Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2017-02-15
Ikona statystyk

2016

Informacja o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

 Informacja o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

Data

zgłoszenia

Imię, nazwisko

lub

nazwa inwestora

Nr działki

lub

domu

Obręb lub

ulica

i miejscowość

Gmina

Opis projektowanego obiektu

Data

wniesienia

sprzeciwu

do zgłoszenia

Informacja

o braku

sprzeciwu

12.01.2016

Gmina Dzikowiec

3022/2, 3128

Wilcza Wola

Gmina Dzikowiec

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilcza Wola na działkach nr ewid. gruntów: Wilcza Wola 3022/2, 3128.

 

12.02.2016

15.01.2016

Gmina Dzikowiec

1763/1,1245/2,1763/2,1243/2,1222/1, 1762, 1221, 1223, 1231. 1232/1, 1233/2, 1233/4, 1236/2, 1237/2, 1238/2, 1239/2

Dzikowiec

Gmina Dzikowiec

Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej i drogi gminnej oraz rozbiórki istniejącej sieci oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej „Dzikowiec 7"

 

15.02.2016

19.01.2016

1.Elżbieta Rozmus-Maciąg, Łukasz Maciąg
2.Barbara i Rafał Kopeć
3.Karolina i Mariusz Augustyn

199/20, 199/19, 199/18, 199/14

Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kolbuszowej Dolnej
na terenie obejmującym część działek nr ewid. 199/20, 199/19, 199/18, 199/14

 

19.02.2016

19.01.2016

Gmina Dzikowiec

796/4, 781, 647/2, 649, 650, 651/2, 652, 653, 654, 639, 655, 656 - Obręb Wilcza Wola

Wilcza Wola

Gmina Dzikowiec

Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN (dowieszenie sieci oświetlenia ulicznego) wraz z budową sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego Wilczej Woli w miejscowości Wilcza Wola

 

19.02.2016

20.01.2016

Gmina Raniżów

726/10, 728/3, 730/7, 730/8, 730/14, 732, 733/9, 734/9, 736/11, 738/30, 739/11, 733/11, 734/11, 736/14, 738/27, 739/13, 730/10, 726/12, 728/13, 733/13, 734/13, 736/18, 738/22, 739/16, 731/9, 729/5, 728/8, 727/12, 731/14, 727/9, 725/5, 724/10, 723/8, 722/8, 731/10, 730/13, 728/16, 728/17 -Obręb Raniżów

Raniżów

Gmina Raniżów

Budowa obiektu pn. „Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Kasztanowej w Raniżowie”.

 

22.02.2016

28.01.2016

1.Elżbieta Rozmus-Maciąg, Łukasz Maciąg
2.Barbara i Rafał Kopeć
3.Anna i Dariusz Nowak
4.Patrycja Tambor-Brzoza, Dariusz Brzoza
5.Karolina i Mariusz Augustyn

198, 199/20, 199/17, 199/18, 199/19, 199/14, 199/16, 199/15 położone w miejscowości Kolbuszowa Dolna oraz części działek nr ewid. 1278/2, 1278/1, 1280/4, 1280/3, 1281/7, 1281/6 położone w miejscowości Zarębki gmina Kolbuszowa

Kolbuszowa Dolna, Zarębki

Gmina Kolbuszowa

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami

 

01.03.2016

08.02.2016

Gmina Kolbuszowa

1684/1, 1546/10, 1546/65

ul. 11 Listopada i ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej

Gmina Kolbuszowa

Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic 11 Listopada i Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej

 

wycofany

09.02.2016

Marek Chuchro

1597/2, 1596/2, 1592/4, 1592/8, 1592/9, 1592/10, 1591

Widełka

Gmina Kolbuszowa

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

09.03.2016

08.02.2016

Gmina Kolbuszowa

2300/5, 2302, 569/2

Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Żeromskiego w Kolbuszowej.

