Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2021

Ikona statystyk

Data

zgłoszenia

Imię, nazwisko

lub

nazwa inwestora

Nr działki

lub

domu

Obręb lub

ulica

i miejscowość

Gmina

Opis projektowanego obiektu

Data

wniesienia

sprzeciwu

do zgłoszenia

Informacja

o braku

sprzeciwu

07.01.2021

PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1167/7, 1167/5, 2537/13 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    26.01.2021
12.01.2021 Gmina Cmolas Cmolas - 57/2, 60/2, 60/1, 24, 63, 68/2, 69/2, 69/1; Jagodnik - 65/1, 65/3, 65/4, 401, 173/14, 173/16, 173/17, 149/4, 149/3 Cmolas, Jagodnik Gmina Cmolas Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej NN Jagodnik 1 (dowieszenie sieci napowietrznej NN oświetlenia ulicznego)   01.02.2021
13.01.2021

PSG sp. z o.o.

ul.Floriańska 112

38-200 Jasło

1657, 1658, 1661, 1665, 1667/2 Wilcza Wola Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
19.01.2021

PSG sp. z o.o.

ul.Floriańska 112

38-200 Jasło

155/1, 155/2, 155/3 Przedbórz Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego   09.02.2021
19.01.2021

PSG sp. z o.o.

ul.Floriańska 112

38-200 Jasło

704/2 Przedbórz Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G3) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego   09.02.2021
19.01.2021

PSG sp. z o.o.

ul.Floriańska 112

38-200 Jasło

1193, 651/3 Przedbórz Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego   09.02.2021
19.01.2021
PSG sp. z o.o. 
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
2389, 2390 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
19.01.2021 Gmina Raniżów  m. Zielonka 413/1, 414/1, 275/2 i m. Korczowiska  358/2, 358/3 Zielonka, Korczowiska Gmina Raniżów Budowa sieci elektroenergetycznej n/N z oprawami oświetlenia ulicznego.    
19.01.2021 Gmina Raniżów 887/1, 683/45, 682/1 Raniżów Gmina Raniżów Budowa sieci elektroenergetycznej n/N z oprawami oświetlenia ulicznego.    
19.01.2021 Gmina Raniżów 398, 14/2 Raniżów Gmina Raniżów Budowa sieci elektroenergetycznej n/N z oprawami oświetlenia ulicznego.    
19.01.2021 Krzysztof Przybyło 262/20, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9, 260/10, 260/11, 260/12, 260/13, 260/14 Widełka Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej   04.02.2021 Zgłoszenie wycofano
27.01.2021

PSG sp. z o.o.

ul.Floriańska 112

38-200 Jasło

280/9, 280/11, 280/10, 280/6 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego     
27.01.2021
PGE Dystrybucja S.A. O. Rzeszów ul. 8-go Marca 8
35- 065 Rzeszów
650/2, 1004/1,1004/2,1004/3,1020,1021, 1030, 1031, 1035, 1047, 1070, 1073, 1074, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1135,1139, 1316, 1336, 1339, 1340/3, 1343, 1342, 1345/9, 1345/10, 1345/11, 1345/12, 1345/13, 1345/3, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1361, 1362, 1405, 1406/5, 1406/6, 1406/7, 1406/8, 1406/9, 1407, 1411, 1470, 1471, 1476/2, 1476/3, 1477/2, 1478, 1480, 1498, 1507, 1508, 1573, 1575/2 Poręby Dymarskie Gmina Cmolas Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kVKolbuszowa - Majdan na kablową SN 15 kV, zasilającej stacje Poręby Dymarskie 3,4,5” - etap 1 (od stanowiska nr 19 w trzonie linii, do stacji Poręby Dymarskie 3,4,5 - z wyłączeniem odcinka linii SN 15 kV pomiędzy stanowiskami słupowymi nr 2 -nr 8 na odgałęzieniu linii SN) 15.02.2021  
29.01.2021 Gmina Kolbuszowa 1776, 1810, obręb ewid. nr 0006 Kolbuszowa Dolna; 2373, 1549/107, obręb ewid. nr 0001 Kolbuszowa Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej oraz kanalizacji kablowej w miejscowości Kolbuszowa i Kolbuszowa Dolna    
29.01.2021 Gmina Kolbuszowa 2419, 2418, 2425, 2426, 2428, 2430, 2434, 1507/17, 1509/3, 1512/12, 1510/18, 2339/2, 1546/20, 1546/54, 1546/23, obręb ewid nr 0001 Kolbuszowa Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia terenu wokół Osiedla Mieszkaniowego przy ul. Tyszkiewiczów w Kolbuszowej    
29.01.2021 Gmina Kolbuszowa 541, 1810 , obręb ewid. nr 0006 Kolbuszowa Dolna Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego i kanalizacji kablowej w miejscowości Kolbuszowa Dolna    
04.02.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 2247/16, 2247/13, 2251, 2252, 2253/1 Raniżów Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
10.02.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1022, 1028/3 Huta Komorowska Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
11.02.2021

