Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2004-01-02

Bogusława Bryk

Kierownik Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej
2004-01-02

Edward Mazur

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej
2004-01-02

Eugeniusz Szczebiwilk

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
2004-01-02

Ireneusz Kogut

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej
2004-01-02

Iwona Magryś

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej
2004-01-02

Janusz Kita

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej
2004-01-02

Tadeusz Kubiś

Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
2004-01-02

Zbigniew Strzelczyk

Dyrektor SP ZOZ w Kolbuszowej
2004-02-04

Franciszek Bełz

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej
2004-03-12

Maria Wesołowska

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2004-03-12

Wanda Jasińska

Dyrektor LO w Kolbuszowej
2004-06-08

Elżbieta Kapusta

Z-ca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
2004-06-08

Elżbieta Kwaśnik

Kierownik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej
2004-06-08

Elżbieta Mikołajczyk

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej
2004-06-08

Janusz Stąpor

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w KolbuszowejOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 16:44:49, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)