Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2018-01-10
Ikona statystyk

2018

Informacja o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

 Informacja o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

Data

zgłoszenia

Imię, nazwisko

lub

nazwa inwestora

Nr działki

lub

domu

Obręb lub

ulica

i miejscowość

Gmina

Opis projektowanego obiektu

Data

wniesienia

sprzeciwu

do zgłoszenia

Informacja

o braku

sprzeciwu

05.01.2018

Jan Wilk

1013/3, 1013/4, 1013/5

Kolbuszowa

Kolbuszowa

Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami.

 

26.01.2018

05.02.2018 Marcin Szypuła 481/1, 481/2, 488/19, 488/20 Domatków Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej.   26.02.2018
12.02.2018 Gmina Dzikowiec 5282/4, 5283/1, 5284, 5285/3, 5286, 5287 Wilcza Wola Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i odcinka sieci wodociągowej   04.03.2018
01.03.2018 Gmina Kolbuszowa

1265, 1494/2, 1504, 1518/5, 1519, 1520/2, 1520/4, 1520/5, 1520/6, 1521/2, 1523, 1524/12, 1524/13, 1524/14, 1526/1, 1528/1, 1530/3, 1530/4, 1532/1, 1532/3, 1532/4, 1533, 1534/3, 1534/4, 1534/9, 1534/11, 1535/1, 1535/2, 1537/2, 1537/3, 1537/4, 1538, 1539/5, 1539/7, 1539/10, 1539/12, 1540/4, 1540/13, 1540/15, 1540/17, 1540/18, 1540/21, 1540/27, 1541/1, 1541/4, 1542/17, 1724/2, 1726/1, 1727/1, 1728/1, 1729/1, 1730/1, 1730/3, 1730/5, 1730/6, 1730/7, 1731, 1732, 1733/1, 1734/1, 1735, 1736, 1737, 1738, 1740/2, 1741, 1742, 1743/3, 1750/1, 1750/2, 1751/1, 1752/3, 1755/5, 1755/7, 1756, 1757/9, 1757/10, 1757/12, 1759, 1760, 1761, 1762/7, 1763/5, 1764, 1765, 1766/1, 1766/4, 1766/5, 1767, 1768/4, 1768/8, 1768/9, 1768/12, 1768/13, 1768/14, 1768/15, 1768/16, 1769/5, 1770/4, 1772, 1774/10, 1774/12, 1774/13, 1775, 1776/9, 1776/11, 1776/28, 1776/34, 1776/37, 1776/39, 1776/40, 1776/41, 1776/42, 1776/47, 1776/48, 1776/52, 1776/57, 1776/58, 1776/59, 1776/60, 1776/62, 1776/66, 1777/3, 1777/4, 1777/5, 1777/8, 1777/11, 1777/19, 1777/20, 1777/22, 1777/23, 1777/24, 1777/25, 1777/26, 2312, 2313, 2314, 2315, 2340/1, 2340/2, 2346/3, 2346/4, 2347 polożonej/ych w obrębie 0001 Kolbuszowa jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa (M) 73, 75, 79/1, 79/2, 81/1, 81/2, 83/2, 84/2, 84/4, 84/5, 84/8, 84/9, 84/11, 91, 97/2, 98, 1234/2, 1235/2, 1236/2, 1237/2 położonej/ych w obrębie 0009 Kolbuszowa Górna jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W)

Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic : Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora   20.03.2018
02.03.2018 Gmina Kolbuszowa 1684/1, 1546/65, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa M Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicy 11 Listopada   18.04.2018
07.03.2018 Anna i Ireneusz Dulniawka 612/10, 612/11, 613/11, jednostka ewidencyjna 180604-2 Niwiska, obręb 4 Przyłęk Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci wodociągowej "W1-HP" wraz z budową przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Przyłęku.   30.03.2018
09.03.2018

