Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2018-02-14
Ikona statystyk

GK.6821.1.39.2017

Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 14.02.2018 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.39.2017 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Weryni, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 851/2 o powierzchni 0.62 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na demontaż istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV oraz założenie i przeprowadzenie linii energetycznej kablowej SN 15 kV, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV Kolbuszowa-Sokołów 2 zasilającej stacje Werynia 1, 2, 3, 4, 5”.

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-29 08:18:50, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)