Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2003-08-28
Ikona statystyk

Zawiadomienie nr AB.I-7351/57/03 z dnia 25.08.2003r.

 

 

Kolbuszowa dnia 25.08.2003 r


 AB.I-7351/57/03

 

          Na podstawie art. 32 i 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska    (Dz. U. Nr 62 z 2001 r , poz. 627)z a w i a d a m i a mże w dniu 27.08.2003 r w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej zostało wszczęte na żądanie P. Marii Lubera zam. w Zarębkach gmina Kolbuszowa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę zakładu produkcji metalowej i budynku mieszkalno-handlowego wraz z przyłączami: elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i gazowego na terenie obejmującym działki położone w Kolbuszowej nr ewid. gruntów 2129, 2130.


         Wniosek o wydanie przedmiotowego pozwolenia jest zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pokój  nr 311.


         W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 28 sierpnia 2003 r do 18 września 2003 r  można zapoznać się z załączonym do wniosku projektem budowlanym oraz raportem od oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i składać uwagi lub wnioski, oddzielnie na piśmie lub do protokołu w pokoju nr 311 w/w  budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej w godz. od 8ºº do 15ºº.

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Wacław Bryk
Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-28
Data ostatniej zmiany:
2003-08-28
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-19 15:10:0, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)