Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-08-21
Ikona statystyk

Ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- pracownik socjalny

na potrzeby Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą  w Niwiskach administrowanego przez PCPR w Kolbuszowej

 

Liczba lub wymiar etatu: ¼ etatu

Główne obowiązki:

 -praca socjalna z ofiarami przemocy domowej

 

Wykształcenie:

      Osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

Wymagania pożądane:

- doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy domowej, kursy i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

-       kwestionariusz osobowy,

-       kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-      oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-       kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 01 września  2006 r. do godz. 1000 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY ”

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-08-21
Data ostatniej zmiany:
2006-09-12
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)