Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

P8/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.4.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

     Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Budowa chodników dla pieszych:

Część I Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka  polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Nowy Dzikowiec

Część II Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 233 R Spie – Krzątka w miejscowości Wilcza Wola (Spie)”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-19
Data ostatniej zmiany:
2018-02-20

P7/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.3.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

     Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 213 R Widełka – Hucisko w km 1+026 – 1+196 strona prawa”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-14
Data ostatniej zmiany:
2018-02-14

P6/2018

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU NA   USŁUGI   SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 10 godzin/ rok  kwalifikacja zawodowa łącznie dla  18 kwalifikacji/rok  z wykorzystaniem szkolnej platformy e-lerningowej przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych uczniów  z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w latach szkolnych 2017/18. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-14
Data ostatniej zmiany:
2018-02-14

P5/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.2.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

     Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie w km 10+025 – 10+375 strona lewa w miejscowości Przedbórz

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-02-08
Data ostatniej zmiany:
2018-02-12

P4/2018

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.1.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, przebudowy dróg oraz chodników 


UWAGA, zmiana...

Zamawiający: 

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej,

11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa

REGON 830443232,  NIP 814-14-82-229

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 pzp) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer sprawy: ZDP-2720.1.18

Dotyczy  przetargu  nieograniczonego: „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, przebudowy dróg oraz chodników”

Na podstawie Art. 38 ustęp 4 i 4 a  ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.),  zamawiający zmienia treść SIWZ w:

Części  I SIWZ:

  •  rozdział 4 ,
  •  rozdział 4  punkt 4- część 11,
  •  rozdział 5, część 9
  •  rozdział 13 punkt 9
  •  rozdział 16 punkt 1.1), punkt 2.1)

w Części III SIWZ – część 9, część 10 i część 11   a także zapisy dotyczące terminu złożenia i otwarcia ofert .

Zmienioną SIWZ oznaczono indeksem „ zmiana 1” 

Zmienioną Część III do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia  oznaczono indeksem „ zmiana 1” 

Zmienione dokumenty są obowiązujące w przedmiotowym postepowaniu o zamówienie publiczne.

Jednocześnie na podstawie Art. 12a ustęp  1   ustawy Prawo zamówień publicznych  w wyniku zmiany treści ogłoszenia zamawiający zmienia:

-         termin złożenia ofert na dzień 09.02.2018 r.  godzina 10.00

-         termin otwarcia ofert  na dzień 09.02.2018 r. godzina 10.15

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2018-01-29
Data publikacji:
2018-01-29
Data ostatniej zmiany:
2018-02-16

OR.042.19.7.2018

Zbieranie statystyk

Kolbuszowa 2018.01.24

OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU  NA   USŁUGI   SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 52 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 40 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w roku szkolnym 2017/2018.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-01-24
Data publikacji:
2018-01-24
Data ostatniej zmiany:
2018-02-16

OR.272.1.2018

Zbieranie statystyk

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:" Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej "

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Ziółkowska (kzio)
Data wytworzenia:
2018-01-18
Data publikacji:
2018-01-18
Data ostatniej zmiany:
2018-02-12

OR.272.20.2017

Zbieranie statystyk

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:  „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie GESUT  i BDOT500 dla obrębów położonych w powiecie kolbuszowskim”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Ziółkowska (kzio)
Data wytworzenia:
2018-01-03
Data publikacji:
2018-01-03
Data ostatniej zmiany:
2018-02-09

P42/2017

Zbieranie statystyk

OR.272.18.2017                                          Kolbuszowa, 2017-11-28

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w ramach projektu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej”-dostawa do Pracowni żywienia

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2017-11-28
Data publikacji:
2017-11-28
Data ostatniej zmiany:
2017-12-08

P41/2017

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DRZEW

Starosta Kolbuszowski ogłasza II nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż pięciu drzew (na pniu) rosnących na nieruchomości znajdującej się we władaniu   Skarbu Państwa.

Przedmiotem sprzedaży jest pięć drzew gatunek topola osika (na pniu) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm równym 161 cm, 144 cm, 243 cm, 169 cm i 241cm (szacunkowa masa - 21,2 m3).

Drzewa do sprzedaży rosną na nieruchomości położonej w Zarębkach, Gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1270.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2017-11-24
Data publikacji:
2017-11-24
Data ostatniej zmiany:
2018-02-09

P40/2017

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.16.17

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

          Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka w km 7+367 -8+317 w miejscowości Kłapówka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-11-24
Data publikacji:
2017-11-24
Data ostatniej zmiany:
2017-12-13

P39/2017

Zbieranie statystyk

OR.272.17.2017                                                                                                  Kolbuszowa, 2017-11-20

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej”- dostawa wyposażenia do pracowni fizyki

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2017-11-20
Data publikacji:
2017-11-20
Data ostatniej zmiany:
2017-12-04

P38/2017

Zbieranie statystyk

ZDP-2720.I.15.17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „ Remont drogi powiatowej Nr 1 215 R Werynia – Kłapówka w km 2+787 - 4+678 w miejscowości Werynia

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2017-11-17
Data publikacji:
2017-11-17
Data ostatniej zmiany:
2017-12-06

P37/2017

Zbieranie statystyk

OR.272.14.2017

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:" Zaciągnięcie kredytu przez Powiat Kolbuszowski w wysokości 2 000 000 zł." 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Katarzyna Ziółkowska (kzio)
Data wytworzenia:
2017-11-17
Data publikacji:
2017-11-17
Data ostatniej zmiany:
2017-12-06

P36/2017

Zbieranie statystyk

OR.272.16.2017                                                                         Kolbuszowa, 2017-11-15

Powiat Kolbuszowski ogłasza prztertg niograniczony na: "Zakup wyposażenia dla Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektupn.: "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej"".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2017-11-15
Data publikacji:
2017-11-15
Data ostatniej zmiany:
2017-12-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-20 14:13:57, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)