Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2007-06-29
Ikona statystyk

P10/2007

ZDP-3450/   8  /2007

                                                                                                            Kolbuszowa 2007-06- 29

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Zadanie  nr 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp.

                        Modernizacja drogi powiatowej nr 1 230 R Nowa Wieś-Zapole-Hucisko

Zadanie nr 2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-   Dzikowiec

                        Modernizacja drogi powiatowej nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie-Trzęsówka-Siedlanka

Zadanie nr 3. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-      Dzikowiec                     

Zadanie nr 4. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 034 R od drogi 872-Krzątka-Trzosowa Ścieżka

                        Modernizacja drogi powiatowej nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba

Zadanie nr 5. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 216 R Kolbuszowa Górna-Kłapówka

                      Modernizacja drogi powiatowej nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna-Kopcie

Zadanie nr 6. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 209 R Zielonka-Korczowiska

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  20 wrzesień 2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2007-07-20

do godz. 1000

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-07-20 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)