Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

P33/2017

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.14.17

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

          Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn:  Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych  administrowanych przez ZDP w Kolbuszowej w sezonie zimowym 2017 – 2018

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-10-13
Data ostatniej zmiany:
2017-10-13

P32/2017

Zbieranie statystyk

OR.272.11.2017                                                                                                 Kolbuszowa, 2017-10-13

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup wyposażenia dla Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2017-10-13
Data publikacji:
2017-10-13
Data ostatniej zmiany:
2017-10-13

P31/2017

Zbieranie statystyk

OR.272.9.2017                                                                       Kolbuszowa, 2017-10-12

„Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w ramach projektu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej”-dostawa do Pracowni żywienia

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2017-10-12
Data publikacji:
2017-10-12
Data ostatniej zmiany:
2017-10-12

P30/2017

Zbieranie statystyk

OR.272.10.2017

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa 2 kortów tenisowych przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2017-09-27
Data publikacji:
2017-09-27
Data ostatniej zmiany:
2017-10-13

P29/2017

Zbieranie statystyk

OR.272.8.2017                                              Kolbuszowa, 2017-09-22

PowiatKolbuszowski ogłasza przetarg nieogranoczony na: Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2017-09-22
Data publikacji:
2017-09-22
Data ostatniej zmiany:
2017-10-12

P 28/2017

Zbieranie statystyk

OR.272.7.2017

Powiat Kolbuszowski ogłsza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Budowa 2 kortów tenisowych przy Zespole Szkoł Technicznych w Kolbuszowej"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
(kzio)
Data wytworzenia:
2017-09-08
Data publikacji:
2017-09-08
Data ostatniej zmiany:
2017-10-12

P27/2017

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.13.17

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

          Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie w km 10+025 – 10+375 strona lewa w miejscowości Przedbórz”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
(kzio)
Data wytworzenia:
2017-09-05
Data publikacji:
2017-09-05
Data ostatniej zmiany:
2017-09-26

P26/2017

Zbieranie statystyk

Znak sprawy:  OR.042.19.6.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:  Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 1 nauczyciela nauki zawodu z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 5 nauczycieli nauki zawodu z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

Istotne warunki zamówienia poniżej w załączniku plikowym.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-09-05
Data publikacji:
2017-09-05
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25

P25/2017

Zbieranie statystyk

Znak sprawy:  OR.042.19.5.2016          

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn: Przeprowadzenie kurs wizażu wraz z egzaminem czeladniczym  dla 9 uczennic ZST w Kolbuszowej,  ilość godzin teoretycznych-20h, praktycznych-70h, łącznie 90h w roku szkolnym 2016/2017. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

Istotne warunki zamówienia poniżej w załącznikach plikowych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-09-05
Data publikacji:
2017-09-05
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25

P24/2017

Zbieranie statystyk

Znak sprawy 3/RPO/9.4/3/2017

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na usługę doradztwa zawodowego w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe” realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, numer wniosku RPPK.09.04.00-18-0035/16

 1. Przedmiot zamówienia:

Wybór doradcy zawodowego do przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic - uczestników/uczestniczek projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”

 2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie realizowane w formie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegóły ogłoszenia poniżej w załączniku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-09-05
Data publikacji:
2017-09-05
Data ostatniej zmiany:
2017-09-25

P23/2017

Zbieranie statystyk

OR.272.6.2017                                                                                           Kolbuszowa, 25.08.2017

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na: „Zakup wyposażenia dla Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2017-08-25
Data publikacji:
2017-08-25
Data ostatniej zmiany:
2017-10-05

P22/2017

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.12.17

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

          Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 209 R Zielonka – Korczowiska  w km 0+000 – 2+565 oraz w km 5+660 – 8+223 w miejscowości Zielonka, Korczowiska”

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
(kzio)
Data wytworzenia:
2017-08-04
Data publikacji:
2017-08-04
Data ostatniej zmiany:
2017-08-30

P21/2017

Zbieranie statystyk

OR.272.52017                                                                                             Kolbuszowa, 2017-07-26

Powiat Kolbuszowski zaprasza do skladania ofert w przetargu nieograniczonym na: "Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w ramach projektu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej"

uwaga: zmaina terminu składania ofert na 04.09.2017

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2017-07-26
Data publikacji:
2017-07-26
Data ostatniej zmiany:
2017-10-13

P20/2017

Zbieranie statystyk

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ: WYPOSAŻENIA CYFROWEJ PRACOWNI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLBUSZOWEJ, WYPOSAŻENIA PRACOWNI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W WERYNI WYPOSAŻENIA PRACOWNI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW W ZAWODACH: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ KUCHARZ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W WERYNIORAZ LICENCJI MULTIMEDIALNEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W WERYNI.

UWAGA, zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy składać w godzinach 8:00 - 14:00. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty  17.08 .2017r do .godz. 14.30.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-07-26
Data publikacji:
2017-07-26
Data ostatniej zmiany:
2017-09-05

P19/2017

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.11.17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 213 R Widełka – Hucisko w km 0+685 – 0+965”

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-07-21
Data publikacji:
2017-07-21
Data ostatniej zmiany:
2017-08-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-16 13:22:33, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)