 

08.03.2016

03.03.2016

Gmina Kolbuszowa

Działki 371, 1255/2, 1256/2, 1257, 1261, 1264/28, 1266, 1269, 1270, 2320 w Kolbuszowej oraz działki ’419, 420/2, 420/3, 420/5, 420/6, 421/6, 422/3, 422/4, 423 położone w Domatkowie

ul. Wolska w Kolbuszowej, Domatków

Gmina Kolbuszowa

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

 

04.04.2016

18.03.2016

Ewa Słabicka i Tomasz Słabicki

Na terenie obejmującym część działek nr ewid. 1146/1, 1146/3, 1152, 1148, 1153/1, H54/1 położonym w miejscowości Zarębki

Zarębki

Gmina Kolbuszowa

Wykonanie robót polegających na Rozbudowie sieci wodociągowej z budową przyłącza.

 

18.04.2016

28.04.2016

Gmina Dzikowiec

Działki: 2075, 2073, 2072, 2064, 2057, 2056, 2055, 2054, 2053, 2052, 2051, 1067/3, 2079, 2080/1, 2081, 2083, 2084, 2085, 2088, 2484, 1961, 1963, 1965/1, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974,1976, 1978, 1980, 1981, 2467, 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2049, 2047, 2046, 2045, 2044, 2040, 2039, 2038, 2037, 2036, 2035, 2034, 2033, 2032, 2031, 2030, 2029, 2028, 2027, 2026, 2025, 1181, 1180, 1179, 1178, 1177, 1176, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169.

Wilcza Wola

Gmina Dzikowiec

Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej n/n (dowieszenie sieci oświetlenia ulicznego) wraz z budową sieci elektroenergetycznej n/n w Wilczej Woli

 

 

29.04.2016

Gmina Kolbuszowa

Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø600 odługości 49,0 w rejonie ul. Tyszkiewiczów w Kolbuszowej na działkach nr ewid gr 1508 i w Kolbuszowej Dolnej na działce nr ewid gr 1414/20.

Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna

Gmina Kolbuszowa

Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø600 odługości 49,0 w rejonie ul. Tyszkiewiczów w Kolbuszowej na działkach nr ewid gr 1508 i w Kolbuszowej Dolnej na działce nr ewid gr 1414/20.

 

20.05.2016

18.05.2016

Gmina Kolbuszowa

371, 1158, 1192, 1160/7, 1164/18, 1164/19, 1246/11, 1264/28, 1172/18

ul. Wolska

Gmina Kolbuszowa

Budowa oddcinków sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wolskiej w Kolbuszowej.

 

20.06.2016

19.05.2016

Agnieszka Pastuła

239/3, 239/9, 239/5, 239/8, 239/7, 241, 239/6

ul. Partyzantów 17, Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci wodociągowej Ø90 wraz z przyłączami.

 

01.07.2016

20.05.2016

Gmina Kolbuszowa

216/2, 217/1, 217/2, 219

Huta Przedborska

Gmina Kolbuszowa

Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Przedborskiej

 

21.06.2016

20.05.2016

Gmina Kolbuszowa

1069/2, 1075, 1077, 1078, 1079/1, 762/2, 726/3, 726/1, 725, 722, 1067

Kupno

Gmina Kolbuszowa

Budowa oświetlenia ulicznego w Kupnie

 

21.06.2016

30.05.2016

Wojciech Machowski - Świerczów, Mariusz Karkut - Świerczów

305, 273, 281, 271, 270/2, 274, 265, 264, 263, 250, 251

Świerczów

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

 

01.06.2016

01.06.2016

Aneta Sączawa - Przedbórz

1154, 150/1, 155/2, 155/3, 155/5

Przedbórz

Gmina Kolbuszowa

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem do bydynku.

 

04.07.2016

02.06.2016

Mariusz Kędzior - Kosowy

1050/1, 1050/2, 1050/3

Kosowy

Gmina Niwiska

Budowa odcinka cieci wodociągowej.

 

04.07.2016

02.06.2016

Mariusz Kędzior - Kosowy

1050/1, 1050/2, 1050/3

Kosowy

Gmina Niwiska

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej.

 

04.07.2016

14.06.2016

Beata Kodyra -Kolbuszowa

937/4, 946/1, 946/2, 1080/1

Nowa Wieś

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci wodociągowej z przyłączem do budynku jednorodzinnego.

