Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-08-24
Ikona statystyk

P13/2006

ZDP-3450/ 11 /2006

                                                                                                     Kolbuszowa 2006-08-24

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

  Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych nr 1 325 R Blizna-Leszcze-Przedbórz-Por. Kup. i nr 1 216 R Kolbuszowa Gorna-Kłapówka

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    29.09. 2006

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2006-09-01

do godz. 1045.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-09-01 o godz. 1100

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-08-24
Data ostatniej zmiany:
2006-08-24
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)