Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2020

Ikona statystyk

Informacja o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane.

Data

zgłoszenia

Imię, nazwisko

lub

nazwa inwestora

Nr działki

lub

domu

Obręb lub

ulica

i miejscowość

Gmina

Opis projektowanego obiektu

Data

wniesienia

sprzeciwu

do zgłoszenia

Informacja

o braku

sprzeciwu

07.01.2020

Sylwia i Piotr Krokowski 170/7, 170/6, 170/3  Kolbuszowa Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wody, na działkach.   31.01.2020
07.01.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

4036//2, 4078/3 Cmolas Cmolas Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   24.01.2020
10.01.2020 Joanna i Krzysztof Konefał 181/2, 181/4, 182/1, 182/3, 182/4, 182/5, 182/6, 192, 243, 248, 249, 250/4, 185/10, 184, 183, 182/2 Widełka Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej   31.01.2020
10.01.2020 Sebastian Pytlak 974, 1204, 1203, 1202/1, 1202/2, 1208/2, 1201, 1200, 1199, 1186, 1185, 1184, 1183/2, 1182, 1181, 1180, 1179, 1178, 1177, 1174, 1172/2, 1171/5, 1170, 1363/3 Werynia Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej   31.01.2020
13.01.2020 Bogusław Blat 2692, 2694, 2697, 1956/2 Werynia Kolbuszowa Budowa sieci wodociągowej z przyłączem   31.01.2020
13.01.2020 Gmina Kolbuszowa 2372, 1547/4, 1546/49, -obręb ewidencyjny 0001 Kolbuszowa, 1776 -obręb ewidencyjny 0006 Kolbuszowa Dolna Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Fabrycznej w Kolbuszowej   31.01.2020
15.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 238/2, 239/5 Kolbuszowa, ul. Piskowa Kolbuszowa Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   31.01.2020
21.01.2020 Gmina Dzikowiec 519/4 Płazówka Gmina Dzikowiec Przebudowa lini elektroenergetycznej napowietrznej nN Płazówka 2 (dowieszenie sieci oświetlenia ulicznego) wraz z budową sieci elektroenergetycznej nN oświelenia w Płazówce.   14.02.2020
21.01.2020 Gmina Dzikowiec 2828/138, 2828/23, 2828/50, 2828/77, 2828/13, 2828/101 Wilcza Wola, Osiedle Gmina Dzikowiec Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego.   14.02.2020
28.01.2020 Gmina Dzikowiec 1196/20, 1197/3, 1198/2, 1203, 1198/1, 1800, 1206, 1209, 1217/1, 1207, 1217/2, 1219/1 Dzikowiec Gmina Dzikowiec Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego   14.02.2020
28.01.2020 Krzysztof Wachnicki 1734/1, 1733/21 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym do projektowanego budynku mieszkalnego.    
30.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1686/1, 1686/3, 1686/4, 1687/1, 1687/2  Kosowy, ul. Szkolna Gmina Niwiska Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3 G5-G6-G7) wraz z przyłączami (G2-G4, G6-G8) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych    19.02.2020
30.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 514/3, 512/8, 506/2, 507/2, 500/2, 499/3 Trześń

Gmina

Niwiska

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 21.02.2020  
31.01.2020 Gmina Dzikowiec 209 Płazówka Gmina Dzikowiec Budowa linii elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego w Płazówce   14.02.2020

03.02.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1104/1, 1105/2 Majdan Królewski Majdan Królewski  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego.   26.02.2020
05.02.2020 Witold Węgrzyn 1555/69, 1555/64, 2317, 2344/2, 1550 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z budową przyłącza.    
05.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 2388, 2389 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
05.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 170/4, 170/5, 170/7 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
12.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 139/6 Jagodnik Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   04.03.2020
18.02.2020 Gmina Kolbuszowa 222, 1155/5, 1156/4, 296/44, 1157/14, 1157/16, 1157/18, 1158, 1159/4, 1159/6, 294/9, 292/4, 292/1, 290/2, 287/1, 285/1, 284/1, 283/1, 281/10, 280/12, 279/3, 275/5 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Kolbuszowej.    
25.02.2020 Gmina Dzikowiec 1349, 1351, 1519, 1635, 1637, 1638 Kopcie Gmina Dzikowiec Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego    
26.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 516/5, 488/1, 486, 483/2, 483/1, 484/3 Ostrowy Baranowskie Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   16.03.2020
27.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle

