Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-07-21
Ikona statystyk

P8/2006

ZDP-3450/  6 /2006

Kolbuszowa 2006-07- 21

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 EURO

 

 

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Zadanie nr 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno

                      Modernizacja drogi powiatowej nr 1 213 R Widełka-Hucisko

Zadanie nr 2. Modernizacja drogi powiatowej nr 2 401 R Komorów-Huta Kom.-Koniecpól

Zadanie nr 3. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 207 R Raniżów-Poręby Wolskie

                      Modernizacja drogi powiatowej nr 1 206 R Wola Raniżowska przez wieś

Zadanie nr 4. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  30 dni od podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2006-08-10

do godz. 1000

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-08-10 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-07-21
Data ostatniej zmiany:
2006-08-04
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)