Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2011-09-22
Ikona statystyk

P13/2011

ZDP-2720/I/10/11
Kolbuszowa 2011-09-22

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017) 7445783, fax. (017) 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych-Zadanie 1, droga nr 1 220 R Wielkie Pole-Poręby Dymarskie-Mechowiec km 2+174-3+074. Zadanie 2, droga nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie-Trzęsówka-Siedlanka km 1+680-2+620. Zadnie 3, droga 1 207 R Raniżów-Poręby Wolskie km 4+406-5+440”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    29 październik 2011

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2011-10-07
do godz. 1100.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-10-07 o godz. 1115Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)