 

13.07.2016

24.06.2016

Gmina Kolbuszowa

96/20, 96/17,96/18, 99/34, 100/11, 1505/1, 1507, 1509, 1510, 1516, 1519/3, 1519/4, 1519/2, 1519/1, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1527. 1528, 1529, 1531, 1537, 1539, 1540, 1542, 1544/1, 1544/2, 1545/2, 1545/1, 1546, 1547/2, 1548, 1549/2, 1549/1, 1550, 1552, 1565, 1566, 1602/1, 1604, 1605, 1606/7, 1606/8, 1606/9, 1606/2, 1606/4, 1607/1, 1607/2, 1610, 1614/1, 1615/5, 1615/3, 1617/2, 1617/7, 1617/10, 1617/14, 1617/3, 1617/15, 1617/4, 1618, 1619, 1620, 1621/1, 1621/2, 1622/2, 1622/1, 1622/4, 1622/5, 1623, 1624/1, 1624/3, 1626/3, 1626/2. 1628/2. 1628/1. 1629, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635/2, 1635/1, 1636, 1652, 1654, 1691/2, 1691/4, 1693/1, 1694, 1695, 1696, 1699, 1700, 1701, 1707, 1708, 1712, 1713, 1717, 1719, 1720, 1721, 1722, 1725/1. 1726. 1727, 1778, 1779, 1780/1, 1781/2, 1781/1, 1782/1, 1783, 1784, 1785, 1786. 1790, 1791, 1792, 1793/1, 1793/2, 1794, 1795, 1796, 1797/1, 1797/2, 1798/3, 1798/1, 1799, 1800, 1801/4, 1801/3, 1802, 1803,

Kolbuszowa Górna

Gmina Kolbuszowa

Budowa kanalizacji sanitarnej –

etap III A

 

20.07.2016

24.06.2016

Gmina Kolbuszowa

1842/1, 1845, 1846, 1847/7, 1847/12, 1847/13, 1847/14, 1847/15, 1847/16, 1847/17, 1847/18. 1847/19, 1847/20, 1850, 1851/6, 1851/7, 1851/8. 1851/4, 1851/2, 1852/7, 1852/2, 1853/8, 1853/6, 1853/5, 1854/1, 1855, 1859, 1860, 1861, 1862, 1883/1, 1.884, 1885/4. 1885/3, 1.885/6, 1885/5, 1885/7, 1886/2, 1886/3, 1887, 1891/1, 1891/2, 1891/4, 1891/5, 1893/3, 1893/4, 1893/2, 1894/3, 1894/2, 1895, 1897, 1898, 1909/3, 1909/4, 1911/3, 1912/10, 1915/1 1, 1915/12

Kolbuszowa Górna

Gmina Kolbuszowa

Budowa kanalizacji sanitarnej –

etap III C

 

20.07.2016

28.06.2016

Gmina Kolbuszowa

952/7, 952/9, 1911/5, 1912/5, 1912/7, 1912/9, 1915/7, 19 i 5/9, 1916/1, 1916/2, 1918/4, 1918/5, 1918/6, 1918/7, 1934/2, 1934/3, 1934/4, 1934/6, 19357-3, 1935/5, 1936, 1937/3, 1937/5, 1937/6, 1937/7, 1937/8, 1937/10, 1937/12, 1937/13, 1938/2, 1938/3, 1938/4, 1938/5, 1939/12, 1939/13, 1939/14, 1942, 1943, 1944, 1945/3, 1947, 1948, 1952, 1960, 1984, 1985/3, 1985/4, 1985/5, 1986/3, 1986/4, 1987, 1988/2, 1988/4, 988/5,1990/2, 2042/1, 2043/1, 2043/2, 4275

Kolbuszowa Górna

Gmina Kolbuszowa

Budowa kanalizacji sanitarnej –

etap III B

 

