Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2015-09-03
Ikona statystyk

P14/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym     

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017) 7445783, fax. (017) 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  

Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych.

Element I.  Droga nr 1 225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. km 14+825-15+304

Element II.  Droga nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba km 19+668-21+032

 POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 listopada 2015

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017) 74 45 774

 Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2015-09-18 do godz. 945.

 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-09-18 o godz. 1000 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)