Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2019

Ikona statystyk

 Informacja o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

Data

zgłoszenia

Imię, nazwisko

lub

nazwa inwestora

Nr działki

lub

domu

Obręb lub

ulica

i miejscowość

Gmina

Opis projektowanego obiektu

Data

wniesienia

sprzeciwu

do zgłoszenia

Informacja

o braku

sprzeciwu

08.01.2019

Bartłomiej Dziki Kolbuszowa:2398, 91/5, 91/13, 91/12; Kolbuszowa Dolna: 1594, 1608, 1609/3, 1609/4, 1609/5 Kolbuszowa i Kolbuszowa Dolna Kolbuszowa Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wody.   29.01.2019
10.01.2019 Gmina Niwiska 201,277/1, 297, 298/1,301/1, 303/2, 304, 305/4, 305/6, 308, 309/1,309/2, 329, 335, 337, 346, 348/2, 352/1, 399, 402, 405, 411, 426, 427, 430, 457, 458, 459, 460, 461, 476, 477/2, 478/1, 478/2, 479, 480, 518, 519, 520, 521, 523, 552, 553/4, 554, 555/1, 556, 557, 573, 574, 575/1, 576/2, 577/2, 578, 641, 642/5, 642/6, 643, 760, 761, 762/2, 763/1, 764, 765, 768, 769/3, 769/4, 780, 923/1, 932/1, 932/4, 933/1, 933/2, 1069/2, 1077/2, 1078, 1079/2, 1080, 1081/3, 1081/4, 1082, 1083, 1086/5, 1087/3, 1088, 1089, 1090, 1091/6, 1092, 1122, 1286, 1287/4, 1288/4, 1289/1, 1290/1, 1294/6, 1296, 1297, 1437/2, 1440/1, 1442, 1443/1, 1443/2, 1444/4, 1445/7, 1446/6, 1446/7, 1447, 1448, 1449, 1450, 1463/1, 1513/5, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1595, 1596, 1597, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1677, 1678, 1766, 1767, 1768, 1769, 1772, 1773, 1781/1, 1782, 1783, 1784, 1785/1, 1785/2, 1790, 1876, 1889, 1890/2, 1890/3, 1890/8, 2035/2, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044/1, 2045, 2063, 2089, 2090, 2091, 2092, 2155, 2159/1, 2160/3, 2161, 2163/1,2164/2, 2165/3, 2258/2, 2259, 2260, 2261, 2262, 2264, 2265/2, 2378/4, 2520, 2521/2, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526/2, 2527,2616 położonej/ych w obrębie 0007 Niwiska jednostka ewidencyjna 180604_2 Niwiska, 328/2, 329/1, 330/1, 335/10, 341, 342, 343/2, 343/5, 343/6, 375, 471/11 położonej/ych W Obrębie 0008 Trześń, jednostka ewidencyjna 180604_2 Niwiska  Niwiska i Trześń Gmina Niwiska Budowa, rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   31.01.2019
10.01.2019

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Rzeszów

Pełnomocnik: Jan Kubik

2330/1, 2330/2, 2309/3, 738, (804 - rozbiórka) Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Przebudowa linii energetycznej napowietrznej nN, budowy linii energetycznych kablowych ziemnych nN wraz z rozbiórką odcinka linii energetycznej napowietrznej nN przy ul. Szopena w Kolbuszowej   30.01.2019
11.01.2019 Adrian Stąpor 128/4, 251, 127/2, 127/5, 127/6, 127/3, 253, 206/1 Zapole Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami.   01.02.2019
15.01.2019

Jadwiga Stypa-Skowrońska

Antoni Skowroński

1655, 1656, 1657, 1658, 1660, 1678/2, 1679/2, 1680, 1681/3, 1682, 1684, 1685/4 Kosowy Gmina Niwiska budowa odcinka sieci wodociągowej.   05.02.2019
22.01.2019 Maria i Zbigniew Kozakiewicz 986/28, 986/35, 986/16, 986/11 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.   11.02.2019
22.01.2019. Maria i Zbigniew Kozakiewicz 986/36, 986/28, 986/35, 986/16, 986/21, 986/10, 986/5  Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinków sieci wodociągowej.   11.02.2019
05.02.2019 Gmina Niwiska

