Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2003-08-28
Ikona statystyk

Ogłoszenie nr OŚ- 6223/10/03 z dnia 20.08.2003

 

                                                                                              Kolbuszowa, 2003-08-20

OŚ- 6223/10/03

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 32 i 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska    ( Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 )

 

 

zawiadamiam

 

            że w dniu 1. 08. 2003r. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej zostało wszczęte na żądanie Firmy Bud - Plast w Pyrzycach  działającej z upoważnienia Wójta Gminy Niwiska postępowanie administracyjne w sprawie wydania  pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu Ø 0,25 m kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych do rzeki Trześniówki w km 1+430 z oczyszczalni typu EKO-WGB w miejscowości Trześń, odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych kolektorem zrzutowym do rzeki Trześniówki w km 1+430 w ilości Qśrd = 220 m3/d, Qmax = 286 m3/d,  przekroczenie rzeki Trześniówki pod dnem w km 1+417 rurociągiem PCV 90 mm doprowadzającym wodę pitną na potrzeby socjalno - bytowe dla oczyszczalni ścieków.

            Wniosek o wydanie decyzji jest zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się w Budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  ul. 11-go listopada 10, pokój nr 308.

            W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 21 sierpnia 2003r. do 11 września 2003r. można zapoznać się z załączonym do wniosku operatem wodnoprawnym, w tym także raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i składać uwagi lub wnioski oddzielnie na piśmie lub do protokołu w pokoju nr 308  w/w budynku  Starostwa  Powiatowego w godz. od 800 do 1500. 


 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Grzegorz Łagowski
Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-28
Data ostatniej zmiany:
2003-08-28
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-19 15:10:0, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)