Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2014-02-18
Ikona statystyk

P4/2014

ZDP-2720.I.5.14

Kolbuszowa, 18.02.2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017) 7445783, fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Element: 1

Wykonanie projektu budowlanego  budowy  mostu JNI 01024215  przez potok b/n w km 5+ 218 w ciągu drogi powiatowej nr 1 218 R   Kolbuszowa Dolna – Kopcie w miejscowości Mechowiec.
 

Element :  2

Wykonanie projektu budowlanego  budowy  przepustu  przez ciek  b/n w km 6+ 885 w ciągu  drogi powiatowej nr 1 225 R   Kosowy- Niwiska – Kamionka- Sędziszów Młp.   w miejscowości  Niwiska ( Uwłocie).

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia:

2014-03-04 do godz. 945


Termin wykonania zamówienia  - 30 listopad 2014 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)