1249/1, 1248, 1247, 1246, 1245/1, 1551, 1245/3, 1249/2, 1253, 1256, 1275, 1536, 1537/2, 1540, 1628, 1678/1, 1679/1- obręb 0003 Kosowy;

9, 35, 36, 37 - obręb 0009 Hucina

Kosowy, Hucina Gmina Niwiska

Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Kosowy 1 (dowieszenie sieci oświetlenia ulicznego) wraz z budową sieci
elektroenergetycznej nN oświetlenia

 

   
06.02.2019 Gmina Niwiska 17/2, 9, 25/1, 26, 30, 31/1, 31/2, 32 Hucina Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Hucina 7 (dowieszenie sieci oświetlenia ulicznego) wraz z budową sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia w Hucinie.      
12.02.2019 Gmina Kolbuszowa 114/2, 114/1, 1019, 10/95, 10/92, 10/90, 10/88, 10/86, 1156, 1157, 10/82, 10/79. 10/76, 10/73, 10/70, 10/98, 86/2 Nowa Wieś Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Sołectwie Nowa Wieś   05.03.2019
12.02.2019 Gmina Kolbuszowa 1119, 1125/1, 1125/63, 1125/92 Kupno Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Kupnie - Zagrody   05.03.2019
26.02.2019 Anna Kowalska 92/1, 92/2, 87, 86 Hucisko Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci wodociągowej DN90, L=92m   20.03.2019
05.03.2019 Gmina Cmolas

3562/2, 3562/31, 3562/54, 3562/60, 3562/65, 3704, 3841, 3883, 3884, 3890, 3893, 3912, 3915, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124,  4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130/1, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137,  4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148,  4149, 4150, 4152, 4153, 4154, 4155, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4198, 4418/1, 4418/4, 4425, 4427, 4595/1, 4596, 4603/2, 4604/2, 4604/3, 4604/4, 4619/1, 4624, 4651, 4991

Cmolas Gmina Cmolas Budowa sieci wodociągowej poza pasem drogowym drogi krajowej nr 9 oraz poza terenem zamkniętym PKP w ramach zadania pn.: „Projekt wodociągu dosyłowego w Cmolasie”   20.03.2019
08.03.2019

Witold Węgrzyn

Z.P.H. Piekarnia WM-ka

1555/69, 1555/68, 1555/62, 1555/56 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.    
13,03,2019 Gmina Raniżów