Gmina Dzikowiec

3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101/1, 3101/2, 3102 Wilcza Wola Gmina Dzikowiec Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej    
12.03.2018 Gmina Dzikowiec 1877/9, 1872, 1864/2, 1868, 1869, 1864/3, 1863, 1862, 1853 Kopcie Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci wodociągowej    
29.03.2018 Gmina Kolbuszowa 314, 333/4, 333/5, 333/6, 333/8,  Nowa Wieś Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi   18.04.2018
29.03.2018 Gmina Kolbuszowa 1190/5, 1189/6, 814, 1197, 799, 800, 813, 1196/1, 1192 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego w Kolbuszowej Dolnej.   18.04.2018
30.03.2018 P.H.U.Piotr Gajda 858, 855/4, 852, 851, 850/2, 849/2, 848/4, 848/8 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku usługowego   18.04.2018
13.04.2018 Gmina Niwiska 223, 224, 225, 585, 660/3, 660/4, 679, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 701, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/3, 712/1, 719, 720, 726/2, 727, 731, 732, 733, 734, 736/4, 1077, 1083/5, 1083/7, 1085, 1109, 1110, 1113, 1116, 1117, 1120, 1121, 1124, 1125, 1127, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140/3, 1140/5, 1141/2, 1142, 1143, 1145/2, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155/1, 1155/2, 1173, 1183, 1194 - obręb 0006 Hucisko, działka nr 56 - obręb 0004 Huta Przedborska Hucisko, Huta Przedborska Gmina Niwiska Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.   04.05.2018
18.05.2018 Gmina Kolbuszowa 1546/65, 1779/2, 1546/46, 1546/47, 1546/63 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ul. Ludwika Ruczki wraz z oświetleniem parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej.   11.06.2018
18.05.2018 Gmina Kolbuszowa 63/2, 515/4, 527/2, 562/1, 551/2, 550/1, 550/2, 564/1, 564/2, 564/3 Domatków Gmina Kolbuszowa Dobudowa oświetlenia Domatków - Zagranicze.   11.06.2018
01.06.2018 Mirosław Serafin 235/3, 235/13, 235/12, 235/15, 235/14, 235/10, 235/9, 235/8, 235/7, 235/6, 235/5 Domatków Gmina Kolbuszowa Budowa sieci wodociągowej.   25.06.2018
19.06.2018 Łukasz Michalski 2312, 2313, 2346/6, 2346/4, 1750/4, 1750/6 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej   10.07.2018
19.06.2018 Halina Piórek Nowa Wieś 1001/16, 1043/1, oraz Kolbuszowa dz.nr ewid. 130 Nowa Wieś Gmina Kolbuszowa Budowa ocinka sieci wodociągowej   06.07.2018
27.07.2018 Gmina Kolbuszowa 1120; 1092/2; 1095/1; 1096; 1094; 1099; 1101/2; 1101/3; 1102/1; 1093/1; 1091; 1092/1; 993/10; 1058; 1057/1; 1081; 1103; 1184; 1185; 1086/1; 1086/2; 1087; 1089; 1104; 1102/2 w Kolbuszowej  Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego.    
31.08.2018 Gmina Kolbuszowa 1023/1; 1024/1 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   20.09.2018
31.08.2018 Gmina Kolbuszowa 1264; 1263; 1265; 1266; 1267; 1268 Zarębki Gmina Kolbuszowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   20.09.2018
30.11.2018 Artur Wiśniewski 1635/3; 1634/2; 1634/3; 1638/2; 1642; 1643; 1628; 1619; 1616 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej   20.12.2018
04.12.2018 Gmina Niwiska 201,277/1, 297, 298/1,301/1, 303/2, 304, 305/4, 305/6, 308, 309/1,309/2, 329, 335, 337, 346, 348/2, 352/1, 399, 402, 405, 411, 426, 427, 430, 457, 458, 459, 460, 461, 476, 477/2, 478/1, 478/2, 479, 480, 518, 519, 520, 521, 523, 552, 553/4, 554, 555/1, 556, 557, 573, 574, 575/1, 576/2, 577/2, 578, 641, 642/5, 642/6, 643, 760, 761, 762/2, 763/1, 764, 765, 768, 769/3, 769/4, 780, 923/1, 932/1, 932/4, 933/1, 933/2, 1069/2, 1077/2, 1078, 1079/2, 1080, 1081/3, 1081/4, 1082, 1083, 1086/5, 1087/3, 1088, 1089, 1090, 1091/6, 1092, 1122, 1286, 1287/4, 1288/4, 1289/1, 1290/1, 1294/6, 1296, 1297, 1437/2, 1440/1, 1442, 1443/1, 1443/2, 1444/4, 1445/7, 1446/6, 1446/7, 1447, 1448, 1449, 1450, 1463/1, 1513/5, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1595, 1596, 1597, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1677, 1678, 1766, 1767, 1768, 1769, 1772, 1773, 1781/1, 1782, 1783, 1784, 1785/1, 1785/2, 1790, 1876, 1889, 1890/2, 1890/3, 1890/8, 2035/2, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044/1, 2045, 2063, 2089, 2090, 2091, 2092, 2155, 2159/1, 2160/3, 2161, 2163/1,2164/2, 2165/3, 2258/2, 2259, 2260, 2261, 2262, 2264, 2265/2, 2378/4, 2520, 2521/2, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526/2, 2527,2616 położonej/ych w obrębie 0007 Niwiska jednostka ewidencyjna 180604_2 Niwiska, 328/2, 329/1, 330/1, 335/10, 341, 342, 343/2, 343/5, 343/6, 375, 471/11 położonej/ych W Obrębie 0008 Trześń, jednostka ewidencyjna 180604_2 Niwiska  Niwiska i Trześń Gmina Niwiska Budowa, rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 02.01.2019  
17.12.2018

