Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2015-08-26
Ikona statystyk

2015

Informacja o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

 Informacja o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

Data

zgłoszenia

Imię, nazwisko

lub

nazwa inwestora

Nr działki

lub

domu

Obręb lub

ulica

i miejscowość

Gmina

Opis projektowanego obiektu

Data

wniesienia

sprzeciwu

do zgłoszenia

Informacja

o braku

sprzeciwu

26.08.2015

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Rzeszów

2391, 2395

Miasto Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci el-en kablowej nN wraz z przyłączem kablowym nN do złącza kablowego w Kolbuszowej (PHU ZET-BUD)

 

26.09.2015

28.08.2015

Gmina

Kolbuszowa

2310/1

ul. Bytnara

Kolbuszowa

Gmina

Kolbuszowa

 

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na części działki nr ewid. 2310/1

 

28.09.2015

28.08.2015

Gmina

Kolbuszowa

824/9

ul. Bytnara

Kolbuszowa

Gmina

Kolbuszowa

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na części działki nr ewid. 824/9

 

28.09.2015

28.08.2015

Gmina

Kolbuszowa

1723/21, 660/3

ul. Żytkowskiego

Kolbuszowa

Gmina

Kolbuszowa

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek nr ewid. 1723/21, 660/3

 

28.09.2015

17.09.20015

Iwona Wołoszyn

179/1, 1043/1, 1001/35, 1001/34, 1001/31

Kolbuszowa

Nowa Wieś

Gmina

Kolbuszowa

Budowa odcinak sieci wodociągowej na działce ew. 179/1 w obrębie Kolbuszowa, oraz na działkach o numerach ew. 1043/1, 1001/35, 1001/34 w obrębie Nowa Wieś oraz budowy przyłącza wodociągowego na działkach o numerach ew. 1001/34 i 1001/31 w orębie Nowa Wieś, jednostka ew. Kolbuszowa

 

19.10.2015

21.09.2015

Multimedia Polska S.A.

2208,215/1, 219/1,220/1, 919,955/2, 955/1

ul. Krakowska,

Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci telekomunikacyjnej pomiędzy słupani energetycznymi nr 44/29 i 48/29 przy ul. Krakowskiej w miejscowości Kolbuszowa

 

wycofany

21.09.2015

Multimedia Polska S.A.

2300/5,1600

ul. Partyzantów,

Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci telekomunikacyjnej przy ul. Partyzantów w miejscowości Kolbuszowa

wycofany

 

21.09.2015

Multimedia Polska S.A.

679/8,40,26/8

Werynia

Gmina Kolbuszowa

Budowa siecie telekomunikacyjnej od studni kablowej na działce 679/8do słupa energetycznego e 2/1/13

 

wycofany

21.09.2015

Multimedia Polska S.A.

58/1, 58/2, 59

Werynia

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci telekomunikacyjnej pomiędzy słupami energetycznymi e 13/1 i e 1/1 w miejscowości Werynia

 

wycofany

21.09.2015

Multimedia Polska S.A.

2711, 2712, 1978/2, 2690/1

Werynia

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci telekomunikacyjnej pomiędzy słupami energetycznymi e 4/8 i e 8/1/8 w miejscowości Werynia

 

wycofany

21.09.2015

Multimedia Polska S.A.

1072/2, 1028, 1029, 1027/1

Werynia

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci telekomunikacyjnej pomiędzy słupami energetycznymi  e 2/7 i e 27/7 w miejscowości Werynia.

 

wycofany

21.09.2015

Multimedia Polska S.A.

826/6, 822/3, 821/9, 885/2, 892/1, 885/1

Werynia

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci telekomunikacyjnej pomiędzy słupem telekomunikacyjnym T8 i słupem energetycznym e 92/6 w miejscowości Werynia

 

wycofany

28.09.2015

Gmina Dzikowiec

5284, 5285/3, 5286, 5287, 5288/1, 5289/1, 5290, 5291/3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 9, 10, 11, 12, 31, 101, 100, 32, 115, 139, 141/1, 50, 65, 85, 86, 87, 88

Wilcza Wola

 

Kopcie

Gmina Dzikowiec

Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej n/n Wilczej woli wraz z budową sieci elektroenergetycznej n/n oświetlenia w Wilczej Woli i Kopciach

 

28.10.2015

28.09.2015

Gmina Kolbuszowa

2396, 2352/69, 378/7, 621/17, 2300/5, 1755/7, 1755/8, 1755/5, 1755/6,

Kolbuszowa

 

Kolbuszowa Dolna

Gmina Kolbuszowa

Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz odcinków sieci kanalizacji deszczowej, na  działkach położonych w Kolbuszowej oraz Kolbuszowej Dolnej

 

28.10.2015

12.10.2015

Gmina Cmolas

2831, 2826, 2847

Cmolas

Gmina Cmolas

Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Cmolasie na działkach ewid. 2831, 2826, 2847

 

10.11.2015

28.10.2015

Gmina Kolbuszowa

1010/1, 1011, 1009/1, 987/2

Zarębki

Gmina Kolbuszowa

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zarębkach, na działkach nr ewid. gr 1010/1, 1011, 1009/1, 987/2.

 

30.11.2015

17.11.2015

Gmina Cmolas

857, 852/3, 858/1, 858/2, 859, 860, 861, 829

Ostrowy Baranowskie

Gmina Cmolas

Budowa lini napowietrznej oświetlenia ulicznego w Ostrowach Baranowskich na działkach nr ewid. 857, 852/3, 858/1, 858/2, 859, 860, 861, 829.

 

18.12.2015

30.11.2015

Gmina Kolbuszowa

422/12; 424; 1041; 418/7; 418/6; 418/5; 419; 416/3; 400/4; 356/7; 355/2; 354/2; 347; 1036/1; 377; 378; 388/1; 387/2; 389; 390/1; 387/1

Nowa Wieś

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Nowej Wsi na działkach nr ewid. gruntów:  422/12; 424; 1041; 418/7; 418/6; 418/5; 419; 416/3; 400/4; 356/7; 355/2; 354/2; 347; 1036/1; 377; 378; 388/1; 387/2; 389; 390/1; 387/1

 

31.12.2015

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)