Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

AB.6740.5.2.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U.. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), w związku z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tekst jednolity z 2020 r., poz. 1363)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI 

ZAWIADAMIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

znak: AB.6740.5.2.2022

na wniosek z 16.05.2022r. p. Marka Tokarza 一 pełnomocnika Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa drogi gminnej publicznej - dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno” w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-26
Data ostatniej zmiany:
2022-05-26

GK.6840.1.4.2022

Ikona statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Działka nr 2315/2 (wykazana w użytku gruntowym jako dr) obręb 1 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602 4 Kolbuszowa (M), KWnrTBlK/00056662/8.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-05-25
Data publikacji:
2022-05-25
Data ostatniej zmiany:
2022-05-25

GK.6840.1.3.2022

Ikona statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Działka nr 2315/1 (wykazana w użytku gruntowym jako dr) obręb 1 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa (M), KW nr TB1K/00056662/8.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-05-25
Data publikacji:
2022-05-25
Data ostatniej zmiany:
2022-05-25

GK.6840.1.2.2022

Ikona statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Działka nr 2315/3 (wykazana w użytku gruntowym jako dr) obręb 1 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa (M), KW nrTBlK/00056662/8.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-05-25
Data publikacji:
2022-05-25
Data ostatniej zmiany:
2022-05-25

GK.6840.1.1.2022

Ikona statystyk

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

  1. Działka nr 2315/4 (wykazana w użytku gruntowym jako dr) obręb 1 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa (M), KWnrTB1K/00056662/8.
  2. Działka nr 1233/4 (wykazana w użytku gruntowym jako dr) obręb 9 Kolbuszowa Górna, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa (M), KW nrTBlK/00056735/1.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-05-25
Data publikacji:
2022-05-25
Data ostatniej zmiany:
2022-05-25

GK.6821.9.5.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z/s w Konstancinie-Jeziornie o ustalenie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Kosowach, gmina Niwiska oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/2 o powierzchni 1,13 ha, w związku z wykonaniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW”.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-24
Data publikacji:
2022-05-24
Data ostatniej zmiany:
2022-05-24

GK.6821.9.4.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z/s w Konstancinie-Jeziornie o ustalenie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Nowej Wsi, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 711 o powierzchni 1,5452 ha, w związku z wykonaniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW”.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-24
Data publikacji:
2022-05-24
Data ostatniej zmiany:
2022-05-24

GK.6821.9.3.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z/s w Konstancinie-Jeziornie o ustalenie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Siedlance, gmina Niwiska oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1 o powierzchni 2,85 ha, w związku z wykonaniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW”.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-24
Data publikacji:
2022-05-24
Data ostatniej zmiany:
2022-05-24

GK.6821.9.1.2022

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z/s w Konstancinie-Jeziornie o ustalenie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Kolbuszowej Górnej, gmina Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4013/1 o powierzchni 0,41 ha, w związku z wykonaniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na przedmiotowej nieruchomości prac obejmujących wymianę przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 400 kV Połaniec-Rzeszów w ramach inwestycji pn. „Modernizacja linii 400 kV Połaniec - Rzeszów oraz linii Połaniec - Chmielów tor I i tor II polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody odgromowe typu OPGW”.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-24
Data publikacji:
2022-05-24
Data ostatniej zmiany:
2022-05-24

GK.6821.1.3.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Przyłęku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 647
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 24.05.2022 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.3.2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Przyłęku, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 647 o powierzchni 0,23 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-24
Data publikacji:
2022-05-24
Data ostatniej zmiany:
2022-05-24

GK.6821.1.20.2021

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Domatkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 361.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a. (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż dnia 24.05.2022 r. została wydana decyzja znak: GK.6821.1.20.2021 o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Domatkowie, gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 361 o powierzchni 0,7200 ha, której stan prawny jest nieuregulowany.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-24
Data publikacji:
2022-05-24
Data ostatniej zmiany:
2022-05-24

GK.6821.1.1.2022

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 923/4.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-05-20
Data publikacji:
2022-05-20
Data ostatniej zmiany:
2022-05-20

GK.6821.1.8.2022

Ikona statystyk
Zawiadomienie
   Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Hadykówce, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 357/4 o powierzchni 0,5323 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PSG Sp. z o. o. na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek oznaczonych nr ewid. 121, 119/5, 119/11, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 357/6, 357/7, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12, 357/13, 357/14, 357/14, 357/15, 357/17, 357/18 i 357/19 położonych w miejscowości Hadykówka w gminie Cmolas”.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. - Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-05-19
Data publikacji:
2022-05-19
Data ostatniej zmiany:
2022-05-19

GK.683.3.16.2022

Ikona statystyk

Zawiadomienie

   Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Woli Rusinowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 891/2 o powierzchni 0,0005 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/6/2021, znak: AB.6740.6.4.2021 z dnia 09.07.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Woli Rusinowskiej nr 104123R „Murynia 一 Jeziórko” na odcinku 865 na działkach położonych w Woli Rusinowskiej" został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-05-19
Data ostatniej zmiany:
2022-05-19

GK.683.3.15.2022

Ikona statystyk

Zawiadomienie

   Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz U. z 2021 r. poz 735 ze zm.), Starosta Kolbuszowski zawiadamia, że w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Woli Rusinowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 909/4 o powierzchni 0,0005 ha, która stała się własnością Gminy Majdan Królewski na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/6/2021, znak: AB.6740.6.4.2021 z dnia 09.07.2021 r., na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Woli Rusinowskiej nr 104123R „Murynia – Jeziórko” na odcinku 865 na działkach położonych w Woli Rusinowskiej,5 został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-05-19
Data publikacji:
2022-05-19
Data ostatniej zmiany:
2022-05-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-26 14:39:5, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)