Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2003-11-13
Ikona statystyk
 Zawiadomienie Nr AB.I-7351/98/03  z  dnia 12.11.2003 r

Kolbuszowa dnia 12.11.2003 r

AB.I-7351/98/03

 

Na podstawie art. 32 i 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r , poz. 627)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 3.11.2003 r w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej zostało wszczęte na żądanie Polskiej Telefonii Komórkowej “CENTERTEL” Sp. z o. o. Warszawa ul. Skierniewicka 10a, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z kontenerem, przyłączem elektroenergetycznym i zjazdem z drogi powiatowej, na terenie obejmującym działki położone w Porębach Kupieńskich nr ewid. gruntów 601, 603, 462/1.

Wniosek o wydanie przedmiotowego pozwolenia jest zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pokój nr 313.

W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 listopada 2003 r do 2 grudnia 2003 r można zapoznać się z załączonym do wniosku projektem budowlanym oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i składać uwagi lub wnioski, oddzielnie na piśmie lub do protokołu w pokoju nr 313 w/w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej w godz. Od 8ºº do 15ºº.

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Wacław Bryk
Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-11-13
Data ostatniej zmiany:
2003-11-13
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-17 14:04:16, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)