211/1,211/6, 208, 205/2, 206,203, 201, 199, 198,197, 196,195

Jednostka ewidencyjna 180605_2 Raniżów .obręb ewidencyjny nr 0001 Korczowiska

Korczowiska Gmina Raniżów Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Korczowiskach    
13,03,2019 Gmina Kolbuszowa 117, 116/2 Świerczów Gmina Kolbuszowa Dobudowa oświetlenia ulicznego w Świerczowie   08.04.2019
13,03,2019 Gmina Kolbuszowa 1329/2, 1330/7, 4058/2, 1363, 1330/4 Widełka Gmina Kolbuszowa Budowa sieci oświetlenia drogowego w Widełce.   08.04.2019
27.03.2019 Gmina Kolbuszowa 2310/5, 2369/18, 845/8 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicy Bytnara i Bytnara - bocznej w Kolbuszowej.   17.04.2019
27.03.2019 Gmina Kolbuszowa 860/1, 873 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicy Mickiewicza - bocznej w Kolbuszowej.   17.04.2019
03.04.2019 Jan Bajor 4041/107, 4041/101, 4041/100, 4041/99, 4041/98, 4041/97, 4041/96, 4041/95, 4041/94, 4041/93, 4041/92, 4041/91, 4041/90, 4041/77, 4041/76, 4041/75 Widełka Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami.   23.04.2019
24.04.2019 Bożena Branach 2653/1, 2657/3, 2657/2, 2653/4, 2653/5, 2653/3 Widełka Gmina Kolbuszowa Budowa sieci wodociągowej z przyłączami.   16.05.2019
07.05.2019 TRANSHANDROL, Marek Kiełb Spółka Jawna 2313 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.   27.05.2019
13.05.2019 Gmina Kolbuszowa 2311/1, 1115, 1120, 1116, 1118/1 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowe Miasto w Kolbuszowej.   28.05.2019
13.05.2019 Gmina Kolbuszowa 1502/3, 1501, 1500/3, 1500/2, 1499, 1497, 1520, 1546/3, 1541/1, 1540, 1539/1, 1539/5, 1538/2, 1537/2, 1537/1, 1536, 1521/2, 1521/1, Domatków Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia drogi gminnej Domatków - Zagranicze   14.06.2019
24.05.2019 Gmina Kolbuszowa 685/1, 486, 487, 495, 496/1, 546, 559/3, 567, 570, 573/2, 578 Kupno Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego w km. 172+095 do 172+910 w pasie drogowym drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kupno   14.06.2019
28.05.2019 Gmina Kolbuszowa

316 - Kłapówka

305, 325, 326, 327, 328, 330, 332, 333/1, 333/2, 335, 336, 339, 341, 342, 343/2, 344, 345, 346, 348, 349 - Widełka

Kłapówka, Widełka Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kłapówka (przysiółek Łąki)   19.06.2019
31.05.2019 Paweł Kiwak 1750/3, 1746/3, 1734/1, 1733/10, 1733/26 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem.   25.06.2019
05.06.2019 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 1336, 1335, 1265, 1494/2, 1494/1, 1533, 1520/6, 2332/1, 2332/2, 1487 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa podziemnych elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN 0,4kV   27.06.2019
06.06.2019 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie  1512/8, 1511/3, 1505, 1485/19, 2404 obręb 0001 Kolbuszowa jedn. ewid. 180602_4 Kolbuszowa (miasto) oraz na dz. nr ewid. 1312/1, 1311, 1310/1, 1310/2, 1310/4, 1308/2, 1309/2 obręb 0006 Kolbuszowa Dolna jedn. ewid. 180602 5 Kolbuszowa Wieś, w rejonie ul. Kościuszki w Kolbuszowej Kmolbuszowa, Kolbuszowa Dolna  Gmina Kolbuszowa Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa podziemnych elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN 0,4kV   27.06.2019
19.06.2019 Gmina Kolbuszowa 26/9, 36/2, 16, 2805 w obrębie ewidencyjnym nr 14 w Weryni Werynia Gmina Kolbuszowa Dobudowa oświetlenia Werynia - Kolonia cz.II   18.07.2019
25.06.2019 Gmina Kolbuszowa 986/35, 986/36, 942, 941, 930/1, 930/2, 923/1, 936, 935/2, 937/2, 938, 934, 933, 931/2, 929 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, Józefa Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego.    
03.07.2019 Tomasz Pyra 166/10, 166/14, 166/11, 169 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wody.    
12.07.2019 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

278, 279, 280, 282, 277, 339/3, 339/1, 78/2, 82, 85, 87/1, 89, 97, 95/1 w Kłapówce; 

306/1, 307/9, 307/1,307/3,307/8, 309, 310/1, 310/2,310/3, 311/1,311/2,313, 314,304/1 191, 190, 192, 254, 253, 252, 251/3, 250/4, 249, 248,243, 244/1,242/1, 241/5, 241/2, 239/2, 241/3, 213, 217/1, 216, 209, 208, 203, 202, 201, 200, 198/1, 197, 196, 193/1, 164, 163, 162/1, 161/6,160,157/2,156,155/1,155, 152, 147/2, 148, 144/3, 143/2, 142, 141, 138, 136, 135/3, 132, 135/2, 134/4, 133, 131, 128, 127/1, 124, 123, 122, 121, 120, 118, 117, 116, 112, 111/3, 111/1, 110/2,110/1, 107, 106, 105, 104/3, 103/1, 101, 99, 97, 96, 95, 92, 94, 87, 80, 79, 75/2, 74/3, 73/2, 70, 69, 63, 62, 61, 60, 59, 57/1, 57/6, 58, 56, 55, 54, 50, 49, 47, 40, 39, 37, 35/2, 34, 33, 32, 31, 29, 30, 28, 25, 24, 23, 22, 21, 15, 14, 13/1, 12, 11, 10, 9/2, 9/1, 8, 7/2, 7/1, 6, 1835, 1834, 1833/1, 1832, 1831 w Widełce; 

