Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2011-11-04
Ikona statystyk

P17/2011

ZDP-3450/12/2011Kolbuszowa 2011-11-04

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Cmolas

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   od podpisania umowy do 31.03.2012 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2011-11-14do godz. 945.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-11-14 o godz. 1000Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)