Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2010-12-16

Z3/2010

Kolbuszowa, 16.12.2010r

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego występuje do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych z propozycją wykonania usługi pn. „Transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2011 r.  

2011-02-01

P1/2011

ZDP-3450/1/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:  Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10 tel./fax (017) 74 45 774, e-mail zdpszczebi@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych , tj.:
Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kolbuszowa, Niwiska i Cmolas.
Zadanie nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Dzikowiec, Raniżów i Majdan Królewski.

Każde z w/w zadań, będące odrębną częścią, traktowane jest jako odrębne zamówienie, dla którego prowadzone jest odrębne postępowanie.

2011-02-15

P2/2011

ZDP-2720/I/ 2 /2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w m. Niwiska”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 czerwiec 2011

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.


Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783


Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2011-03-04 do godz. 10.00.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-03-04 o godz. 1015
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2011-02-22

P3/2011

OR.272.1.2011

Kolbuszowa,22.02.2011r.

UWAGA ! Zmiana treści SIWZ

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Remont drogi powiatowej Nr 1221R Podmurynia - Komorów"

2011-03-14

P4/2011

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn;

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Krząta gmina Majdan Królewski i Staniszewskie gmina Raniżów"

2011-04-14

P5/2011

                                                                               Kolbuszowa, 14.04.2011

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie : "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie"

2011-05-26

P6/2011

ZDP-2720/I/3/11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

            Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783, fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski w km 4+221”.

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 listopad 2011

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2011-06-06

do godz. 945.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-06-06 o godz. 1000

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2011-06-09

P7/2011

ZDP-2720/I/4/11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017) 7445783, fax. (017) 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 11+421 w m. Widełka”.

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 październik 2011

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2011-06-27 do godz. 1100.Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-06-27 o godz. 1115Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2011-06-16

Z1/2011

Zapytanie ofertowe

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na zadanie pn; " Malowanie hali widowiskowo - sportowej wraz zapleczem Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej'

Termin składania ofert: do 30.06.2011r godz. 11.00

2011-06-20

Z2/2011

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

ul. Jana Pawła II 8 36-100 Kolbuszowa

ogłasza

przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż przeznaczonej do rozbiórki wiaty stalowej (nr inwentarzowy 29/299) o pow. użytkowej 288 m2 (długość 48 m, szerokość 6 m), położonej na działce nr 824/6, w miejscowości Kolbuszowa,

Cena wywoławcza brutto wynosi – 14 000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy)

Wadium wynosi - 1 400,00 (słownie złotych: tysiąc czterysta).

2011-08-01

Z3/11

                                                                 Kolbuszowa, 2011-08-01  

Powiat Kolbuszowski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania, dostawy i montażu 2 tablic pamiątkowych do promocji projektu Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013           

2011-08-02

P8/2011

ZDP-2720/I/7/11
Kolbuszowa 2011-08-02

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783, fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba w km 10+303 – 10+546”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 15 październik 2011
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783
Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2011-08-17
do godz. 11.00.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-08-17 o godz. 1115Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2011-08-04

P9/2011

ZDP-2720/I/8/11
Kolbuszowa 2011-08-04

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783, fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1 215 R Werynia-Kłapówka w km 1+580-2+580 i nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 6+877-7+290”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 30 wrzesień 2011

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017) 74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2011-08-19
do godz. 1100.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-08-19 o godz. 1115.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2011-08-31

P/10/2011

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Utworzenie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości"
2011-09-06

P/11/2011

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieogranizaony na zadanie pn:" Remont boiska wielofunkcyjnego przy LO w Kolbuszowej "

Uwaga! Zmiana treści SIWZ


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)