Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

GK.P.6642.1.1697.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0010 Kupno
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-12
Data publikacji:
2022-10-12
Data ostatniej zmiany:
2022-10-12

GK.P.6642.1.1726.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Brzostowa Góra
gmina: Majdan Królewski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-10
Data publikacji:
2022-10-10
Data ostatniej zmiany:
2022-10-18

GK.P.6642.1.1672.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0001 Toporów
gmina: 180601_2 Cmolas

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-10-04
Data publikacji:
2022-10-04
Data ostatniej zmiany:
2022-10-04

GK.6641.15.2022

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe
Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dwa zadania:
Zadanie nr 1: Pomiar budynków wykazanych w bazach ewidencji gruntów i budynków na podstawie wektoryzacji mapy zasadniczej oraz opracowanie dokumentacji do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Praca obejmuje pomiar około 900 budynków położonych w dwóch obrębach Niwiska i Raniżów, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.
Zadanie nr 2: Konwersja baz danych GESUT i BDOT500 w programie EWMAPA do wersji EWMAPA 14 oraz zmiana numerów ewidencyjnych dla 48394 budynków ewidencyjnych ujawnionych w 7 bazach danych EGIB.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej do dnia 16.12.2022 r.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu,  nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia w rozbiciu na każde z Zadań. Oferty można składać na Zadania oddzielnie lub łącznie z wyszczególnieniem ceny za zadanie.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„nie otwierać – oferta GK.6641.15.2022” w terminie do dnia 7 października 2022 r. do godz. 14.00.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-28
Data publikacji:
2022-09-28
Data ostatniej zmiany:
2022-10-10

GK.P.6642.1.1580.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0006 Kolbuszowa Dolna
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-21
Data publikacji:
2022-09-21
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22

GK.P.6642.1.1573.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0009 Kolbuszowa Górna
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-08
Data publikacji:
2022-09-08
Data ostatniej zmiany:
2022-09-08

GK.P.6642.1.1006.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: Werynia
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-06
Data publikacji:
2022-09-06
Data ostatniej zmiany:
2022-09-06

GK.P6642.1.1569.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0011 Widełka
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-05
Data publikacji:
2022-09-05
Data ostatniej zmiany:
2022-09-05

GK.P6642.1.1380.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: 0004 Krzątka
gmina: 180603_2 Majdan Królewski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-09-02
Data publikacji:
2022-09-02
Data ostatniej zmiany:
2022-09-05

GK.P.6642.1.1464.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Przyłęk
gmina: Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-08-31
Data publikacji:
2022-08-31
Data ostatniej zmiany:
2022-08-31

GK.P.6642.1.1144.2021

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.
obręb ewidencyjny: Kosowy
gmina: Niwiska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-08-30
Data publikacji:
2022-08-30
Data ostatniej zmiany:
2022-08-30

GK.6641.9.2022

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych - synchronizacji dla dawnych działek nr 135/4, 135/1, 713, 702/7, 705, 714/1, 714/2, 714/3, 714/4, 710/14, 710/10 i 712/2 położonych w obrębie Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, na potrzeby postępowań administracyjnych znak: GK.6620.54.1.2022 i GIC.6620.54.3.2022.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych zawierających wykaz zmian danych ewidencyjnych, dotyczący ustalenia jakim działkom odpowiadają dawne parcele gruntowe nr 135/4, 135/1, 713, 702/7, 705, 714/1, 714/2, 714/3, 714/4, 710/14, 710/10 i 712/2 wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.6641.9.2022”, w terminie do dnia 9 września 2022 r. do godz. 14.00.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-08-29
Data publikacji:
2022-08-29
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19

GK.6641.13.2022

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Wicestaroętę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę i Członka Zarządu Pana Henryka
Wojdyło.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy materiałów źródłowych dotyczących pierwotnej działki nr 551/2 położonej w Dzikowcu, gmina Dzikowiec, przede wszystkim operatu nr P.1806.1995.91 z podziału ww. działki w tym również dokonania pomiaru kontrolnego w terenie.
Celem pracy jest doprowadzenie stanu ewidencyjnego do zgodności z dokumentami zalegającymi w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr ŃIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz terinin złożenia oferty:
Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.6641.11.2022”, w terminie do dnia 09 września 2022 r. do godz. 14.00.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-08-22
Data publikacji:
2022-08-22
Data ostatniej zmiany:
2022-09-12

GK.6641.12.2022

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę i Członka Zarządu Pana Henryka Wojdyło.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych wraz z ustaleniem granic w terenie, dotyczącej wykazania zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z aktu notarialnego nr Rep. A 2320/75 z dnia 26.11.1975 r. i księgi wieczystej TB 1K/00005866/6, polegającej na wydzieleniu z działki nr 87/2 działki odpowiadającej dawnym parcelom gruntowym nr 2624/1, 2297/3, 2398/1 oraz części parceli gruntowej nr 2303/1 oraz wykazania zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z aktu własności ziemi nr L.RG-ON-4512/IV/5/242/74 z dnia 08.10.1974 r. i decyzji Naczelnika Gminy w Niwiskach nr UG-70150/242/18/78 z dnia 13.11.1978 r., polegającej na wydzieleniu z działki nr 85/2 działki odpowiadającej dawnej parceli gruntowej nr 2307/2, parceli bud. 142/2 oraz części parceli gruntowej nr 2303/3, które weszły w skład dawnej działki nr 87.
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr ŃIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.6641.12.2022”, w terminie do dnia 02 września 2022 r. do godz. 14.00.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-08-17
Data publikacji:
2022-08-17
Data ostatniej zmiany:
2022-09-05

GK.P.6642.1.1342.2022

Ikona statystyk

Informacja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego.

obręb ewidencyjny: 0014 Werynia
gmina: 180602_5 Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2022-08-08
Data publikacji:
2022-08-08
Data ostatniej zmiany:
2022-08-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-07 15:18:37, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)