Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P13/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.10.2020                                                                                                                                   Kolbuszowa, 2020–05–18

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonania pracy polegającej na cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: rejestrów gruntowych z założenia i odnowienia ewidencji gruntów dla miasta Kolbuszowa i Wilczej Woli oraz zasilenie istniejącej bazy danych zeskanowanymi danymi pozyskanymi z materiałów źródłowych
.

Zamawiający: 
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa reprezentowany przez: 
1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.
2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawarto w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2020 r.
- Okres gwarancji: 6 miesięcy.
- Odbiór i zasilenie bazy danych nastąpi w Siedzibie Zamawiającego.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w terminie do dnia 27.05.2020 r. do godziny 15:30 do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Złożenie oferty po terminie będzie skutkowało jej odesłaniem.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej przez otwarciem kopercie opisanej:
„Cyfryzacja pzgik OFERTA, nie otwierać przed 27.05.2020 r. godz. 15:30”
- osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,
- za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-05-18
Data publikacji:
2020-05-18
Data ostatniej zmiany:
2020-05-18

P12/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.9.2020                                                                                                                                Kolbuszowa, 2020–05–18

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonania pracy geodezyjnej polegającej opracowaniu projektu i wykonaniu modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie gminy Cmolas i Dzikowiec, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Zamawiający: 
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa reprezentowany przez: 
1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.
2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawarto w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
• Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2020 r.
• Okres gwarancji: 24 miesiące.
• Odbiór i zasilenie bazy danych nastąpi w Siedzibie Zamawiającego.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w terminie do dnia 27.05.2020 r. do godziny 15:30 do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Złożenie oferty po terminie będzie skutkowało jej odesłaniem.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej przez otwarciem kopercie opisanej:
„Osnowa OFERTA, nie otwierać przed 27.05.2020 r. godz. 15:30”

- osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,
- za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-05-18
Data publikacji:
2020-05-18
Data ostatniej zmiany:
2020-05-18

P11/2020

Zbieranie statystyk

GK.032.7.2020                                                                                                                                          Kolbuszowa, 2020-05-14

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonania pracy geodezyjnej polegającej na analizie, porównaniu i dostosowaniu danych dotyczących numerów porządkowych, nazw miejscowości, ulic i adresów dla 17107 budynków ujawnionych w bazach danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla gmin Niwiska, Raniżów i Dzikowiec, powiat kolbuszowski oraz uporządkowaniu i dostosowaniu słowników dotyczących adresów w ww. bazach danych.

 

Zamawiający: 
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa
reprezentowany przez: 
1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.
2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia zawarto w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
-  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2020 r.
-  Okres gwarancji: 24 miesiące.
-  Odbiór i zasilenie baz danych nastąpi w Siedzibie Zamawiającego.

 

Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.

 

Miejsce oraz termin złożenia oferty:
W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w terminie do dnia 27.05.2020 r. do godziny 15:30 do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Złożenie oferty po terminie będzie skutkowało jej odesłaniem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-05-14
Data publikacji:
2020-05-14
Data ostatniej zmiany:
2020-05-14

P10/2020

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.6.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn.:  WYKONANIE USŁUG UTRZYMANIOWYCH W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO  W ZAKRESIE KOSZENIA TRAW I CHWASTÓW W ROKU 2020

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-12
Data ostatniej zmiany:
2020-05-22

P9/2020

Zbieranie statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny prawa własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr: 106/14, 106/15 i 106/16 położonych w miejscowości Werynia, obręb ewidencyjny 14 Werynia, gm. Kolbuszowa oraz wycena prawa własności lokali użytkowych do ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych wraz z wyceną wartości rynkowej udziału w nieruchomości wspólnej i określenie wielkości udziału w gruncie do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 824/6 obr. Kolbuszowa, gm. Kolbuszowa.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-08
Data ostatniej zmiany:
2020-05-08

P8/2020

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.5.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego polegająca na budowie chodników:

Cześć 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 4+886-5+193,5 oraz w km 5+208 – 5+570  polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Mechowiec