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

1059/21, 1059/20, 1078/1, 985/5, 1059/18, 1059/7, 1059/6, 993/4, 2348, 1034/4, 1032/1, 1013/5, 1013/3 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z zabudową złączy kablowych nN-0,4kV. Kategoria obiektu budowlanego: XXVI    
12.02.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1389, 1386, 1385/1, 1384/1, 1383, 1382, 1381/1 Domatków Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego   09.03.2021
12.02.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1353/8, 832/2, 752, 753 Trzęsówka Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G3-G5) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego   10.03.2021
15.02.2021 Gmina Cmolas

1144, 1105, 1143/2, 1145/1, 1160, 1145/4, 1145/3, 1145/2, 1147/2, 1147/1, 1147/3, 1137, 1136, 1135/3, 1135/2, 1135/1, 218/1, 1007, 1008, 1000, 1009, 1011, 1014, 1013/4, 1015/2, 1015/1 i 1013/3 - Ostrowy Baranowskie ; 3045, 3048, 1275, 1291/4, 1289/5 i 1289/3 położonych w miejscowości Ostrowy Tuszowskie.

Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie Gmina Cmolas Rozbudowa Oświetlenia ulicznego   05.03.2021
16.02.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1250/4, 1250/3, 1250/2 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
16.02.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1592/11, 1592/12 Widełka Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego   09.03.2021
17.02.2021 Gmina Kolbuszowa 2313, 2314, 1775 Kolbuszowa

Gmina Kolbuszowa

Budowa oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji kablowej przy ul. Handlowej w Kolbuszowej    
17.02.2021

PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

1420/15, 1421/10, 1421/13, 1432/7, 1436/1 Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
19.02.2021 Gmina Cmolas 1775/4, 1776/2, 1777/2, 1778/2 Ostrowy Tuszowskie Gmina Cmolas Budowa oświetlenia stadionu w Ostrowach Tuszowskich.   11.03.2021
19.02.2021 Gmina Cmolas 332, 330/9, 330/3 Hadykówka Gmina Cmolas Budowa oświetlenia stadionu w Hadykówce.   11.03.2021
02,03,2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 478/1, 479/1, 421, 409/1, 409/2  Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu śr.c. do budynku mieszkalnego    
08.03.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 325/4, 328/2, 329/5, 330/2, 335/9, 335/20, 335/21, 335/23, 335/24, 335/19, 341/3 Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu śr. c. do budynku mieszkalnego    
11.03.2021 Gmina Raniżów 1750, 1776, 1777, 1779, 1780, 1781/3, 1782/3, 1787, 1788, 1791 Wola Raniżowska Gmina Raniżów Budowa sieci elektroenergetycznej n/N z oprawami oświetlenia ulicznego    
11.03.2021 Gmina Raniżów 1759, 1760, 1175/5 Mazury Gmina Raniżów Budowa sieci elektroenergetycznej n/N z oprawami oświetlenia ulicznego    
12.03.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 206/7, 209, 210/5, 210/8, 210/9, 210/10 Świerczów Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G3-G5) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego   02.04.2021
15.03.2021 Barbara i Dariusz Kopera 143/3, 143/4, 143/5, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 146/2, 146/7, 221  Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa sieci wodociągowej z przyłączami    
19.03.2021 Piotr Kreński 264/1, 265/6, 265/3 Bukowiec Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami   15.04.2021
23.03.2021 Jadwiga i Mariusz Komaniecki 80/3 Hucina Gmina Niwiska Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zewnętrznym odcinkiem w istniejącym jednorodzinnym budynku mieszkalnym.   12.04.2021
25.03.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 2578/6, 2620/3, 2582, 2579