717/5, 716/4, 715/5, 714/2, 713, 705, 703/3, 701/1 w Kupnie

Kupno, Widełka,  Kłapówka Gmina Kolbuszowa

Przebudowa linii energetycznej napowietrznej LSN - 15 kVz 3 x AFL 35 mm2 na 3 x BLX - T 50 mm2 relacji KOLBUSZOWA - ZBK GŁOGÓW, odgałęzienie do stacji trafo Kłapówka -1 i Kłapówka -2w Kupnie - Widelce - Kłapówce w Gminie Kolbuszowa

  05.08.2019
25.07.2019 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 1354/2,1354/1,1826/7, 1369, 1370, 1384, 1402/1, 1386, 1402/2, 1480/3, 3300/88, 3300/95, 3300/94, 3300/130, 3207/3, 3300/131, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3206/3, 3207/2, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212/4, 3213/7, 3218/2, 3219/1, 3213/6, 3212/2, 3195, 3090, 3089, 3050/25, 3087, 3083, 3082, 3080, 3076, 3064, 3063, 3061, 3060, 3058, 3057, 3056, 3049/7, 3049/2, 3049/3, 3049/4, 3046/1, 3043 Widełka Gmina Kolbuszowa Budowa (wykonania robót budowlanych), przebudowa sieci energetycznej nN 0,4kV - obwód nr 2 - Widełka 4    16.08.2019
12.07.2019 Gmina Cmolas 4074/1, 4074/2, 4075/2, 4036/2, 4056, 4055, 4054, 4053/3, 4050, 4049, 4047, 4046, 4045, 4044, 4037, 4043/2 i 4038 Cmolas Gmina Cmolas Budowa oświetlenia ulicznego.   05.08.2019
02.08.2019 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 1770, 1342 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV   26.08.2019
02.08.2019 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 1338/4, 1339/2, 1770, 1342, 1341/3, 1341/2, 1306/2, 1305/1,1304/1, 1303/1, 1303/2, 1302/3, 1302/4, 1301, 1340, 1337/1, 1337/2, 1336, 1331, 1327/2 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa podziemnych elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN 0,4kV   26.08.2019
05.08.2019 Krystyna i Mirosław Mikuła  1193/2, 1193/1, 1160/2,1184, 1209, 1212/6, 1212/5, 1212/4, 1212/3, 1212/3, 1212/2, 1212/1 Wola Raniżowska Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci wodociągowej   30.09.2019
09.08.2019 Gmina Kolbuszowa 679/16, 679/18, 679/19, 40 Werynia Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia Werynia-Kolnonia cz. 1 w Weryni   02.09.2019
09.08.2019 Gmina Kolbuszowa 219, 203, 227, 204, 216/1, 205, 206/2, 207/5, 125, 124, 123 Huta Przedborska Gmina Kolbuszowa Dobudowa oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Huciska, w miejscowości Huta Przedborska   02.09.2019
26.08.219 ZGKiM w Kolbuszowej 1259, 1260/3, 1258, 1262/1, 1262/2, 1253/1, 1254/1, 429, 456, 777, 785, 812, 810/3, 810/2 Zarębki Gmina Kolbuszowa Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.   11.09.2019
02.09.2019 Marek Trzuskowski 950/28, 950/29, 950/2, 950/3 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej   25.09.2019
16.09.2019 Armet Sp. z o.o. 4282/7, 1030/34, 1030/59, 1039/3, 1030/47, 1030/41, 1030/38 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.    
16.09.2019 Anna Stec 96/1, 71/2, 100/1 Raniżów Gmina Raniżów Rozbudowa sieci wodociągowej.   09.10.2019
02.10.2019 Gmina Niwiska 92/1, 92/2, 87, 86, 83/1, 83/2, 82, 79, 138/2, 347, 342, 341, 338, 337, 248, 328, 326, 325, 324, 316, 210, 168, 169, 170, 171, 172 - obręb 0006 Hucisko Hucisko Gmina Niwiska Budowa sieci wodociągowej.   23.10.2019
15.10.2019 Gmina Kolbuszowa