20.07.2016

29.07.2016

Gmina Kolbuszowa

382, 383, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401,402, 404, 405, 406, 408, 409, 414, 415, 416/1,423, 424/.1,  424/2,424/3, 425/2, 427, 428, 429, 455/2, 457, 462, 465, 466, 467/1, 467/2, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 483/2, 484, 486, 487, 490, 491, 49x71,492/2,-4-337 494/1, 494/5, 495/2, 495/3 , 495/4, 49 6, 497/2, 49-7/5 , 497/6, 49 8, 499, 503 , 5 04 , 5 0 5 , 5 06, 508, 509, 510, 511, 516/2, 517, 524, 525, 529, 530, 531/1, 532, 564, 565/3, 565/4, 566, 571, 572, 573, 574/2, 575, 576, 577/1, 577/2, 578/1, 579/1, 580, 589, 590, 591, 592/1, 592/2, 593, 595/1, 596/2, 597, 598, 601/1,601/2, 602, 603/1, 603/2, 603/3, 604/1, 604/2, 607, 608, 611, 612, 614, 615, 617/1, 617/2, 618, 619, 623, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641/3, 642/1, 642/2, 642/3, 642/4, 643, 644, 645, 647/1, 649, 652, 655, 656/1, 656/2, 657, 659, 660, 662, 663, 664,665, 667, 668, 669, 674, 676, 677, 680, 681, 685, 691,692, 693, 697, 700, 701, 702/2, 705/2, 706/2, 707, 708, 713, 716/1,717, 718/1, 718/3, 721/3, 722/1, 722/2, 725/1, 725/2, 726/1, 726/2, 729, 730, 734, 735, 736, 741, 742, 746, 747, 748, 750/3, 751/1, 752, 753, 754, 756/1, 756/2, 757/1, 758/1, 75.9/1,759/2 , 760, 76.2, 763/1, 764/4, 766/1, 766/2, 766/6, 766/5, 767, 768, 769, 770, 771/2, 771/8, 771/6, 771/7, 772/1, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779/2. 779/4, 779/5, 779/6, 780, 781, 782, 783, 785, 786/1, 788, 789, 790/2, 791/2, 792, 794/1, 795, 796, 797/1,7.97/2, 798, 799/1, 799/2, 7.99/3,. 8.00, 801, 802, 812, 813, 814/1, 1004/1, 100.4/2, 1005, 1007,. 1008, 1010/1, 1014/1, 1014/2,1016/1, 1016/4, 1018/1, 1018/2, 1019/1, 1019/2, 1020, 1021/1, 1.021/2, 1022, 1023, 1024, 1025, 1028, 1029/1, 1029/2, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037/5, 1037/6, 1037/7, 1037/8, 1037/2, 1038, 1040, 1056, 1057/1, 1057/2, 1058, 1059, 1060/1, 1060/2, 1061, 1062, 1063/2, 10.63/3, 1063/4, 1140, 1143, 1144/2, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1144/7, 1146/1, 1146/3, 1146/4, 1146/5, 1147/9, 1148, 1153/1, 1153/2, 1154/1, 1155/1, 1165/2, 1168. 1169, 1170, 1176/1, 1176/2, 1189, 1193, 11,94, 1197, 119.8, 1199/1, 1200/1, 1200/2, 1201, 1203, 1207,1210, 1211/1, 1213, 1214/2, 1219, 1222/3, 1222/4, 1223, 1227/2, 1244/1, 1245/1, 1246/1, 1247/4, 1247/5, 1247/15, 1250/6, 1250/8, 1250/10, 1250/12, 1250/14, 1251/5, 1251/7, 1252/6, 1252/8, 1252/10, 1253/1, 1260/1, 1260/2, 1261, 1262/2, 1263, 1264, 1265, 1270, 1272, 1273, 1275, 1277, 1279, 1280/1, 1281/1, 1281/13, 1309, 1314, 1316, 1336, 766/7, 150/1, 150/2, 408/1,408/2, 409/1, 409/2, 409/3, 410/2, 411/1,411/2, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 448, 457, 461,462, 463, 465, 467, 483, 486, 487, 489/1, 489/2, 490, 491,492, 522, 523, 524, 525, 526/1, 529/8, 530, 1775

Kolbuszowa Dolna, Zarębki

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków i zasileniami energetycznymi w Zarębkach i Kolbuszowej. Dolnej

 

26.08.2016

01.08.2016

Joanna Gdowik

4162/43, 4162/34, 4162/33, 4162/32

Kolbuszowa Górna

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci wodociągowej.

