Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego

Zbieranie statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-08
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08

Informacja Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

o wyniku pierwszego, nieograniczonego, pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż drewna leżącego przy pniu (6 sztuk topoli czarnej).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-12-18
Data publikacji:
2019-12-18
Data ostatniej zmiany:
2019-12-18

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego GK.6821.1.1.2018 z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ostrowach Baranowskich, gm. Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1121/4.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-12-11
Data publikacji:
2019-12-11
Data ostatniej zmiany:
2019-12-12

GK.661.2.136.2018

Zbieranie statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE

o założeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, na obszarze obrębów ewidencyjnych Korczowiska i Wola Raniżowska, gmina Raniżów, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-12-11
Data publikacji:
2019-12-11
Data ostatniej zmiany:
2019-12-11

GK.661.2.135.2018

Zbieranie statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE

o założeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, na obszarze obrębów ewidencyjnych Kosowy, Siedlanka i Hucina, gmina Niwiska, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-12-11
Data publikacji:
2019-12-11
Data ostatniej zmiany:
2019-12-11

GK.661.2.134.2018

Zbieranie statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE

o założeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, na obszarze obrębów ewidencyjnych Kłapówka i Kolbuszowa Górna, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, województwo podkarpacki.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-12-11
Data publikacji:
2019-12-11
Data ostatniej zmiany:
2019-12-11

GK.661.2.133.2018

Zbieranie statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE

o założeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, na obszarze obrębów ewidencyjnych Toporów, Jagodnik i Trzęsówka, gmina Cmolas, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-12-11
Data publikacji:
2019-12-11
Data ostatniej zmiany:
2019-12-11

GK.661.2.128.2018

Zbieranie statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE

o założeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, na obszarze obrębów ewidencyjnych Wilcza Wola, Płazówka, Nowy Dzikowiec i Dzikowiec, gmina Dzikowiec, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-12-11
Data publikacji:
2019-12-11
Data ostatniej zmiany:
2019-12-11

GK.661.2.127.2018

Zbieranie statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE

o założeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT. na obszarze obrębów ewidencyjnych Staniszewskie, Zielonka, Mazury i Raniżów, gmina Raniżów, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-12-11
Data publikacji:
2019-12-11
Data ostatniej zmiany:
2019-12-11

GK.661.2.126.2018

Zbieranie statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE

o założeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, na obszarze obrębów ewidencyjnych Przyłęk, Niwiska i Trześń, gmina Niwiska, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-12-11
Data publikacji:
2019-12-11
Data ostatniej zmiany:
2019-12-11

GK.661.2.125.2018

Zbieranie statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE

o założeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, na obszarze obrębów ewidencyjnych Brzostowa Góra, Huta Komorowska, Komorów, Krzątka, Majdan Królewski, Rusinów i Wola Rusinowska gmina Majdan Królewski, powiat kolbuszowski. województwo podkarpackie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-12-11
Data publikacji:
2019-12-11
Data ostatniej zmiany:
2019-12-11

GK.661.2.124.2018

Zbieranie statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE

o założeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, na obszarze obrębów ewidencyjnych miasto Kolbuszowa, Świerczów, Bukowiec, Kolbuszowa Dolna, Nowa Wieś, Kupno, Widełka, Zarębki i Wcrynia, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski. województwo podkarpackie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-12-11
Data publikacji:
2019-12-11
Data ostatniej zmiany:
2019-12-11

GK.661.2.123.2018

Zbieranie statystyk

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE

o założeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, na obszarze obrębów ewidencyjnych Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, Hadykówka, Poręby Dymarskie i Cmolas, gmina Cmolas, powiat kolbuszowski. województwo podkarpackie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-12-11
Data publikacji:
2019-12-11
Data ostatniej zmiany:
2019-12-11

GK.6821.10.5.2019

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego

Stosownie do treści art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej K.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne o stwierdzenie, że działki nr 994 i 1411/1 położone w Staniszewskim, gm. Raniżów stanowią mienie gromadzkie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-05
Data ostatniej zmiany:
2019-12-05

Załącznik do uchwały Nr 54/307/2019 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 20 listopada 2019 r.

Zbieranie statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na rzecz Voice Net S.A., ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów część powierzchni wynoszącą około 2,00 m2 nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni, oznaczonej jako działka nr 26/8 wykazanej w ewidencji gruntów i budynków m.in. w użytku gruntowym o nazwie inne tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr KWTB1K/00034090/7.

Powierzchnia nieruchomości - 5.44 ha, w tym pod dzierżawę przeznacza się około 2,00 m2 gruntu.

Położenie - Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym 14 Werynia, gm. Kolbuszowa, przy drodze gminnej oznaczonej jako działka nr 40.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-26
Data ostatniej zmiany:
2019-11-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-17 12:52:15, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)