645/5, 924, 2125, 2314/5, 2323

Krzątka Gmina Majdan Królewski Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa   23.03.2020
27.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle

902/6, 904/3, 904/2, 903/3

Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa   23.03.2020
04.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 2116/3, 2115/2, 2115/6, 2115/8, 2155/7  Widełka Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   24.03.2020
04.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1010/8, 1010/26, 1010/30, 1010/23, 1010/22, 1010/21, 1010/17, 1010/16, 1010/14, 1010/13, 1010/12 Zarębki Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   24.03.2020
09.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 689/1, 2536, 673, 674/1 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   27.03.2020
09.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 514/3, 512/8, 506/2, 507/2 Trześń Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3)  dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   30.03.2020
12.03.2020

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,

3720/1; 3721; 3722/1; 3723/1; 3689/4; 3724/5; 3725/7 Lipnica Gmina Dzikowiec budowy linii kablowych ziemnych nN, słupów linii napowietrznej nN w ramach zamierzenia pn. „Przebudowa linii napowietrznej nN Lipnica 6 w przęśle od słupa nr 110 do słupa nr 80/1”. Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nN w Lipnicy    
12.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 234/3, 232/2 Domatków Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   01.04.2020
19.03.2020 PGE Dystrybucja S.A. w Rzeszowie

347/4, 566/1, 566/2, 574/4, 575, 586, 587, 599/3, 601, 602, 603, 604, 613/1, 634, 635, 636, 740/1, 1738

347/4, 566/1, 566/2, 574/4, 575, 586, 587, 599/3, 601, 602, 603, 604, 613/1, 634, 635, 636, 740/1, 1738

Poręby Dymarskie

 

 

Cmolas

Gmina Cmolas Przebudowa / rozbiórka sieci energetycznej   17.04.2020
25.03.2020 Gmina Cmolas 4651,4652/1, 4652/2, 4652/3, 4653/1, 4653/2, 4654/2 Cmolas Gmina Cmolas Budowa oświetlenia przy drodze powiatowe w Cmolasie   wycofano wnosek w dniu 09.04.2020
25.03.2020 Rafał Krupa, Renata Kozik 493, 530 Przyłęk Niwiska Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   08.04.2020
20.04.2020 Gmina Niwiska 1940/3, 1694/4 Niwiska Niwiska Budowa oświetlenia ulicznego    
23.04.2020 Gmina Cmolas 4651, 4652/1, 4652/2, 4652/3, 4653/1, 4653/2 i 4654/2 Cmolas Cmolas Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej    
27.04.2020 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1081/1, 1043/1, 1043/2 Komorów Majdan Królewski Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, gazu do budynku mieszkalnego    
30.04.2020 Agnieszka Wojdyło 103/1, 462/3, 588, 591/5, 591/4, 591/3, 591/2, 591/1 Poręby Kupieńskie Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyączy do czterech działek   30.04.2020
04.05.2020 Gmina Kolbuszowa 30/4, 32, 48/150, 48/151, 48/51 Kolbuszowa Kolbuszowa Budowa sieci elektrycznych i teletechnicznej na terenie Parku Niepodległosci w Kolbuszowej    
11.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 214/3, 212, 211, 210, 209/2, 204/3, 204/2, 203/1  Siedlanka Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
11.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 700/5, 700/3, 699/7, 699/2, 700/4 Werynia Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem (G3-G5) do budynku jednorodzinnego oraz przyłącza gazowego ŚR/C (G2-B) do budynku mieszkalnego   27.05.2020
13.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 301, 259/3, 259/1, 262/3, 262/2, 259/2 Widełka Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem (G3-G5) , (G2-B) do punktów redukcyjno - pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   Inwestor wycofał zgłoszenie 04.06.2020
13.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 760, 690, 687 Majdan Królewski Majdan Królewski Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa   .
20.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1356/1, 1358, 1125/88 Kupno Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   08.06.2020
20.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 75/7, 75/6, 75/3, 78 Domatków Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   08.06.2020
25.05.2020 Paweł Kardyś 1492/2, 1492/3, 1520, 1546/3, 1546/2 Domatków Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z budową przyłącza   18.06.2020
02.06.2020

