Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2011-09-20
Ikona statystyk

P12/2011

ZDP-2720/I/9/11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017) 7445783, fax. (017) 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba, budowa odwodnienia”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    29 październik 2011

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017) 7445783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2011-10-05 do godz. 1100.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-10-05 o godz. 1115.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)  100 %

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)