Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

P1/2019

Zbieranie statystyk

Znak sprawy:  OR.042.19.13.2019  

 OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU NA   USŁUGI   SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 50 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 35 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w roku szkolnym 2018/2019.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2019-01-11
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

P37/2018

Zbieranie statystyk

GK.032.16.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy sporządzenia kameralnej dokumentacji geodezyjnej, w ramach czynności przygotowawczych do postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Cmolas, gmina Cmolas, polegającej na doprowadzeniu do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym odnośnie działek nr 5526/2 i 5527.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-12-13
Data publikacji:
2018-12-13
Data ostatniej zmiany:
2018-12-13

P36/2018

Zbieranie statystyk

GK.032.15.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy sporządzenia kameralnej dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego znak: GK.660.56.1.2018 w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Huta Komorowska, gmina Majdan Królewski, polegającej na doprowadzeniu do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym odnośnie działki nr 1364 oraz działek nr 1361, 1362, 1363.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-12-13
Data publikacji:
2018-12-13
Data ostatniej zmiany:
2018-12-13

P35/2018

Zbieranie statystyk

GK.032.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy sporządzenia kameralnej dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego znak: GK.660.56.17.2018 w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Huta Komorowska, gmina Majdan Królewski, polegającej na doprowadzeniu do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym odnośnie granic działki nr 1111 z działkami nr 1112 i 1662/2.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-12-13
Data publikacji:
2018-12-13
Data ostatniej zmiany:
2018-12-13

P34/2018

Zbieranie statystyk

Znak sprawy: OR.2600.38.2018

Zapytanie ofertowe. 

"Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejcach publicznych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Ziółkowska (kzio)
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data ostatniej zmiany:
2018-12-20

P33/2018

Zbieranie statystyk

Znak sprawy:  OR.042.19.12. 2018

OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU  NA  USŁUGI   SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 10 lub 20 godzin/ rok  kwalifikacja zawodowa łącznie dla  18 kwalifikacji/rok  z wykorzystaniem szkolnej platformy e-learningowej przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych uczniów  z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w latach szkolnych 2018/19. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-11-29
Data publikacji:
2018-11-29
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10

P32/2018

Zbieranie statystyk

OR.042.19.11.2018                                                                                                                 Kolbuszowa 2018.11.29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2  nauczycieli praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-11-29
Data publikacji:
2018-11-29
Data ostatniej zmiany:
2018-12-19

P31/2018

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż drzew

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego ogłasza II nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż siedmiu drzew (na pniu) rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oddanej w użyczenie Gminie Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-19
Data ostatniej zmiany:
2018-12-14

P30/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.20.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

          Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn:  Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych  administrowanych przez ZDP w Kolbuszowej w sezonie zimowym 2018 – 2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-17
Data ostatniej zmiany:
2018-11-02

P29/2018

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O  I  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DRZEW

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego ogłasza I nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż siedmiu drzew (na pniu) rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oddanej w użyczenie Gminie Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-20
Data ostatniej zmiany:
2018-10-11

P28/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 19.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

„Budowa chodników dla pieszych:

Część I Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1 206 R Wola Raniżowska przez Wieś

Część II Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 210 R Korczowiska – Mazury”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-08-31
Data publikacji:
2018-08-31
Data ostatniej zmiany:
2018-09-27

P27/2018

Zbieranie statystyk

OR.042.19.10.2018                                                                                                                                              Kolbuszowa 2018.08.30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-30
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09

P26/2018

Zbieranie statystyk

OR.272.4.2018                                                                                                   Kolbuszowa, 2018-08-10

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:„Bankowa Obsługa Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-08-10
Data publikacji:
2018-08-10
Data ostatniej zmiany:
2018-09-18

P25/2018

Zbieranie statystyk

DP-2720.I. 18.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

Element 1). Remont drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica – Poręby Dymarskie – Majdan Królewski  w km 3+726 – 4+185 oraz w km 4+243 – 4+271 oraz w km 4+395 -5+463 w miejscowości Poręby Dymarskie.

Element 2). Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica – Poręby Dymarskie – Majdan Królewski w km 4+271 – 4+395 w miejscowości Poręby Dymarskie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-25
Data ostatniej zmiany:
2018-08-17

P24/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 17.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-07-13
Data publikacji:
2018-07-13
Data ostatniej zmiany:
2018-08-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 14:30:35, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)