Kolbuszowa

Górna

Gmina Kolbuszowa  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
01.04.2021 Krzysztof Przybyło 262/20, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9, 260/10, 260/11, 260/12, 260/13, 260,14 Widełka Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej   15.04.2021
08.04.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 3079, 3078/2, 3077, 3076, 3075, 3074, 3073/2, 3072/1 Wilcza Wola Gmina Dzikowiec

Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4-G5) oraz przyłącza gazowego śr/c (G4-G6) do budynku jednorodzinnego.

   
08.04.2021 Gmina Dzikowiec 1068/16, 1069, 1070/3, 1070/9, 1071/7, 1068/13 1068/14, 1068/15, 1068/28, 1068/29, 1068/30, 1068/31, 1068/32, 1068/33, 1068/34, 1068/35, 1068/36, 1068/37, 1068/6, 1068/7, 1068/8, 1068/9, 1068/10, 1068/11, 1068/12, 1068/42, 1068/41, 1068/40, 1068/39, 1068/38,’ 1068/43,1068/46, - DZIKOWIEC oraz  66/1, 66/12, 68/6, 68/5, 68/4, 68/3, 68/2, 68/1, 576, 67/16, 67/15, 67/14, 67/13, 67/12, 67/11, 67/10, 67/9, 67/8, 67/7, 67/6, 67/5, 67/4, 67/3, 67/2, 66/8, 66/9, 66/10 -NOWY DZIKOWIEC Nowy Dzikowiec Gmina Dzikowiec

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z pompownią ścieków i zasilaniem energetycznym.