Część 2: Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w km 14+706 – 15+525 polegająca na budowie  chodnika dla pieszych w miejscowości Lipnica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-04-27
Data publikacji:
2020-04-27
Data ostatniej zmiany:
2020-05-14

P7/2020

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.4.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:   Remont drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka w km 0+119 – 1+190 w miejscowości Lipnica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-04-27
Data publikacji:
2020-04-27
Data ostatniej zmiany:
2020-05-14

P6/2020

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.3.20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn.: „WYKONANIE USŁUG UTRZYMANIOWYCH W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO  W ZAKRESIE KOSZENIA TRAW I CHWASTÓW ORAZ WYCINKI ZAROŚLI I ZAKRZACZEŃ W PASIE DROGOWYM  W OKRESIE 2020 -2022".

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-04-24
Data publikacji:
2020-04-24
Data ostatniej zmiany:
2020-05-11

P5/2020

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.2.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn.:  WYKONANIE USŁUG UTRZYMANIOWYCH W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO  W ZAKRESIE KOSZENIA TRAW I CHWASTÓW ORAZ WYCINKI ZAROŚLI I ZAKRZACZEŃ W PASIE DROGOWYM  W OKRESIE 2020 -2022

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-06
Data ostatniej zmiany:
2020-04-24

P4/2020

Zbieranie statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy sporządzenia kameralnej dokumentacji geodezyjnej, na potrzeby postępowania administracyjnego znak: GK.6620.55.2.2020, w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Poręby Kupieńskie, gmina Kolbuszowa, polegającej na zmianie wpisów podmiotowych odnośnie działki nr 202, zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z postanowienia Sądu Powiatowego w Kolbuszowej Sygn. akt Ns I 250/68 z dnia 30.06.1970 r.
Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa reprezentowany przez:
1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.
2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kameralnej dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych - synchronizacji dla działki nr 202 położonej w obrębie Poręby Kupieńskie gmina Kolbuszowa. Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Poręby Kupieńskie, gmina Kolbuszowa, polegającej na zmianie wpisów podmiotowych odnośnie działki nr 202, zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z postanowienia Sądu Powiatowego w Kolbuszowej Sygn. akt Ns I 250/68 z dnia 30.06.1970 r.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-03-27
Data publikacji:
2020-03-27
Data ostatniej zmiany:
2020-03-27

P3/2020

Zbieranie statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie operatów szacunkowych, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w udziale Vi cz., położonej w Widelce, gm. Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4039/7 o pow. 0.09 ha oraz wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Widelce, gm. Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4039/8 o pow. 0.04 ha, niezbędnych do sporządzenia umowy darowizny.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia nastąpi do dnia 29 maja 2020 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-03-27
Data publikacji:
2020-03-27
Data ostatniej zmiany:
2020-03-27

P2/2020

Zbieranie statystyk

OR.272.1.2020              

Poiwat Kolbuszowski ogłasza przterg nieograniczony na zadanie pn. : "Przebudowa i rozbudowa parkingu szkolnego  na działkach nr ewid gruntów: 824/9, 819 położonych w obrębie ewidencyjnym  0001-Kolbuszowa w jednostce ewidencyjnej 180602_4 Kolbuszowa (M)"     
    Termin składania ofert : 02.04.2020r.    godz.11.00                                       

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Ziółkowska (kzio)
Data wytworzenia:
2020-03-11
Data publikacji:
2020-03-11
Data ostatniej zmiany:
2020-04-29

P1/2020

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.1.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Budowa drogi na terenach inwestycyjnych przy ulicy Leśnej i Żytniej w miejscowości Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-02-10
Data publikacji:
2020-02-10
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17

P36/2019

Zbieranie statystyk

OR.272.4.2019                                                                                    Kolbuszowa,2019-12-04

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup wyposażenia do kuchni"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Dorota Dworak (ddwo)
Data wytworzenia:
2019-12-04
Data publikacji:
2019-12-04
Data ostatniej zmiany:
2019-12-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-25 14:22:13, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)