2333/1, 2333/2, 1495/8, 1533, 1494/1, 1684/1, 2332/4, 2332/3, 1488, 1520/6, 1518/8, 1518/13, 1518/6, 2340/1 obręb 0001 Kolbuszowa oraz na dz. nr ewid. 1339/2, 1770 obręb 0006 Kolbuszowa Dolna

Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa

Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową słupa oświetleniowego oraz szafy kablowej oświetleniowej

   
15.10.2016 Gmina Kolbuszowa 1533,1520/6 obręb 0001 Kolbuszowa Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa kanalizacji kablowej w rejonie ul. Kolejowej    
17.10.2019 Gmina Niwiska 527/1, 527/1, 572/2, 384/1, 384/2, 559/1, 559/2, 556/1, 556/2, 552/1, 364/1, 364/2, 
540/1, 539/1, 539/2, 354/5, 353/1, 353/2, 343/2, 343/5, 531/2, 531/1 - obręb 0003 Kosowy
Kosowy Gmina Niwiska Budowa oświetlenia ulicznego   06.11.2019
17.10.2019 Gmina Niwiska 390, 391, 386, 385, 382, 691 - obręb 0006 Hucisko Hucisko Gmina Niwiska Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr 1229R Niwiska - Huta Przedborska    06.11.2019
17.10.2019 Roman Kosiorowski 566/13, 565, 5/5, 5/4, 5/8, 5/7 Kolbuszowa Dolna Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem    
17.10.2019 Gmina Niwiska 375, 138/2, 100, 97, 96, 93, 92/1, 92/2, 87, 86, 83/1, 83/2, 82, 79, 78, 75, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 62, 61, 60/1 - obręb 0006 Hucisko Hucisko Gmina Niwiska Budowa oświetlenia ulicznego   06.11.2019
17.10.2019 Gmina Niwiska 341, 351, 349, 356, 352, 343/4, 353/1, 354/1, 355, 159 - obręb 0003 Kosowy Kosowy Gmina Niwiska Budowa oświetlenia ulicznego   06.11.2019
24.10.2019 Gmina Kolbuszowa 1107 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa sieci wodociągowej    
05.11.2019 Janusz Kołaczyński 20, 198/1, 200  Bukowiec Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem.   26.11.2019
16.11.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Huta Przedborska, gm. Kolbuszowa (dz.nr ewidenc.) 453, 447, 451  oraz Ruda, gm. Sędziszów Małopolski (dz.nr ewidenc.) 77/4, 77/3 Huta Przedborska, (dz.nr ewidenc.) 453, 447, 451  oraz Ruda, gm. Sędziszów Małopolski (dz.nr ewidenc.) 77/4, 77/3 Kolbuszowa, Sędziszów Małopolski  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku gospodarczego.   06.12.2019
21.11.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

181603_2 Majdan Królewski, 003-Komorów

działki nr 258, 259, 261

Komorów

Gmina

Majdan Królewski

Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa   16.12.2019
21.11.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

181603_2 Majdan Królewski , 006 - Rusinów

działki nr: 457, 466, 516/3, 516/4 

Rusinów

 Gmina

Majdan Królewski

Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa   16.12.2019
22.11.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

1885/1; 1885/3; 1885/4 Mazury  Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   17.12.2019
22.11.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

