Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2015-07-31
Ikona statystyk

P12/2015

ZDP-2720.I. 8 .15 

Kolbuszowa 2015-07-31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: 

Budowę chodnika  przy drodze powiatowej NR 1 176 R  Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa km 11 + 717 - 12 + 211

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    31 październik 2015

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2015-08-17 do godz. 945.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-08-17 o godz. 1000

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)