Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2017-02-15
Ikona statystyk

2017

Informacja o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

 Informacja o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

Data

zgłoszenia

Imię, nazwisko

lub

nazwa inwestora

Nr działki

lub

domu

Obręb lub

ulica

i miejscowość

Gmina

Opis projektowanego obiektu

Data

wniesienia

sprzeciwu

do zgłoszenia

Informacja

o braku

sprzeciwu

02.01.2017

Gmina Kolbuszowa

385/27; 385/28; 386/16, 640/1

w Kolbuszowej,

1755/6; 1755/7; 1755/8

w Kolbuszowej Dolnej

Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna

Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z modernizacją przepompowni ścieków.

 

30.01.2017

08.02.2017

Gmina

Kolbuszowa

1885/4; 1885/10; 1407/11; 1407/10; 1407/14;

1265

Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Od dnia 01.08.2017 budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. 3-go Maja w Kolbuszowej.

 

01.03.2017

10.02.2017

Władysław Poczekajło

1246/25, 1246/16, 371, 358/1

Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Budowa odcinka sieci wodociągowej

28.02.2017

 

16.02.2017

Gmina Dzikowiec

33, 34, 93/3, 44/1, 44/2, 1218, 1219, 1220

Mechowiec

Gmina Dzikowiec

Budowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi kat. powiatowej na odcinku od istniejącego słupa 29/4 linii oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej Płazówka 1 do projektowanego słupa Nr 29/15 w miejscowości Mechowiec.

 

27.03.2017

16.02.2017

Gmina

Dzikowiec

2503/1, 2503/2, 2550/3

Lipnica

Gmina

Dzikowiec

Budowa napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi kat. powiatowej na odcinku od istniejącego słupa 19/1 na działce nr ew. 2550/3, przez działkę 2503/1 do projektowanego słupa na działce nr ew. 2503/2 w miejscowości Lipnica.

 

27.03.2017

24.02.2017

Stanisław Skowroński

1250/4; 1250/1; 1244/2

Kolbuszowa

Górna

Kolbuszowa

Budowa sieci

wodociągowej.

 

17.03.2017

01.03.2017

Anna Czyżewska

946/3, 1110, 929/7, 929/18, 929/9,

929/11, 929/27, 929/23, 929/24

929/28, 929/21, 929/33, 929/34,

929/36, 946/5

Nowa Wieś

Gmina Kolbuszowa

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

03.04.2017

 

28.02.2017

Władysław Poczekajło

1246/25, 1246/16, 371, 358/1

Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Budowa

odcinka sieci

wodociągowej

 

21.03.2017

01.03.2017

Agnieszka i Mirosław Krupa

538, 539, 493, 543

Przyłęk

Gmina Niwiska

Budowa odcinka sieci

kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

22.03.2017

12.04.2017

Anna Czyżewska

946/3, 1110,  929/7, 929/18, 929/9,

929/11, 929/27, 929/23, 929/24,

929/28, 929/21, 929/33, 929/34,

929/36, 946/5 

Nowa Wieś

Gmina Kolbuszowa

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

 

28.04.2017

21.04.2017

Gmina Dzikowiec

1137/3, 1138, 1139, 1140, 1141,

1142, 1143, 1144, 1145, 1146,

1147, 1148, 1149, 1150, 1151,

1152, 1153, 1154, 1155, 1156,

1157, 1158, 1159, 1160, 1161,

1162, 1163, 1164, 1165, 1166,

1067/3, 1173

Wilcza Wola

Gmina Dzikowiec

Budowa odcinka sieci

kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej.

 

12.05.2017

16.06.2017

Krzysztof Przybyło

262/6, 262/9, 262/10, 262/11,

262/14, 262/15, 262/16

Widełka

Gmina Kolbuszowa

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami.

 

10.07.2017

22.06.2017

Jan Kasza, Grażyna Królak, Sławomir Kasza

9, 11, 13/1, 14, 2604, 2606, 2608,

2598/1, 2598/2

Niwiska

Gmina Niwiska

Budowa sieci

wodociągowej z przyłączami.

 

 

29.06.2017

Gmina Cmolas

4664/1, 4665/3, 4665/4, 4666/3,

4667/8, 4667/9, 4667/10, 4667/11,

4991

Cmolas

Gmina Cmolas

budowa sieci wodociągowej.

