Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-07-12
Ikona statystyk

P7/2006

Została dodana Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Or. 342 / 9 / 2006                                                                      Kolbuszowa, dn 12.07.2006 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

   Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej etap II, na zamierzenie budowlane pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność

 powiatu kolbuszowskiego”.

 

Termin realizacji zamówienia 30 września 2006 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu www.bip.kolbuszowa.pl.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Stanisław Malinowski

Nr tel: (0-17) 22-75-845

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej” oraz „ nie otwierać przed 19.07.2006 r. godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 19.07.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

 Informacje o przetargu można uzyskać pod Nr tel: (0-17) 22-75-834 (p. Magdalena Gil)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej.

Kryteria oceny ofert :

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-07-12
Data ostatniej zmiany:
2006-08-01
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)