Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Zarząd Dróg Powiatowych

Ikona statystyk

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Zarządu Dróg Powiatowych określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 r.)

Zakres działalności obejmuje:

 1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. (15) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 10. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 11. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 13. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 14. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 16. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 17. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

   

   

   

  Tryb działania organu

  Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego, ustawą o drogach publicznych.

   

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Sprawy z zakresu działania Zarządu Dróg Powiatowych przyjmowane są w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10 (kod pocztowy 36-100) w godzinach 730 – 1530.

  Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.

   

  Rejestry, ewidencje, archiwa

  Zarząd Dróg Powiatowych Kolbuszowej prowadzi ewidencję dróg, przepustów i obiektów mostowych.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Robert Płoch
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2003-06-30
Data publikacji:
2003-06-30
Data ostatniej zmiany:
2023-03-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:15:55, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)