 

12.09.2016

04,08,2016

Daniel Chmielowiec

341/3; 342/1; 342/5; 342/6

Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci wodociągowej z przyłączem do budynku jednorodzinnego

 

05.09.2016

17.08.2016

Marcin Jadach

Paulina Paśko Jadach

1479; 1481; 1482/1

Kolbuszowa Dolna

Kolbuszowa

Budowa sieci wodociągowej z przyłączem do budynku jednorodzinnego

 

16.09.2016

21.09.2016

Gmina Kolbuszowa

2292; 1319/22; 1319/23; 1319/12; 1319/24; 2293/1; 1321/1; 1321/2; 1345; 1344; 1343; 1319/16

rejon ulic: Zielona, Targowa, Piłsudskiego, Niecała

Kolbuszowa

Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci i przyłączy wodociągowych.

 

21.10.2016

28.09.2016

Gmina Niwiska

1, 2/3, 2/1, 9/1, 9/2, 10, 11, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/5, 21/2, 21/3, 22/1, 22/2, 23/1,24/1, 24/2, 24/3, 25/1,25/2, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40/5, 40/3, 56/3, 57, 58, 59, 60, 61,62, 64, 65, 66/2, 67/2, 68, 77, 78, 79, 88/2, 88/3, 89, 90, 91, 92, 95, 99/1, 122, 123/1, 123/2, 124, 125, 126/1, 126/2, 126/3, 128/4, 128/5, 129/2, 130, 131, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 143/1, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 158//2, 158/1, 159, 160, 166, 167, 173, 175, 177/2, 177/3, 178, 179, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 190, 225, 228, 229, 231/1, 231/2, 232/2, 235/1,235/2, 236, 239/2, 250/1, 250/2, 251, 253, 263/1, 263/2, 264, 269/1, 270/3, 270/4, 271, 273/1, 273/2, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 276/3, 276/5, 275/2, 277, 402, 406, 411/2, 411/3 - obręb 0001 Za pole, 1113/6, 1113/7, 1116/2-obręb 0008 Trześń, 139/3, 153-obręb 0006 Hucisko

Zapole

Gmina Niwiska

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

 

28.10.2016

28.09.2016

Gmina Niwiska

4/2, 5/2, 8/2, 15, 23/3, 23/4, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 31/2, 33/3,33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 46/1, 46/2, 47/2, 47/4, 47/5, 47/6,48/1, 48/3, 48/1, 48/2,48/3, 49/3, 50/1, 50/3, 50/5, 50/7, 50/8, 51/1, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58, 59/3, 59/4, 60/1, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 82, 83/1, 83/2, 86, 87, 92/2, 92/1, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 108, 138/1, 138/2, 139/1, 139/3, 139/5, 139/6, 140/2, 141, 142, 153, 159, 238, 244, 245, 246, 247, 249, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 263, 264, 268, 269, 274/1, 274/2, 275, 276, 277, 278, 279, 280,281/1, 281/2, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288/8, 288/7, 289, 290, 293, 346, 375, 376, 379, 380, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 386, 387, 405, 407, 408,409/1, 409/2, 410, 411, 415, 416, 417, 418/2, 419, 443, 444, 447, 448, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 459, 461, 462, 467/2, 483, 486/1, 543, 544, 545, 546, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 561, 562, 562/2, 563, 564, 565, 568, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579/1, 579/2,579/3, 580/1, 580/2, 584/1, 584/2, 584/3, 585, 587, 588, 589, 590, 593/1, 593/2, 594, 595, 596, 597, 598, 600, 605/1, 605/4, 606, 607, 608, 610, 612, 614/1, 615/1, 616/1, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 633, 635/2, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644/2, 645/1, 645/2, 646/1, 647, 648, 649, 650, 651/1, 652/1, 654, 655, 691, 736/4, 737/1, 738, 746/1, 746/2, 746/3, 747, 748, 749, 750/2, 751/2, 752, 756. 757, 758/1, 758/2, 759/2, 760, 762, 763/2, 765/2, 766/1, 766/2, 767/2, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775/1,775/2, 780, 781, 782, 783, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 799/1,800, 801, 802/1, 802/2, 802/5, 803, 804, 805, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821,822, 823, 825, 826, 827, 1119, 1172, 1176,1179, 1181, 1184, 1185, 1186, 1190, 1201, 1206 - obręb 0006 Hucisko; działki nr: 470/3, 474, 1097/2, 1098/2, 1113/6, 1113/7, 1116/2 - obręb 0008 Trześń

