Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2007-03-13
Ikona statystyk

P3/2007

ZDP-3450/  4 /2007

Kolbuszowa 2007-03- 13

                             

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10

  tel.  (017)  22 75 874,  fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Dzikowiec i Raniżów.

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  wiosenne do 31 maja 2007, pozostałe do 29 września 2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2007-03-21

do godz. 1000

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-03-21 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-03-13
Data ostatniej zmiany:
2007-03-13
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)