   
12.04.2021 Ryszard Kiper 2392, 2393 Krzątka Gmina Majdan Królewski Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
19.04.2021 Ewelina Augustyn 1281/7, 1281/5, 1281/24, 1281/8, 1281/9, 1281/15 Zarębki Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem 19.05.2021  
20.04.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 2393, 48/130, 48/129, 48/128 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4-G5) oraz przyłącza gazowego śr/c (G4-G6) do budynku jednorodzinnego    
27.04.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 1150/9, 1150/35, 1150/4 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
27.04.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 709/7, 709/10 Kolbuszowa Dolna Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz przyłączem (G2-G3) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
04.05.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 2056/3, 2055/1, 2055/2, 2055/3, 2057, 2059/6, 2059/7, 2058/9, 2058/10, 2058/11, 2058/6 Werynia Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8) wraz przyłączem (G2-G3-G4-G5-G6-G7) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   20.05.2021
04.05.2021 Krzysztof Pokrywka 1253/1, 1236, 1237/1, 1238, 1242, 1243/5, 1237/6 Zarębki Gmina Kolbuszowa Rozbudowa cieci wodociągowej z przyłączami.   20.05.2021
06.05.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 2075, 2076, 2077, 2078, 2079/1 Krzątka Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu śr. c. do budynku mieszkalnego    
10.05.2021 PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 1144/15, 1144/18, 1144/17, 1144/16, 1144/2  Huta Komorowska Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
12.05.2021 Gmina Majdan Królewski 552/2, 554/1, 554/2, 555/1, 556/1, 557/1, 528 Huta Komorowska Gmina Majdan Królewski Dobudowa oświetlenia drogi dojazdowej oraz terenu cmentarza komunalnego w Hucie Komorowskiej    
19.05.2021 Anna Rachwał 848/36, 848/33 Werynia Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza.   15.06.2021
24.05.2021 PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1131, 1181, 1179/8, 1179/6 Krzątka Gmina Majdan Królewski Sieć gazowa śr. c. z przył. gazu    
24.05.2021 PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 759/2, 759/3 Zarębki Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego   15.06.2021
24.05.2021 PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 248, 247/1, 246 Bukowiec Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego   15.06.2021
27.05.2021 Elżbieta Walat-Sankowska 645/9, 645/7 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa sieci wodociągowej   29.06.2021
27.05.2021 Magdalena Świder 858, 855/6, 855/8 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa Odcinka sieci wodociągowej z przyłączami.    
31.05.2021 PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 2828/146, 2828/147, 2828/122 Wilcza 
Wola
Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazowego (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.    
02.06.2021 PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 374/13, 378/4, 381/2 Trześń Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2) oraz przyłącza gazowego (G2-G3) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.   22.06.2021
02.06.2021 PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 570, 568, 564/1 Domatków Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazowego (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.   28.06.2021
08.06.2021 PGE Dystrybucja SA, Oddział Rzeszów, Grzegorz Piechota 2094/12, 2098, 2096/1, 2095/1, 2187, 2188, 2093/4, 2043, 2052, 2044, 2994, 2045/2, 2198, 2186, 2042/3, 2041/3, 2040/3, 2035, 2036, 2039/4, 2017, 2021, 2020, 2037, 2038/3, 2039/3, 2022, 2005, 2033, 2034, 2018, 2000, 1982,  1973, 2006, 2004, 1956, 1957, 1951, 1950, 1978/1, 1955, 19127/2, 1911, 1909, 1926, 1921, 1922, 1914, 1907, 1908, 1910, 1912, 1906, 1924, 1923, 1925/2, 1818, 1889, 1834, 1890, 1894, 1796, 1797, 1795, 1895, 1900, 1893, 1794, 1901, 1785, 1780, 1773/2, 1772/5, 1774/3, 1771/5, 1776/3, 1775/5, 1770/5, 1777/3, 1779, 1769/5, 1778/3, 1768/5, 1767/5, 1784, 1783, 1759, 1760, 1764/4, 1765/4, 1766/4, 1758, 1756, 1757, 1700, 1699, 1735, 1692, 1690,1691, 1695, 1688,  2314, 1680, 1681, 1682, 1689, 1683, 1687, 1685, 1686, 1684, 1628, 1626, 1633, 1630/7, 1623, 1675, 1634, 1627, 1629, 1632/2, 1631, 1622/2, 1596, 1576, 1577, 1575, 1609, 1593, 1599, 1621, 1614, 1608/2, 1617, 1618, 1606, 1615, 1607, 1592, 1589, 1565, 1566, 1567, 1568, 1555/1, 1552, 1551, 1550, 1549, 1556, 1504, 1574, 1109/1, 1503 Ostrowy Tuszowskie Gmina Cmolas Przebudowa linii elektroenergetycznych SN-15kV i nN 0,4kV dla zadania „Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV zasilającej Ostrowy Tuszowskie 1,2,5” - zakres i sposób wykonania według załączonego projektu budowlanego.   28.06.2021
07.06.2021 Agnieszka Blat-Sito 2697, 1134/39, 1134/30, 2111, 1005/24, 1005/16, 816/24, 816/23, 1864 Werynia Gmina Kolbuszowa Budowa sieci wodociągowej o długości 103,43 m wraz z przyłączem wody o długości L=46,47, metodą rozkopu.   28.06.2021
14.06.2021 Firma Handlowa ABW Wilka Aneta 927/8, 927/7, 927/6, 927/5, 927/4, 422 Kupno Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem   06.07.2021
14.06.2021 PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 777/6, 861/2, 777/7, 1085/2 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączami (G2-G4, G3-G5) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych   05.07.2021
21.06.2021 Gmina Dzikowiec 705, 668, 672, 674, 706, 680, 327, 269, 305, 733/2, 734/2, 735/1, 736/1, 737/7, 727/6 Kopcie Gmina Dzikowiec Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami    
23.06.2021

PSG sp. z o.o. ul. Floriańska 112 38-200 Jasło

521/1, 520/4, 519/4, 546/1 Rusinów

Gmina Majdan Królewski

Sieć gazowa śr. ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego    
23.06.2021 PSG sp. z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 4162/47, 4162/52, 4162/53, 4162/54, 4162/49, 4162/50 Kolbuszowa Górna