Hucisko i Trześń

Gmina Niwiska

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

 

28.10.2016

05.10.2016

Gmina Cmolas

1550, 1552, 1570, 1558, 1561, 1566, 1567, 1571/2, 1571/1, 1575, 1578, 1581, 1584, 1587, 1588/2, 1588/1, 1593, 1599, 1598/1,1598/2, 1620/2, 1620/1

Trzęsówka

Gmina Cmolas

Rozbudowa oświaetlenia ulicznego

 

07.11.2016

24.10.2016

Krzysztof Micek

1661; 1641; 1636; 1630/2; 1635/2; 1634/1; 1634/2; 1632/3; 1632/5; 1633/1; 1633/2; 1632/6

Kolbuszowa Dolna

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do budynków jednorodzinnych.

21.11.2016

 

09.11.2016

Krzysztof Michalski

331/8, 331/13, 331/13

Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

08.12.2016

21.11.2016

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

2350, 2351/1, 2354, 2754, 2755, 2756, 2767, 2768, 2769, 2770, 2809, 2810, 2812, 2813, 2814, 2828/138, 2828/131, 2828/13, 2828/112, 2828/141, 2828/77, 288214, 2882/3, 2883/5, 2881, 2884/2, 2885/2, 2886/2, 2887/2, 2888, 2876, 2941, 2942, 2943, 2952, 2951, 2950, 4776/2, 4964, 4965, 4963/2

Wilcza Wola

Gmina Dzikowiec

Przebudowa linii energetycznej napowietrznej LSN -15 kV na linię kablową doziemną SN - 15 kV wraz z przebudową stacji trafo Wilcza Wola - 2 , oraz rozbiórka linii napowietrznej LSN - 15 kV

 

 

21.11.2016

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie


1561, 1562, 1563, 1586, 1591, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1607, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1620, 1621, 1623, 1627, 2190, 2205, 2216, 2230, 2229, 2231, 2228, 2297, 2298, 2286, 2309, 2311, 2312, 2317, 2319, 2313, 2320, 2322, 2324, 2327/9, 2274, 2264, 2263, 2178, 2187, 2186, 2185, 2183, 2182, 160/5, 2075, 2074, 2073, 2077, 2079, 2072, 2064, 2055, 2054, 2053, 2052, 2335, 2336, 2337, 2338, 2347, 2344, 2348/1, 2348/2, 2349/1, 2350, 1618, 2057, 2056, 2253/1, 2184

Wilcza Wola

Gmina Dzikowiec


Przebudowa linii energetycznej napowietrznej LSN -15 kV i odcinków linii
napowietrznei InN - 0,4 kV wraz z przebudową stacji trafo Wilcza Wola - 6 
i Wilcza Wola - 13 na linie kablowe doziemne SN -15 kV i nN - 0,4 kV, oraz rozbiórka linii napowietrznej LSN - 15 kV i odcinków InN - 0,4 kV

 

 

18.11.2016

Gmina Dzikowiec

405,433/2,433/1,434,435,439,440,441,442,447,448,309,520,338,337

Płazówka

Gmina Dzikowiec

Budowa oświetlenia drogi gminnej

 

 

28.11.2016

Krzysztof Micek

1661, 1641, 1636, 1630/2, 1635/2, 1634/1, 1634/2, 1632/3, 1632/5, 1633/1, 1633/2, 1632/6

Kolbuszowa Dolna

Kolbuszowa

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do budynków jednorodzinnych.

 

28.12.2016

21.12.2016

Gmina Kolbuszowa

818/1

Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci wodociągowej

 

20.01.2017

21.12.2016 Gmina Kolbuszowa 1311; 1310/6; 1308; 1305; 1302; 1301/2; 1300; 1299; 1298; 1297/3; 1297/1; 1297/2; 1296 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa sieci wodociągowej z przyłączami sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przy kanalikami.   20.01.2017
30.12.2016 Monika Nosal 742/2; 742/4; 742/5 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy.   30.01.2017
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)