Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2014-03-11
Ikona statystyk

P6/2014

ZDP-2720.I.8.14
Kolbuszowa 2014-03-11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017) 7445783, fax. (17) 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: 

Zadanie Nr - 1 wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 213 R Widełka - Hucisko
od km 2+610 – 3+740

Zadanie Nr - 2  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 176 R
Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa  od km 8+420 do km 10+100

Zadanie Nr - 3  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 219 R
Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski  od km 6+530 do km 7+804

Zadanie Nr - 4  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 325 R
Blizna-Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskieod km 4+832 do km 5+492

Zadanie Nr - 5  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2 150 R
Kupno – Bratkowice – Trzciana od km 1+733 – 2+133

Zadanie Nr - 6  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 228 R
Nowa Wieś - Domatków      od km 2+300 do km 2+670

Zadanie Nr - 7  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 207 R
Raniżów – Poręby Wolskie  od km 5+404 – 6+106


POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    31 lipiec 2014

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2014-03-27 do godz. 9.45

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2014-03-27 o godz. 10.00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)