Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2004-08-11
Ikona statystyk

Komunikat

 

Kolbuszowa, dnia 10.08.2004r.

AB.II-7351/103/04

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 lr. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z 200lr., poz.627), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. ze zmianami) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.« Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami)

 

                                                      zawiadamiam

 

że w dniu 3 sierpnia 2003 r. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej zostało wszczęte na żądanie Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel" sp. z o. o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa , postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. gruntów 1857/1 w miejscowości Kopcie.

Wniosek o wydanie decyzji jest zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pokój nr 311.

W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 11 sierpnia 2004r. do dnia 2 września 2004r. można zapoznać się z załączonym do wniosku projektem budowlanym, w tym także raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i składać uwagi lub wnioski oddzielnie na piśmie lub do protokołu w pokoju nr 311 Starostwa Powiatowego w godz. od 730 do 1430.

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
mgr inż. arch. Władysław Grądziel
Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-08-11
Data ostatniej zmiany:
2004-09-08
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 11:47:28, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)