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie

ul.Garbarska 21a

Odzział Rzeszów

209/2; 209/1; 208 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa budowa linii kablowej ziemnej nN, przebudowa słupa linii napowietrznej nN w ramach zamierzenia pn. "Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN w miejscowości Kolbuszowa Dolna", wykonania rozbiórki istniejącej linii napowietrzno-kablowej nN w Kolbuszowej Dolnej    
04.06.2020 Gmina Kolbuszowa 358/1, 350, 349/3, 357, 354/7, 354/11, 354/12, 354/9, 354/2, 354/6, 354/5, 354/4, 354/3, 353 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowej w Kolbuszowej    
15.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1723/2, 1723/3, 1702, 1699/6 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
15.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 47/2, 47/14, 47/13, 47/15 Hucisko Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem (G3-G5) , (G2-B) do punktów redukcyjno - pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.    
15.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 3050/38, 3050/17, 3050/16, 3050/18, 3050/19 Widełka Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   01.07.2020
15.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 217, 266/3, 266/4, 266/1, 305, 265/2, 264/2, 264/1, 265/1 Świerczów Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   01.07.2020
16.06.2020 Gmina Kolbuszowa 1251/3, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1263, 1254, 1268/3, 1270/2, 1271/2, 1272/1 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tarnobrzeskiej i Wiejskiej w miejscowości Kolbuszowa Dolna    
18.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 353, 376, 369/2, 369/3 Jagodnik Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do budynku jednorodzinnego    
07.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 3844/1, 3824, 3841, 3840, 3839, 3838/1, 3832/1 Widełka Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączami (G2-G4) , (G3-G5) do punktów redukcyjno - pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   29.07.2020
09.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1433/5, 1433/7 Raniżów Raniżów Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
30.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 2252/1, 2252/2, 2253/3, 2253/4, 2254/5, 2254/4 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
21.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle

