Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

P31/2018

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż drzew

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego ogłasza II nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż siedmiu drzew (na pniu) rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oddanej w użyczenie Gminie Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-19
Data ostatniej zmiany:
2018-11-14

P30/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.20.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

          Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn:  Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych  administrowanych przez ZDP w Kolbuszowej w sezonie zimowym 2018 – 2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-17
Data ostatniej zmiany:
2018-11-02

P29/2018

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O  I  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DRZEW

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego ogłasza I nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż siedmiu drzew (na pniu) rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oddanej w użyczenie Gminie Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-20
Data ostatniej zmiany:
2018-10-11

P28/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 19.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

„Budowa chodników dla pieszych:

Część I Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1 206 R Wola Raniżowska przez Wieś

Część II Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 210 R Korczowiska – Mazury”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-08-31
Data publikacji:
2018-08-31
Data ostatniej zmiany:
2018-09-27

P27/2018

Zbieranie statystyk

OR.042.19.10.2018                                                                                                                                              Kolbuszowa 2018.08.30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-08-30
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09

P26/2018

Zbieranie statystyk

OR.272.4.2018                                                                                                   Kolbuszowa, 2018-08-10

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:„Bankowa Obsługa Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-08-10
Data publikacji:
2018-08-10
Data ostatniej zmiany:
2018-09-18

P25/2018

Zbieranie statystyk

DP-2720.I. 18.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

Element 1). Remont drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica – Poręby Dymarskie – Majdan Królewski  w km 3+726 – 4+185 oraz w km 4+243 – 4+271 oraz w km 4+395 -5+463 w miejscowości Poręby Dymarskie.

Element 2). Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica – Poręby Dymarskie – Majdan Królewski w km 4+271 – 4+395 w miejscowości Poręby Dymarskie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-25
Data ostatniej zmiany:
2018-08-17

P24/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 17.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-07-13
Data publikacji:
2018-07-13
Data ostatniej zmiany:
2018-08-01

P23/2018

Zbieranie statystyk

OR.272.3.2018

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:" Zaciągnięcie kredytu przez Powiat Kolbuszowski w wysokosci 2 000 000 zł."

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
(kzio)
Data wytworzenia:
2018-07-06
Data publikacji:
2018-07-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-26

P22/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 16.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Remont przepustu skrzynkowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1 204 R  Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów  w km 5+646,40  w miejscowości Brzostowa Góra”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-22
Data ostatniej zmiany:
2018-07-18

P21/2018

Zbieranie statystyk

OR.272.2.2018

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym, oraz utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i BDOT500”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
(kzio)
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-15
Data ostatniej zmiany:
2018-10-12

P20/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 15.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: Remont przepustu skrzynkowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1 204 R  Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów  w km 5+646,40  w miejscowości Brzostowa Góra”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-06-05
Data ostatniej zmiany:
2018-06-21

OR.2600.21.2018

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe

Powiat Kolbuszowski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn: „Wykonanie przeglądu i inwentaryzacji osnowy poziomej szczegółowej oraz przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej z układu PL-KRON86-NH do układu EVR2007-NH na terenie powiatu kolbuszowskiego, wykonanie przeniesienia jednego punktu szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
(kzio)
Data wytworzenia:
2018-05-30
Data publikacji:
2018-05-30
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

P19/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I. 14.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Przebudowa, Remont wybranych odcinków dróg powiatowych:

Część I: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 0+016 – 1+261 w miejscowości Kolbuszowa Dolna

Cześć II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 214 R Widełka – Głogów Młp. od km 0+016 do km 0+978 w miejscowości Widełka

Część III: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska km 6+103 – 6+432

Część IV: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 231 R Domatków – Przedbórz km 0+690 – 1+325

Część V: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka w km 1+469 – 2+464 oraz w km 2+759 – 3+757

Część VI: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka w km 2+390 – 3+200

Część VII: Remont drogi powiatowej Nr 1 213 R Widełka – Hucisko w km 0+972 – 2+610 w miejscowości Widełka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-05-25
Data ostatniej zmiany:
2018-06-15

OR.2600.19.2018

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe

Powiat Kolbuszowski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp na dostawę wyposażenia lekkoatletycznego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2018-05-18
Data publikacji:
2018-05-18
Data ostatniej zmiany:
2018-06-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-15 12:13:55, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)