Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-09-29
Ikona statystyk

Infor/2006

I N F O R M A C J A

KOMISARZA WYBORCZEGO  w  TARNOBRZEGU

 

z dnia 28 września 2006 r.

o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej

w   Kolbuszowej

 

 

                Na podstawie art. 17, ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547, zmiany: z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) podaję do publicznej wiadomości skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kolbuszowej powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.:

 

 

1.     Bryk Bogusława Anna – Z-ca Przewodniczącego Komisji

2.     Kaźmierczak Marian

3.     Koczur Tomasz

4.     Mazan Czesław

5.     Stącel Robert –  Przewodniczący Komisji

6.     Pędzimąż Barbara

7.     Żywiec Zenon

 

Zgodnie z art. 17, ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547, zmiany: z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) w skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kolbuszowej wchodzi z urzędu, jako Przewodniczący Robert Stącel, Prezes Sądu Rejonowego w Kolbuszowej, wskazany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

 

                               KOMISARZ WYBORCZY

 

      /-/ Józef  Dyl

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-09-29
Data ostatniej zmiany:
2006-10-09
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)