Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2019-02-20
Ikona statystyk

G2/2019

OR.2110.2.2019

Ogłoszenie o Naborze Na Wolne Stanowisko Urzędnicze

Starosta Kolbuszowski, ul. 11 Listopada 10, 36 - 100 Kolbuszowa, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat - umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Główne obowiązki:
1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych znaków legalizacyjnych i tablic rejestracyjnych.
2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych.
3. Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji pojazdu.
4. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa od których zależy używanie pojazdu.
5. Dokonywanie zmian konstrukcyjnych pojazdów.
6. Wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia, kasacji pojazdu, kradzieży lub zbycia pojazdu.
7. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska oraz w celu identyfikacji lub ustalenia niezbędnych danych do jego rejestracji.

Wymagania niezbędne:
1. Być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie.
2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Posiadać obywatelstwo polskie.
4. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
5. Wykształcenie wyższe w zakresie administracji publicznej.
6. Minimum dwuletni staż pracy w administracji publicznej.
7. Znajomość przepisów:
a) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
b) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
c) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w   sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 09:54:2, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)