1011/1, 1014, 1021/2, 1040 Mazury  Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   17.12.2019
29.11.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

782/15, 782/17 Przyłęk  Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   19.12.2019
29.11.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

355/2, 356/5, 328/2, 333/2 Nowa Wieś  Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   19.12.2019
29.11.2019 Gmina Niwiska 1940/3, 1946, 1694/4, 1961, 1960, 1959, 1958/3, 1958/4, 2233/4, 2233/5, 2233/6, 2233/7, 2234/1  Niwiska  Gmina Niwiska Budowa oświetlenia ulicznego   z dniem 06.12.2019 inwestor wycofał zgłoszenie
02.12.2019 Gmina Raniżów 868/2, 849, 683/9, 683/10, 686/4, 689, 690/3, 691/4, 691/5, 691/10, 692/2, 692/8, 693/2, 693/8, 696/2, 696/7. 697/2, 697/6, 698/9, 698/10, 698/13, 698/14, 699/3, 699/5, 700/4, 700/6, 701/3, 701/4, 701/13, 702, 703/16, 703/2, 707/2, 708/2, 711/19, 712/15, 715/11, 716/11, 720/11, 721/2, 721/16, 722/2, 723/4, 724/4, 725/4, 725/2, 726/3, 727/3, 728/18, 727/4, 728/17, 730/3, 731/3, 730/7, 730/8, 730/15, 730/14, 730/19, 730/18, 730/17, 730/12, 730/10, 731/13, 731/11, 731/10, 731/9, 731/8, 731/7, 731/14, 732, 731/4, 731/5, 837, 799 Raniżów Gmina Raniżów Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej   24.12.2019
05.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

155/3, 155/9, 155/7, 158 Hucina Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   30.12.2019
05.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

422/12, 1043/1, 952/2, 952/3, 952/5, 952/1, 954/1 Nowa Wieś Gmina Kolbuszowa Budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4-G6-G7) wraz z przyłączami (G3-G5, G6-G8) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych   30.12.2019
05.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

155/3, 155/9, 155/7, 158 Hucina Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   30.12.2019
11.12.2019 Piotr Olszański 2241/15, 22774/13 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa sieci   Z dniem 18.12.2019 r. Inwestor wycofał zgłoszenie
11.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

2393, 48/71, 48/70, 48/69, 48/68, 48/67 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
11.12.2019 PGE Dystrybucja S.A. w Rzeszowie 497/14, 497/7, 499/1, 499/3, 500/1, 500/2 Komorów Gmina Majdan Królewski Przebudowa, rozbiórka sieci energetycznej    
11.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

1897/1, 1897/3 Raniżów Gmina Raniżów Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem do punktu red.-pom. dla budynku jednorodzinnego.    
11.12.2019 Piotr Olszański 848/22, 848/33, 848/34, 848/35 Werynia Gmina Kolbuszowa Budowa sieci   Z dniem 18.12.2019 r. Inwestor wycofał zgłoszenie 
13.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

408/1, 554/5, 746/2, 746/5, 746/4,  Poręby Dymarskie Gmina Cmolas Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   03,01,2020
19.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

2241/15, 2241/13 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
19.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

848/22, 848/33, 848/34, 848/35 Werynia Gmina Kolbuszowa Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   09.01.2020
24.12.2019 Gmina Kolbuszowa 270, 315/1, 272, 221/1, 221/4, 1130, 355/9, 309/1, 317 Przedbórz-Bukowiec Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia drogowego   14.01.2020
31.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

5822/9, 5822/1, 3125/3, 3124/4, 3123/8, 3123/7, 3116/3, 3115/3, 3114/9, 3107/8, 3107/9, 3103/4, 3104/1, 3101/3, 3096/3, 3095/3, 3094/5 Cmolas Gmina Cmoolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4) oraz dwóch przyłączy gazu śr/c (G2-G5) i (G3-G6) do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   27.01.2020
Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2019-01-02
Data publikacji:
2019-01-02
Data ostatniej zmiany:
2020-01-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-07-01 14:10:33, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)