Gmina

Kolbuszowa

Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazowego (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.    
23.06.2021 Barbara i Dariusz Kopera 143/5, 144/5, 143/4, 144/4, 144/3, 144/2, 144/6, 146/2, 146/7, 221 Kolbuszowa, ul. Krakowska Gmina Kolbuszowa Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: Roboty ziemne, instalacyjne. Opracowanie swym zakresem obejmuje zaprojektowanie budowy sieci wodociągowej oraz dwóch przyłączy wodociągowych do projektowanych budynków mieszkalnych. Budowa sieci wodociągowej z rur PE, DN 110 dl200m na dz.ewid. 221, 146/7, 146/2, 144/6, 144/5, 144/4, 144/3, 144/2.P Przyłącza wykonane z rur PE, DN 40 dł. 33,5m na dzewid. 144/5,143/5,144/4,143/4. Projektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieci wodociągowej DN 110 na dzewid. 221. Projektowany wodociąg zostanie wykonany z rur PE i zostanie ułoiony na głębokości ok. l,5m pod powierzchnią terenu.    
29.06.2021

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

2733, 2735, 2736, 2737, 2738/1, 2738/2, 2739/3, 2739/4, 2739/2 Raniżów Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej śr.c. wraz z przył. do punktu red-pom. dla bud. mieszkalnego    
29.06.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 2344/2, 1550, 1548/45, 2248/6, 2248/5, 2249/2 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazowego (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.    
05.07.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 372/14, 372/15, 372/16, 372/17, 372/18, 372/23  Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazowego (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.    
05.07.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 137, 138 Krzątka Gmina Majdan Królewski Sieć gazowa śr. ć. z przyłączem do budynku mieszkalnego.    
05.07.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 546/1, 545/1 Rusinów Gmina Majdan Królewski Sieć gazowa śr. ć. z przyłączem do budynku mieszkalnego.    
05.07.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 1/3, 1/7, 1/6 Płazówka Gmina Dzikowiec Sieć gazowa śr. ć. z przyłączem do budynku mieszkalnego.    
07.07.2021 Radosław Kretowicz 331/13, 332/1, 337, 352/6, 352/3, 352/5, 352/1, 351/6, 351/5, 351/4, 351/3, 336/8, 351/7 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami    
08.07.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 327, 326/11 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej Śr/C. (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazowego (G2-G4) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.    
15.07.2021

PGE Dystrybucja S.A

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

 
180602 5.0009.1751/1, 180602_5.0009.4592/2,
180602_5.0009.4208
Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa przyłącza elektroenergetycznego w celu przyłączenia odbiorcy - P. Andrzej Wesołowski, polegająca na budowie odcinka przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie odcinka przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV    
20.07.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 552/1 Przedbórz Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    11,08,2021
20.07.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 952/2, 952/4, 936/7, 936/8, 936/9 Nowa Wieś Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    11,08,2021
22.07.2021 Urszula Krudysz 1011/1, 1014, 1040 Mazury Gmina Raniżów Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z budową przyłącza    
22.07.2021 Krzysztof Dyszewski 1615/4, 1609/5, 1609/2, 1609/3 Poręby Dymarskie Gmina Cmolas Budowa sieci wodociągowej z przyłączami   12.08.2021
22.07.2021 Gmina Kolbuszowa 584, 617, 621/13, 621/7 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej    
22.07.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 944/35, 944/32, 944/31 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz przyłączem (G2-G4, G5-G6) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.    
28.07.2021 Gmina Cmolas 4017, 4018/1, 4018/2, 4018/3, 4019/1, 4020, 4023, 4024  Cmolas Gmina Cmolas Budowa sieci kanalizacyjnej   17.08.2021
29.07.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 344/5, 171/11, 171/9 Przedbórz Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-A)(B-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    20.08.2021
29.07.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 137, 136, 131/5, 131/4, 131/3, 129 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem (G3-G5) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.    
29.07.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 17/5, 9, 140, 305, 139 Hucina Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   11.08.2021
16.08.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 886/4, 886/3 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr.ciśnienia z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego   06.09.2021
16.08.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 1012, 1004/3, 1004/4, 1036, 1034 Krzątka Majdan Królewski Siec gazowa średniego ciśnienia z przyłączem    
24.08.2021 Edward Zauski 1092/3, 1100, 1147/3 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa sieci wodociągowej o długości 20,91m wraz z przyłączem wody o długości L=10,75m metodą rozkopu.    
13.09.2021 Gmina Kolbuszowa

