Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Uchwała Zarządu Powiatu nr 156/820/2021

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-10
Data ostatniej zmiany:
2021-11-10

Uchwała Zarządu Powiatu nr 156/818/2021

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-10
Data ostatniej zmiany:
2021-11-10

Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 155/812/2021

Ikona statystyk

z dnia 3 listopada 2021 roku

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2022

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-11-03
Data ostatniej zmiany:
2021-11-08

Uchwała Nr 81/446/2020 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 3 czerwca 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu raportu o stanie powiatu

Zarząd Powiatu co roku przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Kolbuszowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej VI kadencji w dniu 18 czerwca 2020 r.

 

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

Mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu. Mieszkaniec Powiatu Kolbuszowskiego, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kolbuszowej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Pisemne zgłoszenie, wraz z lista podpisów, składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Kolbuszowskiego wynosi 15 osób.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-06-05
Data publikacji:
2020-06-08
Data ostatniej zmiany:
2020-06-05

Uchwała Nr 51/283/2019 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 października 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” oraz przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-10-31
Data publikacji:
2019-10-31
Data ostatniej zmiany:
2019-11-22

Uchwała Nr 2/16/2018 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 listopada 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie projektu „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-05
Data ostatniej zmiany:
2018-12-05

Uchwała Nr 184/1028/2018 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 4 maja 2018 r.

Ikona statystyk

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie podziału Powiatu Kolbuszowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Kolbuszowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2018-05-04
Data publikacji:
2018-05-04
Data ostatniej zmiany:
2018-05-04

Uchwała Nr 48/209/2015 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 października 2015 r.

Ikona statystyk
W sprawie przyjęcia projektu "Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" oraz przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Niedziółka (adminMN)
Data wytworzenia:
2015-10-29
Data publikacji:
2015-10-29
Data ostatniej zmiany:
2015-10-29

Badanie wspierające proces opracowywania Aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2014 – 2020”

Ikona statystyk

Poniżej do pobrania uchwała Nr 182/863/2014 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 21 maja 2014r. w sprawie określenia przedmiotu, formy, terminu i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego oraz Załącznik Nr 1 do powyższej uchwały  w postaci ankiety.

Wypełnioną ankietę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: promocja@kolbuszowski.pl

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2014-05-27
Data publikacji:
2014-05-27
Data ostatniej zmiany:
2014-08-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 11:47:28, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)