Gmina 

Kolbuszowa

. 222, 349/3, 292/5, 294/9, 294/3, 347/2, 349/2, 350, 358/1, 358/2, 361, 294/10, 1157/19, 1157/9, 1157/10, 1157/11, 1157/13, 1158, 1160/6, 1160/7, 1160/9, 1160/18, 1160/19, 1160/20, 1160/21, 1160/22, 1160/24, 1160/25, 1161, 1162/2, 1162/3, 1162/4, 1162/9, 1162/6, 1162/7, 1162/8, 1162/10, 1162/12, 1163/1, 1163/2, 1164/2, 1164/3, 1164/7, 1164/9, 1164/13, 1164/18, 1166/10, 1162/13, 1164/20, 1164/21, 1166/2, 1166/5, 1166/6, 1166/7, 1166/8, 1166/12, 1166/14, 1172/18, 1172/4, 1172/19, 1172/10, 1172/11, 1172/12, 1187/1, 1187/2, 1188/1. 1188/2, 1189/2, 1189/18, 1189/29, 1189/26, 1189/27, 1189/28, 1190, 1191/1, 1191/3, 1191/4, 1192, 1193/1, 1194, 1195, 1196, 1197/7, 1197/9, 1197/10, 1197/11, 1198/1, 1198/4, 1200/2, 1200/3, 1201/2, 1201/3, 1204, 1205, 1246/10, 1264/3, 1264/4, 1189/21, 1917/12, 1189/30, 1264/28, 349/4, 1162/9 położonych w miejscowości Kolbuszowa, w rejonie ulic Wolska, Słoneczna i Piaskowa Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami, przepompownią ścieków z zasilaniem elektrycznym    
18.12.2018 Gmina Niwiska 404/1, 408/1, 423/2, 422/2, 421/2,420/5, 409/1, 407/2, 406/2, 405/2, 389, 374/1, 376/1, 377/1, 378/1, 379/8, 379/10, 380/1, 381/1,382/1, 383/2, 383/3, 385/2, 385/3, 387/1, 386/1, 386/2, 469/1,470/2, 472/1, 473/1,474/1, 475/1 , 476 - obręb 0002 Leszcze Gmina Niwiska Leszcze-Poręby Budowa oświetlenia ulicznego    
28.12.2018 Gmina Dzikowiec 1110, 1105, 1106/8, 1106/7, 1106/6, 1106/5, 1106/4, 1107, 1108/3, 1108/4, 1108/6, 1109/2, 1109/3  Dzikowiec Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej.   22.01.2019
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)