Kolbuszowa - 1549/107, 2373 ;

Kolbuszowa Dolna - 1776, 1810, 541

Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłączem energetycznym, umożliwiających zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków dla projektowanego budynku Domu Przedpogrzebowego w Kolbuszowej Dolnej    
13.09.2021 Gmina Niwiska 1031/1, 1027/2, 1026, 1025, 1024/2, 1021, 1020/6, 1020/5, 1020/3, 1020/4, 1017, 1016, 1015 Trześń Gmina Niwiska Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Trześń.   30.09.2021
13.09.2021 Gmina Niwiska 138/1, 253, 259/1, 259/2, 137, 136, 135, 134, 255, 206/1, 206/2 Zapole Gmina Niwiska

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 1227R, w miejscowości Zapole.

  30.09.2021
14.09.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 2058/6,  2058/4 Werynia Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    05.10.2021
14.09.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 2432/2, 2432/4, 2432/9, 2432/19, 2432/18, 2441/7, 2441/8, 2432/23, 2432/24, 2432/20, 2432/11 Cmolas Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz dwóch przyłączy gazowych śr/c do dwóch budynków jednorodzinnych.   05.10.2021
14.09.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 2528, 2994, 2043, 2044, 2045/2, 2052, 2093/3 Ostrowy Tuszowskie Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr. ć. z przyłączem do budynku jednorodzinnego.   05.10.2021
14.09.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 219, 218 Nowy Dzikowiec Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci gazowej śr. ć. z przyłączem do budynku jednorodzinnego.    
14.09.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 1662/11, 1662/12, 1662/13, 1662/7, 1661, 1641, 1636, 1630/4, 1630/5, 1630/6 Kolbuszowa Dolna Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego     
20.09.2021 Gmina Raniżów 1561/1, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1570, 1571, 1572, 1577, 1578, 1615, 1616, 1617 Raniżów Gmina Raniżów Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.    
20.09.2021 Gmina Raniżów 781, 628/1, 627/1, 2829/2, 62, 3/2, 63/2 Staniszewskie Gmina Raniżów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Staniszewskie oraz w miejscowości Raniżów realizowana w ramach zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Sokołowskiej w Raniżowie"    
20.09.2021 Gmina Raniżów

obręb: 0005 Mazury dz. nr ewid. 1187/2; 1186/1;1185/4; 1177/3; 1178/2;
obręb 0004 Zielonka dz. nr ewid. 1879; 1878; 1868; 1867; 1860; 1857; 1856; 1853/2; 1840; 1839; 1838; 1836; 1835; 1833; 1832; 1831; 1829; 1828; 1827; 1826;1825; 1824/3; 1823; 1821; 1819; 1818/1; 1817/2; 1816; 1815/5; 1814/4; 1813/2; 1813/1; 2160.

