Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.P.6642.1.837.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: 0004 Krzątka
gmina: 180603_2 Majdan Królewski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-23
Data publikacji:
2022-06-23
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23

GK.P.6642.1.1001.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Przyłęk
gmina: 180604_2 Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-22
Data publikacji:
2022-06-22
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22

GK.P6642.1.914.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0010 Kupno
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-17
Data publikacji:
2022-06-17
Data ostatniej zmiany:
2022-06-17

GK.P6642.1.832.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: 0004 Zielonka
gmina: 180605_2 Raniżów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-17
Data publikacji:
2022-06-17
Data ostatniej zmiany:
2022-06-17

GK.P6642.1.1010.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Przyłęk
gmina: 180604_2 Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-14
Data publikacji:
2022-06-14
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14

GK.P.6642.1.932.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0009 Kolbuszowa Górna
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-13
Data publikacji:
2022-06-13
Data ostatniej zmiany:
2022-06-13

GK.P.6642.1.544.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Domatków
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-13
Data publikacji:
2022-06-13
Data ostatniej zmiany:
2022-06-13

GK.P.6642.1.528.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: 0005 Mazury
gmina: 180605_2 Raniżów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-13
Data publikacji:
2022-06-13
Data ostatniej zmiany:
2022-06-13

GK.P.6642.1.870.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: 0008 Trześń
gmina: 180604_2 Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-09
Data publikacji:
2022-06-09
Data ostatniej zmiany:
2022-06-09

GK.P.6642.1.883.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0014 Werynia
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-09
Data publikacji:
2022-06-09
Data ostatniej zmiany:
2022-06-09

GK.P.6642.1.2481.2021

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Toporów
gmina: Cmolas

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-08
Data publikacji:
2022-06-08
Data ostatniej zmiany:
2022-06-08

GK.6641.7.2022

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kameralnej dokumentacji do celów prawnych dotyczącej wykazania zgodnie ze stanem prawnym wynikającym ze zbioru dokumentów nr ZD 16117 działek położonych w Kolbuszowej, gmina Kolbuszowa, polegającej na wydzieleniu z działki nr 1219/2, działki odpowiadającej części dawnej parceli gruntowej nr 710/15, wydzieleniu z działki nr 1228, działki odpowiadającej części dawnej parceli gruntowej nr 710/3 oraz wydzieleniu z działki nr 1231, dwóch działek odpowiadających części dawnych parcel gruntowych nr 710/11, 710/15 zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z ZD 16117.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.6641.7.2022”, w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 14.00.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-07
Data publikacji:
2022-06-07
Data ostatniej zmiany:
2022-06-28

GK.6641.8.2022

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe 
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych wraz  z ustaleniem granic w terenie, polegającej na wydzieleniu z działek nr 776 i 777 położonych w Rusinowie, gmina Majdan Królewski, trzech działek odpowiadającym dawnym działkom katastralnym nr 940, 941, 942, zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z aktów własności ziemi  L.GU-6042/19/54/76, L.GU-6042/19/73/76 oraz księgi wieczystej prowadzonej dla dawnej działki 
nr 942. 
Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy. 
Wymogi oferty: 
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu,  nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia. 
Miejsce oraz termin złożenia oferty: 
Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem                         
„nie otwierać – oferta GK.6641.8.2022”, w terminie do dnia 17 czerwca 2022 r. do godz. 14.00. 
Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.  
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe  w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. 
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-06
Data publikacji:
2022-06-06
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22

GK.P.6642.1.812.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Kupno
gmina: Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-06-02
Data ostatniej zmiany:
2022-06-02

GK.P6642.1.828.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Świerczów
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-06-02
Data publikacji:
2022-06-02
Data ostatniej zmiany:
2022-06-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-08 15:51:32, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)