Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

Uchwała Nr 163/872/2017 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 6 grudnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-06
Data ostatniej zmiany:
2017-12-06

GK.683.3.8.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kolbuszowa, w gminie Kolbuszowa, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 319/3.
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-04
Data ostatniej zmiany:
2017-12-04

Informacja Zarządu Powiatu w Kolbuszowej

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na mocy Uchwały Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 161/852/2017 z dnia 28.11.2017r.

Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na cele rolnicze na rzecz rolników indywidualnych Augusta i Haliny Gołąbek prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne nieruchomość:
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej nr 34090 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej oraz katastru nieruchomości: 16 (wykazaną w użytkach gruntowych o nazwie: łąki trwałe oznaczone symbolem ŁVI o pow. 21.73 ha i grunty pod rowami oznaczone symbolem W-ŁVI o pow. 0,95 ha) obręb nr 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602_5.0014.16. Powierzchnia nieruchomości: 22.68 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-11-30
Data publikacji:
2017-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-11-30

GK.6622.6.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 roku 
o miejscu i terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji dla działki nr 155 w obrębie Ostrowy Baranowskie, gm. Cmolas, powiat kolbuszowski, woj. podkarpackie.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-27
Data ostatniej zmiany:
2017-11-27

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 20.11.2017 r.

Zbieranie statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji Nr D/IV/1/17 z dnia 20.11.2017 r. (znak sprawy: AB.6747.4.1.2017) dla Burmistrza Kolbuszowej z siedzibą ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny od km 1+800,00 do km 2+ 304,00 na rzecz Burmistrza Kolbuszowej zs. ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-11-23
Data publikacji:
2017-11-23
Data ostatniej zmiany:
2017-11-23

GK.6821.1.45.2017

Zbieranie statystyk

   Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w sprawie z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Widelce, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 61 o powierzchni 0.86 ha. w celu wykonania remontu linii energetycznej napowietrznej SN 15 kV relacji Kolbuszowa - ZBK Głogów - odgałęzienie Kłapówka 1.2, polegającego na wymianie stanowiska słupowego na nowe oraz istniejących przewodów z 3 x AFL 35 mm2 na nowe typu 3 x BLX-T 50mm2.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-16
Data ostatniej zmiany:
2017-11-16

GK.6821.1.29.2017

Zbieranie statystyk

   Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do z/s w Lublinie o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Widelce, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 208 o powierzchni 1.38 ha, w celu wykonania remontu linii energetycznej napowietrznej SN 15 kV relacji Kolbuszowa - ZBK Głogów - odgałęzienie Kłapówka 1,2, polegającego na wymianie stanowiska słupowego na nowe oraz istniejących przewodów z 3 x AFL 35 mm2 na nowe typu 3 x BLX-T 50mm2.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-11-16
Data publikacji:
2017-11-16
Data ostatniej zmiany:
2017-11-16

GK.683.4.1.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Trześń, w gminie Niwiska, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1016.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-13
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13

GK.683.3.8.2017

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Kolbuszowa, w gminie Kolbuszowa, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 319/3.
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-11-09
Data publikacji:
2017-11-09
Data ostatniej zmiany:
2017-11-09

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego

Zbieranie statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Nasz Dom” Werynia 1, 36-100 Kolbuszowa niżej wykazane nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kolbuszowskiego. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej nr TB1K /00034090/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej oraz katastru nieruchomości:
-    679/8 wykazaną w użytku gruntowym o nazwie: pastwiska trwałe oznaczone symbolem PsV o pow. 0,3807 ha, obręb 14 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602 5.0014.679/8.
-    679/11 wykazana w użytku gruntowym o nazwie grunty rolne zabudowane oznaczone symbolem Br-PsV o po w. 0,2292 ha, obręb 14 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602 5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602 5.0014.679/11.
Obie nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-11-09
Data publikacji:
2017-11-09
Data ostatniej zmiany:
2017-11-09

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego GK.6821.1.41.2017 z dnia 3.11.2017 roku

Zbieranie statystyk

    Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Weryni, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 49 o pow. 1.38 ha, stanowiącej współwłasność m.in. nieżyjącej Stefanii Jachyra c. Wojciecha i Julii w udziale 1/5 cz., z uwagi na przebudowę linii energetycznej napowietrznej SN-15 kV Kolbuszowa-Sokołów 2 zasilającej stacje Werynia 1, 2, 3, 4, 5 na kablową ziemną.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-11-07
Data publikacji:
2017-11-09
Data ostatniej zmiany:
2017-11-08

Zawiadomienie Zarządu Powiatu w Kolbuszowej

Zbieranie statystyk

Uchwałą Nr 157/810/2017 z dnia 31 października 2017 r. Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-11-06
Data publikacji:
2017-11-06
Data ostatniej zmiany:
2017-11-06

Zawiadomienie Zarządu Powiatu w Kolbuszowej

Zbieranie statystyk

Uchwałą Nr 157/809/2017 z dnia 31 października 2017 r. Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-11-06
Data publikacji:
2017-11-06
Data ostatniej zmiany:
2017-11-06

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego GK.6821.1.38-39.2017

Zbieranie statystyk

Działając na podstawie 114 ust. 3 i 4, art, 124 ust. 1 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Wcryni, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 650 o pow. 0.71 ha i 651/2 o pow. 0.62 ha, których stan prawny jest nieuregulowany, z uwagi na przebudowę linii energetycznej napowietrznej SN-15kV Kolbuszowa-Sokołów 2 zasilającej stacje Werynia 1, 2, 3, 4, 5 na kablową ziemną.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-03
Data ostatniej zmiany:
2017-11-02

Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego GK.6821.1.29.2017 z dnia 02.11.2017 roku.

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż sprawa z wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Widełce, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 208 o powierzchni 1.38 ha, w celu wykonania remontu linii energetycznej napowietrznej SN 15 kV relacji Kolbuszowa - ZBK Głogów - odgałęzienie Kłapówka 1,2, polegającego na wymianie stanowiska słupowego na nowe oraz istniejących przewodów z 3 x AFL 35 mm2 na nowe typu 3 x BLX-T 50mnr, nie może być załatwiona w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność zebrania dodatkowego materiału dowodowego, w tym uzyskania od biegłego dodatkowych wyjaśnień do opinii technicznej. W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 30.11.2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-02
Data ostatniej zmiany:
2017-11-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-13 13:08:29, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)