620/1 o powierzchni 0.22 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie ziemnej linii energetycznej SN 15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2,  w ramach zamierzenia pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Trzęsówka 11, Kosowy 5”.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn.8.00-16.00, wt.-pt.7.30-15.30), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-30
Data publikacji:
2020-07-30
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30

Zawiadomienie GK.6821.1.12.2020

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Trzęsówce, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31 o powierzchni 4.08 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie ziemnej linii energetycznej SN 15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2,  w ramach zamierzenia pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Trzęsówka 11, Kosowy 5”.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn.800-1600, wt.-pt.730-1530), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-28
Data publikacji:
2020-07-28
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28

Zawiadomienie GK.6821.1.11.2020

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Trzęsówce, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 26 o powierzchni 0.63 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie ziemnej linii energetycznej SN 15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2,  w ramach zamierzenia pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Trzęsówka 11, Kosowy 5”.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn.800-1600, wt.-pt.730-1530), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-28
Data publikacji:
2020-07-28
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28

Zawiadomienie GK.6821.1.10.2020

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Trzęsówce, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15 o powierzchni 0.51 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie ziemnej linii energetycznej SN 15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2,  w ramach zamierzenia pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Trzęsówka 11, Kosowy 5”.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn.800-1600, wt.-pt.730-1530), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-28
Data publikacji:
2020-07-28
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28

Zawiadomienie GK.6821.1.9.2020

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2474 o powierzchni 0.13 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie ziemnej linii energetycznej SN 15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2, w ramach zamierzenia pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Ostrowy Tuszowskie 3, 7”.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn.800-1600, wt.-pt.730-1530), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-28
Data publikacji:
2020-07-28
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28

Zawiadomienie GK.6821.1.8.2020

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2423 o powierzchni 0.14 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie ziemnej linii energetycznej SN 15 kV typu  3 x XRUHAKXS 1x120 mm2, w ramach zamierzenia pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Ostrowy Tuszowskie 3, 7”.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn.8.00-16.00, wt.-pt.7.30-15.30), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-28
Data publikacji:
2020-07-28
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28

Zawiadomienie GK.6821.1.7.2020

Zbieranie statystyk

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowach Tuszowskich, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2164 o powierzchni 0.29 ha, poprzez założenie i przeprowadzenie ziemnej linii energetycznej SN 15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2, w ramach zamierzenia pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Ostrowy Tuszowskie 3, 7”.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój 213, w godzinach pracy Urzędu (pn.8.00-16.00, wt.-pt.7.30-15.30), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-28
Data publikacji:
2020-07-28
Data ostatniej zmiany:
2020-07-28

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM.

Zbieranie statystyk

Działka nr 106/14 obr. WERYNIA
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Weryni. oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 106/14 o pow. 0,1769 ha. Województwo: podkarpackie. Powiat: kolbuszowski, Miejscowość: Werynia, Jednostka ewidencyjna: 180602 5 Kolbuszowa (W), obręb: 0014 Werynia. nr jednostki rejestrowej: G.759. identyfikator działki: 180602 5.0014.106/14. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych: RIVb o pow. 0,1769 ha.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr TB1 K/00034090/7. W dziale drugim wpisana jest własność na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego w całości. Obciążenia dotyczące ograniczonych praw rzeczowych wpisane w dziale trzecim ww. księgi wieczystej nie dotyczą przedmiotowej działki. W dziale czwartym księgi wieczystej wpisów brak.
2. Powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia działki wynosi 0,1769 ha.

Działka nr 106/15 WERYNIA
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Weryni, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 106/15 o pow. 0,1544 ha. Województwo: podkarpackie, Powiat: kolbuszowski. Miejscowość: Werynia, Jednostka ewidencyjna: 180602 5 Kolbuszowa (W), obręb: 0014 Werynia, nr jednostki rejestrowej: G.759, identyfikator działki: 180602 5.0014.106/15. Oznaczenie użytkowi konturów klasyfikacyjnych: RIVa o pow. 0,1205 ha, RIVbo pow. 0,0339 ha.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr TB 1 K/00034090/7. W dziale drugim wpisana jest własność na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego w całości. Obciążenia  dotyczące ograniczonych praw rzeczowych wpisane w dziale trzecim ww. księgi wieczystej nie dotyczą przedmiotowej działki. W dziale czwartym księgi wieczystej wpisów brak.
2. Powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia działki wynosi 0,1544 ha.

Działka nr 106/16 WERYNIA
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Weryni, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 106/16 o pow. 0.1569 ha. Województwo: podkarpackie. Powiat: kolbuszowski. Miejscowość: Werynia. Jednostka ewidencyjna: 180602 5 Kolbuszowa (W), obręb: 0014 Werynia. nr jednostki rejestrowej: G.759. identyfikator działki: 180602 5.0014.106/16. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych: RIVa o pow. 0,1569 ha.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr TB 1 K/00034090/7. W dziale drugim wpisana jest własność na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego w całości. Obciążenia dotyczące ograniczonych praw rzeczowych wpisane w dziale trzecim ww. księgi wieczystej nie dotyczą przedmiotowej działki. W dziale czwartym księgi wieczystej wpisów brak.
2. Powierzchnia nieruchomości.
Powierzchnia działki wynosi 0,1569 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-23
Data publikacji:
2020-07-23
Data ostatniej zmiany:
2020-07-23

GK.6821.3.2.2020

Zbieranie statystyk

Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że sprawa z wniosku Pana Romana Brożyny o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Kolbuszowej „stanowiącej w dniu jej wywłaszczenia działki 210/1, 210/2, 210/3, 210/4” nie  może być  załatwiona w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 02.06.2020 r. znak: GK.6821.3.2.2020. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych – synchronizacji dla dawnych działek nr 210/1, 210/2 i 210/3 położonych w obrębie Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa. Wobec czego w dniu 21.07.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie zapytania ofertowego celem wyłonienia Wykonawcy (znak: GK.032.16.2020). W związku z powyższym stosownie do treści art. 36 § 1 i § 2 cytowanej wyżej ustawy  ustala się nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 25.09.2020 r.
 Ponadto informuję, że z treści art. 37 § 1 k.p.a. wynika, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie oraz w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-07-21
Data publikacji:
2020-07-21
Data ostatniej zmiany:
2020-07-21

GK.683.3.12.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Majdan Królewski w obrębie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1770/10 o powierzchni 0,0172 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego D/II/2/2019 znak: AB.6740.6.3.2019 z dnia 31.07.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej w Majdanie Królewskim nr 104076 R „Drogi Osiedla Podlasek”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-07-17
Data ostatniej zmiany:
2020-07-17

AB.6740.3.42.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje o wydaniu decyzji Nr 255/2020 z dnia 16.07.2020r. (sprawa znak: AB.6740.3.42.2020)
o pozwoleniu na budowę: "budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjn-handlowo-usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zbiornikiem przeciwpożarowym, instalacjami wewnętrznymii oraz zewnętrznymi: energii elektrycznej, wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacjii deszczowej oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej  na działkach numer ewidencyjny gruntów: 1555/62, 1555/63, 1555/56, 1555/57 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Kolbuszowa, w jednostce ewidencyjnej 180602_4 Kolbuszowa (M)", która to decyzja dotyczy przedsięzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-07-17
Data publikacji:
2020-07-17
Data ostatniej zmiany:
2020-07-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-12 14:10:22, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)