Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-11-14
Ikona statystyk

P27/2006

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ

 

Ogłasza  pierwszy przetarg  na  wynajem lokali użytkowych znajdujących się

w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  przy ul.

11-go Listopada 10.

 

I.                    USTNY  NIEOGRANICZONY- dla lokalu użytkowego z przeznaczeniem na kiosk

 

1.       Opis lokalu i jego położenie: Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy oznaczony nr

      116 o pow. użytkowej 11,4m2 położony na kondygnacji „1” – parter, przy wejściu

       głównym do budynku ( siedziby Starostwa).  Przeznaczenie: Pomieszczenie

       przeznaczone jest na kiosk. Okres wynajmu: 1.01.2007r.  – 31.12.2008 r. Czas

       wynajmu: 2 lata, cena wywoławcza 23,00 zł/m2 ( netto) Wadium: 50,00 zł

         

 

II.                  USTNY  OGRANICZONY – dla lokali przeznaczonych na biura z wyłączeniem

            usług  świadczonych przez radców prawnych, adwokatów i notariuszy.

 

2.       Opis lokalu  i jego położenie: Przedmiotem wynajmu jest lokal  użytkowy  oznaczony nr 119 o pow. użytkowej  - 46,8m2  położony  na kondygnacji „1”  - parter w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Przeznaczenie: Pomieszczenie przeznaczone jest na biuro z wyłączeniem usług świadczonych przez radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Okres wynajmu: 1.02.2007 r. –31.01.2009 r. Czas wynajmu: 2 lata, cena wywoławcza : 23,00 zł /m2 ( netto). Wadium: 200,00 zł

 

3.       Opis lokalu i jego położenie : Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy oznaczony

      nr 401 o pow.  użytkowej 34,4 . Lokal znajduje się na kondygnacji „4” – III piętro. 

     Przeznaczenie: Pomieszczenie przeznaczone jest na biuro z wyłączeniem usług

     świadczonych przez radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Okres wynajmu:

     1.01.2007r. – 31.12.2008 r.  Czas wynajmu: 2 lata , cena wywoławcza: 20,00 zł/m2

           ( netto). Wadium: 130,00 zł.    

 

4.       Opis lokalu i jego położenie: Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy oznaczony

       nr 402 o pow.  użytkowej 15,2m2. Lokal  znajduje się na kondygnacji „4”- III piętro .

     Przeznaczenie: Pomieszczenie przeznaczone jest na biuro z wyłączeniem usług

     świadczonych przez radców pranych, adwokatów i notariuszy. Okres wynajmu:

     1.01.2007 r. – 31.12.2008 r. . Czas wynajmu: 2 lata. Cena wywoławcza: 23,00 zł/m2

     ( netto). Wadium: 65,00 zł. 

 

 

       Do zaproponowanej stawki  czynszu najmu  będzie doliczone 22%  podatku VAT

i opłata  za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę,  ścieki i  wywóz  nieczystości stałych.  Najemca będzie także zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości  za wynajęty lokal. Otwarcie przetargu nastąpi  w dniu 19 grudnia 2006r. o godz. 1000 w  budynku  Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  przy ul.

11 Listopada 10 w sali nr 220.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu do  dnia 13 grudnia 2006r.  na rachunek: Starostwo Powiatowe

w Kolbuszowej Podkarpacki Bank Spółdzielczy  w Sanoku 19 8642 1168 2016 6800 0013 0015. Podczas wpłaty wadium należy dopisać nr lokalu ( lokali), za które wadium się uiszcza.   Osoby zainteresowane uczestniczeniem w przetargu ograniczonym ( na wynajem lokali nr 119, 401 i 402 ) są zobowiązane do dnia 13 grudnia 2006r. złożyć pisemne oświadczenia, iż w w/w lokalach nie będą prowadzić usług świadczonych przez radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Uczestnicy przetargu  mogą się zapoznać ze stanem technicznym lokali  i warunkami najmu  w dniu 15 grudnia  2006r.  w godz.

1000-1300  w starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok.208. Uzyskana  w przetargu  kwota czynszu  płatna jest przed podpisaniem umowy, nie później  niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu . Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu lokalu, a w przypadku  uchylenia się  przez  wyłonionego najemcę od zawarcia umowy  (brak wpłaty  w terminie ustalonym wyżej ) - wadium przepada  na rzecz  organizatora przetargu.

      Zastrzega  się  prawo odwołania  przetargu z ważnych powodów wraz z podaniem

      przyczyny odwołania przetargu.

     Szczegółowych informacji  udziela się w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru

      i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  pok. nr 208

      tel. (017) 2275-851.

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-11-14
Data ostatniej zmiany:
2006-11-16
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)