 

 

07.07.2017

Gmina Kolbuszowa

1312; 1311; 1327; 1323/2;

1332/2; 1332/3; 1331; 2322;

1324; 1338; 2293/1; 2293/4;

1348/31; 1321/1; 1321/2;

1319/16; 1319/25; 1319/21;

1319/24; 1345; 1319/22;

1319/12; 1319/23; 1319/18;

1319/2; 1319/10; 1319/9;

2321; 1319/17; 1316/1;

1316/4; 1319/155; 1317/2;

1314/7; 1313; 1314/8;

1332/16; 1132/9; 1132/5;

113 2/6;. 1132/7; 1132/10;

1132/11

Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Budowa, przebudowa

i rozbudowa sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci przyłączy wodociągowych w rejonie ul. Zielonej, Targowej, Piłsudskiego

i Niecała w Kolbuszowej - II etap.

 

28.07.2017

28.07.2017

Gmina Cmolas

357/4

Hadykówka

Gmina Cmolas

Budowa oświetlenia ulicznego

 

 

22.08.2017

Gmina Dzikowiec

1382/1,1391/1,1392/7,1392/5,

1393/1, 1394/5, 1397/1,1403/3,

1403/6,1406/1, 1415/11,

1421/1, 1427/1,1428/1,

1429/1, 32/19, 1432/14, 1432/15, 1432/20,1322/2,

1339

Wilcza Wola

Gmina Dzikowiec

Budowa

oświetlenia

drogi gminnej

 

11.09.2017

29.08.2017 Gmina Kolbuszowa 819, 811/6, 2309/3, 777 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa

Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej

na kablową.

  11.09.2017
01.09.2017 Gmina Dzikowiec 418, 606, 900/1, 900/2 Mechowiec Gmina Dzikowiec Budowa oświetlenia drogi gminnej.   15.09.2017
04.09.2017 Gmina Dzikowiec 5602, 5087/1 Wilcza Wola Gmina Dzikowiec Budowa oświetlenia drogi gminnej.   25.09.2017
07.09.2017

MIchał Augustyn

Nowa Wieś 131

10/82, 10/86, 10/88, 10/90  Nowa Wieś Gmina Kolbuszowa

Budowa sieci wodociągowej.

  03.10.2017
25.09.2017 Gmina Cmolas 3182, 3337, 3338, 3342, 3343, 3344, 3345/3, 3346/1, 3347/1, 3348, 3349/2, 3350/2, 3351, 3352/1, 3352/2, 3353/3, 3353/4, 3354, 3355/1, 3356/1, 3417/2, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3560/3, 3561, 3562/10, 3562/2, 3562/3, 3562/54, 3562/65, 3569/1, 3569/2, 3570/1, 3570/2, 3574, 3575, 3583, 3584, 3585, 3587, 3588, 3599/1, 3600, 3601, 3604/1, 3605, 3606, 3607, 3608, 3613, 3615, 3616, 3617, 3618, 3620, 3630, 3664, 4803/1, 4803/3, 4803/4, 4804, 4732/1, 4846, 4847, 4848 Cmolas Gmina Cmolas Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.   16.10.2017
28.09.2017 Gmina Dzikowiec 1017/7, 1019, 1020, 1021, 1022 Kopcie Gmina Dzikowiec Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej.   20.10.2017
28.09.2017 Gmina Dzikowiec 3694, 4996, 3697, 3698/1, 3699 Lipnica Gmina Dzikowiec Budowa oświetlenia drogi powiatowej.   20.10.2017
29.09.2017 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 1555/69, 1555/70, 1555/57 0001 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV.   20.10.2017
08.11.2017 Marcin Stąpor 567/8, 565, 568/7, 6/1, 6/2 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.   29.11.2017
08.11.2017 Marcin Stąpor 566/12, 566/11, 566/13, 567/8, 565, 568/7, 6/1, 6/2 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami.   29.11.2017
14.11.2017 Gmina Kolbuszowa 2311/1, 1012/1, 1013/3, 1013/4, 1013/5, 1032/1, 1034/4, 2348 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka kanalizacji deszczowej.   05.12.2017
14.12.2017 Aleksandra Urban 166/1 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.    
22.12.2017 Gmina Cmolas 2043, 2044, 2045/2, 2052, 2093/2, 2094/12, 2094/11, 2094/8, 2094/4, 2094/10, 2094/6, 2095/1 Ostrowy Tuszowskie Gmina Cmolas Budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.    

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 09:54:2, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)