325/10, 328/9, 329/8, 330/7, 330/11

Majdan Królewski Majdan Królewski Sieć gazowa średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego    
21.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 2285 i 1490/2 Majdan Królewski Majdan Królewski Sieć gazowa średniego ciśnienia z przyłączem do jednorodzinnych budynków mieszkalnych    
24.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1025/5, 1025/6, 1025/2 Kolbuszowa Górna Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
24.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1340/3, 1340/4 Poręby Dymarskie Gmina Cmolas Budowa odcinka  sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia (G3-G5) do budynku jednorodzinnego    
31.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 665/4, 658, 657/3, 657/4 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka  sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia (G3-G5) do budynku jednorodzinnego    
03.08.2020 Gmina Kolbuszowa 59/4, 59/5, 59/6, 61/2, 62, 65, 67, 68, 69, 73, 72/1, 72/3, 462/3, 72/5, 72/6, 84/1, 85/1, 85/2, 86, 82/12, 82/13 Poręby Kupieńskie Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 1325R w miejscowości Poręby Kupieńskie   25.08.2020
03.08.2020 Gmina Kolbuszowa 152/2, 163, 165 Poręby Kupieńskie Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 2150R w miejscowości Poręby Kupieńskie   25.08.2020
04.08.202 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 260/7, 260/6, 260/4, 260/9, 260/8, 253 Leszcze Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
04.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 2232/2, 264, 270/3, 271/1, 271/2, 272/2 Majdan Królewski, ul. Sandomierska Majdan Królewski Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym śr. c. do budynku mieszkalnego    
04.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 44/6, 44/7, 62/1, 63/5 Majdan Królewski Majdan Królewski Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym śr. c. do budynku mieszkalnego    
07.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 301, 259/3, 259/1, 262/3, 262/2, 259/2 Widełka Kolbuszowa Budowa odcinka  sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia (G3-G5) (G2-B) do punktów redukcyjno - pomiarowych dla budynków mieszkalnych  jednorodzinnych.   31.08.2020
10.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 3234/1 , 3234/2 Widełka Kolbuszowa Budowa odcinka  sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z  przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego  jednorodzinnego.   02.09.2020
18.08.2020 Gmina Kolbuszowa 615/4, 584, 621/7, 621/8, 378/7 Kolbuszowa Kolbuszowa Rozbudowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Nadziei w Kolbuszowej    
18.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1546/10, 1546/67, 1546/64, 1524/16, 1524/18, 1526/4, 529/2,1531/2,1527/2,1532/6, 1532/3 Kolbuszowa Kolbuszowa Budowa odcinka  sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączami  (G2-G5) (G3-G6) do punktów redukcyjno - pomiarowych dla budynku warsztatowego oraz do budynku stacji kontroli pojazdów.    
20.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 726/15, 725/11, 724/11, 723/9, 722/16, 721/12, 720/8, 716/8, 715/8, 712/4 Raniżów Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
20.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 716/3, 716/2, 715/2 Kupno Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   11.09.2020
20.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1426, 1427, 1503/2, 1501/4, 1501/3, 1489, 1493/6, 1500/2, 1493/5 Kolbuszowa Górna Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
24.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 330/2, 327/2, 326/2, 325/1, 323 Kolbuszowa Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.    
24.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1235, 1236, 1226, 1225/1 Domatków Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku handlowo-usługowego.   16.09.2020
26.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 137, 221, 229/2, 230/2, 231/2, 232/3 Kolbuszowa Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.    
28.08.2020 Agnieszka Wojdyło 103/1, 462/3, 588, 591/5, 591/4, 591/3, 591/2, 591/1 Poręby Kupieńskie Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do czterech budynków mieszkalnych.   01.09.2020
28.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 43/7, 61/4, 61/3 Brzostowa Góra Majdan Królewski Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego.    
28.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 2426/12, 2426/13, 2426/11, 2426/10, 2426/9, 2426/7, 2426/15, 2426/14, 2426/4, 2418/6, 2418/10, 2418/1, 2417/3, 2417/6, 2416/4, 2416/1, 2442/2, 2451/7, 2451/5, 2451/3, 2451/4, 2451/2 Cmolas Cmolas BUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚR/C (G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8-G9-G10-G12-G13-G14-G15-G16-G17) ORAZ DZIEWIĘCIU PRZYŁĄCZY GAZOWYCH ŚR/C DO BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH    
31.08.2020 Ireneusz Micek 4162/32, 4592, 1466, 1465/1, 1465/2, 1465/3, 1465/4, 1465/5, 1467, 1468/3, 1468/2, 1469/2, 1470, 1471, 1472, 1473, 1567/5, 1567/6 Kolbuszowa Górna Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami    
31.08.2020 Bogdan Czachor 166/10, 166/8 Kolbuszowa Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem    
03.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1286/7, 1286/11, 1285 Domatków Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku handlowo-usługowego.   22.09,2020
07.09.2020 Gmina Kolbuszowa

1938/9, 1938/11, 1938/12, 2043/3, 2043/4, 2045, 2047/1, 2047/4, 2047/5, 2047/6, 2047/7, 2048/2, 2050/1, 2050/4, 2050/5, 2053, 2054, 2056, 2058, 2059/1, 2059/2, 2059/3, 2074, 2082/2, 2083/1, 2084, 2094/2, 2094/1, 2095, 2096, 2097/2, 2097/1, 2098, 2099/1, 2103/4, 2103/3, 2109, 2110, 2111/3, 2119, 2126, 2127, 2129, 2130/2, 2130/4, 2130/5, 2130/6, 2130/7, 2130/9, 2135, 2136/1, 2136/2, 2137/1, 2137/2, 2139/1, 2140/3, 2140/5, 2141, 2142, 2143, 2145, 2167, 2168/2, 2169, 2173, 2183/1, 2184/2, 2185/1, 2188/1, 2189/3, 2189/2, 2190/1, 2190/2, 2190/3, 2190/4, 2191, 2192, 2193/1, 2193/2, 2194/3, 2195/1, 2195/8, 2196, 2204/1, 2204/2, 2210/13, 2210/4, 2210/6, 2210/7, 2210/12, 2211/1, 2212/1, 2213/1, 2214/3, 2214/4, 2215/3, 2215/14, 2215/7, 2216/1, 2218, 2219/1, 2219/2, 2220/1, 2228, 2229/1, 2230, 2233/1, 2236/1, 2239, 2240/2, 2241/19, 2241/11, 2241/12, 2242, 2247/3, 2247/4, 2249, 2250/2, 2252/1, 2253/3, 2254/1, 3887/5, 4279, 4281/2 

