Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-07-11
Ikona statystyk

P6/2006

ZDP-3450/     /2006

                                                                                                                           Kolbuszowa 2006-07-11

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

  Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Król. – Raniżów dł. 252 mb w miejscowości Lipnica

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    14.08. 2006

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Eug. Szczebiwilk tel. (017)  22 75 840

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2006-07-18

do godz. 1045.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-07-18 o godz. 1100

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-07-11
Data ostatniej zmiany:
2006-07-12
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)