Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Ikona statystyk

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej

ul. Jana Pawła II 8

36-100 Kolbuszowa

tel. (017) 22-71-956

 

Status Prawny

Centrum Kształcenia Zawodowego jest jednostką organizacyjną powiatu prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej. Organem prowadzącym jest powiat kolbuszowski, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

Organizacja

Organami Centrum Kształcenia Zawodowego jest: dyrektor oraz Rada Pedagogiczna. Obecnie dyrektorem jest mgr Krzysztof Stępień. W skład Rady Pedagogicznej Centrum wchodzą: dyrektor CKZ (jako przewodniczący), nauczyciele zawodu, pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów zajęć praktycznych, dla których praca dydaktyczno-wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)