Kolbuszowa Górna Kolbuszowa Budowie kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap IV    
09.09.2020 Gmina Majdan Królewski 1432/13,1441, 1481, 1456/2, 1479, 1487, 1503, 1506/1, 1507/6, 1511/2, 1517/2, 1518, 1516/2, 1519, 1520/3, 1523/5, 1523/4, 1525/3, 1524/1, 1524/2, 1527/5, 1528/7, 1529/4, 1531, 1535/4, 1537/5, 1538/2, 1540, 1548, 1547, 1550/1, 1550/2,1551, 1556, 1557,1558,1560  Majdan Królewski Majdan Królewski Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Majdanie Królewskim, gmina Majdan Królewski    
10.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 3694, 3695, 3696/1, 3684, 2261  Krzątka Majdan Królewski Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego    
14.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 860, 859, 585, 855, 854, 853, 851, 852, 846/2, 845, 844, 843 Komorów Majdan Królewski

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego

   
21.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 527/3, 527/2. 527/1, 526 Świerczów Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku handllowo usługowego   09.10.2020
21.09.2020

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie

ul.Garbarska 21a

20/4, 1256, 20/3, 18/2, 10, 5/2, 6/1, 2 Przyłęk Niwiska Przebudowa istniejących nadziemnych linii elektroenergetycznych SN 15 kV na linie podziemne SN 15 kV    
25.09.2020 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 712/9, 712/18, 715/14, 716/15, 716/16, 715/16, 712/12, 720/18, 721/6  Raniżów Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G5) wraz z przyłączem (G4-G6) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
30.09.2020 Gmina Dzikowiec 3031/2, 3032, 3034, 3035/1, 3035/2  Wilcza Wola Dzikowiec Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.    
02.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 265/10, 265/3, 265/12 Hadykówka Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do budynku jednorodzinnego.    
02.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1318/1, 1404, 1405, 1406/2, 1406/3  Brzostowa Górai Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego    
08.10.2020 Magdalena Heida 1734/1, 1733/13, 1732/21

Kolbuszowa Dolna

Kolbuszowa  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej    
23.10.2020 Gmina Dzikowiec 219, 579, 216, 217, 220, 221, 222/2, 223/2, 226, 229, 232/1 Nowy Dzikowiec Dzikowiec Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej.    
23.10.2020 Gmina Cmolas 905, 907/1, 907/2, 912, 913, 914/1, 681, 1032, 1033/2, 1033/3, 1033/4,1033/7,1034/1, 1036, 1037,1038, 1039, 1040/1 Trzęsówka Cmolas Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Trzęsówka-Podpołudnie    
23.10.2020 Gmina Cmolas 226, 225, 230, 232, 233, 237, 239, 240, 241, 248 Toporów Cmolas Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Toporowie    
27.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 813, 811, 809/5-Zarębki, 408/1-Kolbuszowa Dolna Zarębki i Kolbuszowa Dolna Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do budynku jednorodzinnego.   18.11.2020
03.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 843/35, 848/36, 848/37, 848/38 Werynia Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku jednorodzinnego.   27.11.2020
04.11.2020

SK-BAU SP. z o.o.

