Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

GK.683.3.4.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Rusinów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 526/1 o powierzchni 0,0065 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego NR D/III/4/2017 znak: AB.6747.3.3.207 z dnia 19.07.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104124R w Rusinowie „Rusinów - pod szkołą - Gatka”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25

GK.6821.3.1.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że bieg terminów procesowych w prowadzonej na wniosek Pani Józefy Czachor sprawie o zwrot gospodarstwa rolnego położonego w Kolbuszowej Górnej został przywrócony od dnia 25.05.2020 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), które uchyliły przepisy stanowiące podstawę zawieszenia terminów, a także przywróciły bieg nierozpoczętych i zawieszonych terminów procesowych po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 68 ust. 6 i 7 ww. ustawy).

Wobec powyższego wyjaśniam, że przewidywany termin załatwienia sprawy zostanie przesunięty do dnia 25.06.2020

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-25
Data ostatniej zmiany:
2020-05-25

GK.683.3.88.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Majdan Królewski w obrębie Krzątka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1647/1 o powierzchni 0,0753 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego nr D/II/8/2018, znak: AB.6740.6.5.2018 z dnia 19.09.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Krzątce nr 104106R „Jasionka - Rębisze”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-21
Data ostatniej zmiany:
2020-05-21

AB.6740.6.1.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr D/II/1/2020 z dnia 14.05.2020 r., (znak sprawy: AB.6740.6.1.2020)

dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 36-100 Kolbuszowa z wniosku z dnia 14.02.2020 r, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Potrąba, na działkach położonych w Komorowie 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-20
Data ostatniej zmiany:
2020-05-20

GK.683.3.38.2019

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Majdan Królewski, w obrębie Komorów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/1 o powierzchni 0,0235 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego nr D/III/3/17 znak: AB.6747.3.2.2017, z dnia 01.07.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 104068 R w Komorowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-05-11
Data publikacji:
2020-05-11
Data ostatniej zmiany:
2020-05-18

GK.6821.1.6-14.2020

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego

Starosta Kolbuszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych, z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie:

- o udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Widelce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2333/2, celem konserwacji linii energetycznej SN 15 kV Rzeszów- Staromieście-Widełka;

- o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Ostrowach Tuszowskich, gm. Cmolas, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2164, 2423, 2474, celem założenia i przeprowadzenia linii kablowej energetycznej ziemnej SN 15 kV, w ramach inwestycji pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Ostrowy Tuszowskie 3. 7”;

- o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Trzęsówce, gm. Cmolas, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 15, 26, 31 oraz położonych w Kosowach, gm. Niwiska, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 620/1 i 620/2, celem założenia i przeprowadzenia linii kablowej energetycznej ziemnej SN 15 kV, w ramach inwestycji pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Trzęsówka 11, Kosowy 5”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-07
Data ostatniej zmiany:
2020-05-07

Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2019 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 15 października 2019 r. dotyczącego zasad i trybu udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby budowy infrastruktury technicznej oraz późniejszej konserwacji, remontu i modernizacji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-04-21
Data publikacji:
2020-04-21
Data ostatniej zmiany:
2020-04-21

GK.683.3.28.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Majdan Królewski, w obrębie Komorów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer: 447/5 o powierzchni 0,0265 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/3/2019, znak: AB.6740.6.6.2019 z dnia 10.09.2019 r., na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej w Komorowie na działce nr 445”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-17
Data ostatniej zmiany:
2020-04-17

GK.683.3.50.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Majdan Królewski, w obrębie Rusinów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 76 o powierzchni 0,0086 ha, 159 o powierzchni 0,0987 ha, 333/1 o powierzchni 0,0007 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/1/2019, znak: AB.6740.6.2.2019 z dnia 31.07.2019 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej Nr 104118 R „Stawisko Gadka” I i II w Rusinowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-16
Data ostatniej zmiany:
2020-04-16

GK.683.3.25.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Majdan Królewski, w obrębie Komorów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer: 452/1 o powierzchni 0,0016 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/3/2019, znak: AB.6740.6.6.2019 z dnia 10.09.2019 r., na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej w Komorowie na działce nr 445”. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-16
Data ostatniej zmiany:
2020-04-16

GK.683.3.20.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Majdan Królewski, w obrębie Komorów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer: 445 o powierzchni 0,2198 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/3/2019, znak: AB.6740.6.6.2019 z dnia 10.09.2019 r., na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej w Komorowie na działce nr 445”. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-16
Data ostatniej zmiany:
2020-04-16

GK.683.7.8.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kolbuszowa, w obrębie Werynia, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer: 999/1 o powierzchni 0,0006 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/I/l/2019, znak: AB.6740.5.1.2019 z dnia 15.05.2019 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 215R Werynia-Kłapówka polegająca na budowie chodnika w km 1+245 - 2+478 strona lewa w miejscowości Werynia”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-09
Data ostatniej zmiany:
2020-04-09

GK.683.7.7.2020

Zbieranie statystyk

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kolbuszowa, w obrębie Werynia, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer: 940/2 o powierzchni 0,0058 ha, która stała się własnością Powiatu Kolbuszowskiego na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/I/l/2019, znak: AB.6740.5.1.2019 z dnia 15.05.2019 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 215R Werynia-Kłapówka polegająca na budowie chodnika w km 1+245 - 2+478 strona lewa w miejscowości Werynia”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-04-09
Data publikacji:
2020-04-09
Data ostatniej zmiany:
2020-04-16

GK.683.3.13.2020

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Majdan Królewski, w gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1771/1 o powierzchni 0,0167 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-04-02
Data publikacji:
2020-04-02
Data ostatniej zmiany:
2020-04-02

GK.683.3.12.2020

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Majdan Królewski, w gminie Majdan Królewski, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1770/1 o powierzchni 0,0172 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-04-02
Data publikacji:
2020-04-02
Data ostatniej zmiany:
2020-04-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:22:13, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)