Huta Komorowska 128

970/8, 969/8, 968/1, 968/3 Kolbuszowa

Gmina

Kolbuszowa

Budowa odcinka sieci wodociągowej, studni wodomierzowej oraz przyłącza wodociągowego.    
05.11.2020 Gmina Niwiska 475, 472/1, 471/5, 471/1, 470, 469/1, 469/4, 468/1, 468/3, 468/4, 468/5, 467, 465, 802, 458, 459/2 Hucina Gmina Niwiska Budowa oświetlenia ulicznego    
05.11.2020 Gmina Niwiska 554/3, 554/4, 554/5 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa oświetlenia ulicznego    
17.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 435, 436/3, 436/2 Hucina Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku jednorodzinnego.    
19.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 65/1, 77/1, 63, 57/3, 56/10, 56/11, 56/12, 56/13 Leszcze Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku jednorodzinnego    
19.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 148, 147, 146, 263/1, 145, 144 Zapole Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku jednorodzinnego    
18.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 5863/3, 5863/2, 4647/7 Wilcza Wola Dzikowiec Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku jednorodzinnego    
18.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle  242, 240.238, 237, 236/1, 236/2, 231/7, 231/2, 231/9, 231/4, 231/5, 231/6, 231/1, 230/2, 230/1, 219, 579, 223/2, 222/2 Nowy Dzikowiec Dzikowiec  Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8-G9-G10) oraz czterech przyłączy gazowych sr/c (G2-G4) do czterech budynków jednorodzinnych    
23.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle
1150/5, 1150/6, 1150/18, 1150/12, 1150/20, 1150/23, 1150/16, 1150/24, 1149/3, 1149/8
Kolbuszowa Górna Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku jednorodzinnego    
30.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 735/1, 731, 732/1, 728/2, 730/5, 729/7, 729/6 Kolbuszowa Górna Kolbuszowa
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku jednorodzinnego
   
30.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 701/38, 701/37, 700/24, 699/24, 698/41, 698/39 Raniżów Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazowym sr/c (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
01.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 203, 204, 205, 206, 207, 208, 248, 296/1, 296/2, 331/4, 331/3, 332/4 Domatków Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G2-G7, G3-G8, G5-G6) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych   30.12.2020
01.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle 1727, 1726, 1725/3, 1725/4, 1725/5, 1725/6, 1725/7 Kolbuszowa Górna Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączami (G3-G6), (G4-G7) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych    
02.12,2020 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 2019, 2021, 2020, 2038/4, 2038/3 Wola Raniżowska Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem gazowym sr/c (G3-G5) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego     
04.12.2020 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1167/7, 1167/5, 2537/13 Niwiska Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazowym sr/c (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego     
14.12.2020

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie

ul.Garbarska 21a

2475/1, 2476/1, 2145 Ostrowy Tuszowskie Cmolas
Przebudowa słupów, linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji transf. SN/nN Ostrowy Tuszowskie 3, Ostrowy Tuszowskie 7 w ramach zamierzenia
pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stacje Ostrowy Tuszowskie 3, 7"
   
18.12.2020 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 927/1, 927/3, 927/4 Kupno Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazowym sr/c (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    12.01.2021
23.12.2020 Gmina Dzikowiec  5256, 5265, 5257/2, 4803, 5257/2, 5292, 5293 Wilcza Wola Dzikowiec Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego    
23.12.2020 Gmina Dzikowiec 946, 327, 858, 309, 308, 307, 306, 305, 3859 Kopcie Dzikowiec Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego    
23.12.2020 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 353, 351/4, 351/3, 351/5 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego     
31.12.2020 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 47, 73/6, 73/5, 73/61, 73/60

Kolbuszowa Dolna

Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego do hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem administracyjno-socjalnym. mieszkalnego jednorodzinnego     
31.12.2020 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 221, 154, 160, 162, 166/3, 166/2, 166/1, 166/10, 166/8, 166/6 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4-G5) wraz z przyłączami (G3-G6), (G4-G7) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.    
31.12.2020 Marek Hałdaś 1013, 1015, 1018 Kupno Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   22.01.2021
Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2020-01-09
Data publikacji:
2020-01-09
Data ostatniej zmiany:
2021-01-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-17 14:04:16, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)