Zielonka, Mazury Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci wodociągowej, łączącej miejscowości Zielonka-Mazury w Gminie Raniżów    
20.09.2021 Gmina Raniżów 180605_2.0006.104/31, 107/24, 2735, 2736, 2737, 2738/1, 2738/2, 2739/3, 2740/3, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745/2, 2746, 2747/1, 2747/4, 2748, 2749, 2750/1, 2750/2, 2751, 2752/1, 2752/2, 2753/1, 2754, 2755, 2756/3, 2756/5, 2756/8, 2757/1, 2757/4, 2757/7, 2757/3 Raniżów Gmina Raniżów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej    
20.09.2021 Gmina Cmolas
819/3, 819/5, 820/1, 820/2, 821/2, 821/3, 821/6, 821/8, 825/2, 825/3, 825/5, 825/6
Poręby Dymarskie Gmina Cmolas Budowa oświetlenia przy drodze gminnej.   08.10.2021
20.09.2021 Gmina Cmolas 3579/4, 3575, 3574, 3570/1, 3570/2, 3569/1, 3569/2,3567, 3566, 3562/6, 3562/7  Cmolas Gmina Cmolas Budowa oświetlenia przy drodze gminnej i przy drodze powiatowej.   08.10.2021
20.09.2021 Gmina Cmolas 4709/2, 4695, 4688/2 Cmolas Gmina Cmolas Budowa oświetlenia przy drodze gminnej.   08.10.2021
20.09.2021 Gmina Cmolas 5862, 2849/5 Cmolas Gmina Cmolas Budowa oświetlenia boiska sportowego   08.10.2021
20.09.2021 Gmina Cmolas
99, 100, 101, 104, 105/2, 105/1, 140/2, 140/1, 139/6, 139/5, 137/4, 137/3, 137/1, 379
Jagodnik Gmina Cmolas Budowa oświetlenia przy drodze gminnej.   08.10.2021
20.09.2021 Gmina Cmolas 255/1, 254/13, 254/15, 254/14, 209/1, 208/1, 202/3, 201/3, 190/3, 191/3, 192/1, 193/3, 394/5, 394/4, 192/4, 394/8 Jagodnik Gmina Cmolas Budowa oświetlenia przy drodze gminnej.   08.10.2021
20.09.2021 Gmina Cmolas 1673, 1611, 1610, 1609/6, 1609/5, 1609/1, 1614 Poręby Dymarskie Gmina Cmolas Rozbudowa oświetlenia przy drodze powiatowej i przy drodze gminnej.   08.10.2021
22.09.2021 Gmina Niwiska 58, 59, 60, 61/1, 62, 63/6 - obręb nr 0005 Siedlanka Siedlanka Gmina Niwiska Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej Nr 875 w miejscowości Siedlanka.   12.10.2021
22.09.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 1555/56, 1555/65, 1555/66, 1555/68, 1555/69, 1555/72 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr.ć i przyłącza gazu oraz zespołu gazowego na przyączu o przepustowości 250 m³/h.    
27.09.2021 Galaauto sp. z o.o. 2012, 2092, 2011/1, 1335/4, 1334/1, 1333/1, 1328/1, 1327/1, 1326/1, 1325/1, 1322/1, 1321/1 Dzikowiec Gmina Dzikowiec Budowa przyłącza wodociągowego.    
29.09.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 1424, 1426, 1427/3, 1427/4, 1428/4, 1429/2 Ostrowy Tuszowskie Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) oraz dwóch przyłączy gazowych śr/c (G2-G4) i (G3-G5) do dwóch budynków jednorodzinnych.   26.10.2021
01.10.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 994/2, 923/4, 995/1, 1008/3, 1013/5 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-B-G3-G4-G5-G6-G7-G8-G9) wraz z przyłączami do punktów redukcyjnych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych.    
04.10.2021 PGE Dystrybucja S.A., ul.Garbarska 21A, 20-340 Lublin 760/11, 760/14, 760/13, 760/12, 759/4 Przedbórz Gmina Kolbuszowa Budowa napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV w ramach zadania"Przebudowa linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji Przedbórz 1"   21.10.2021
04.10.2021 PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 10/1, 10/6, 10/4, 11 Bukowiec Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    21.10.2021
05.10.2021

PSG sp. z o.o. OZG JKasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło

1102/43, 1103/4, 1102/39, 1102/41, 1102/27, 1102/29, 1102/31, 1102/16, 1102/20, 1102/21, 1102/42, 1102/25 Dzikowiec Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci gazowej Śr.c. (G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8-G9-G10) oraz czterech przyłączy gazowych śr.c. (G4-G11), (G6-G12), (G8-G13), (G9-G14) do czterech jednorodzinnych budynków mieszkalnych    
05.10.2021 PSG sp. z o.o. OZG JKasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1102/43, 1103/4, 1102/39, 1102/41, 1102/27, 1102/29, 1102/31, 1102/16, 1102/20, 1102/21, 1102/42, 1102/25 Dzikowiec Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci gazowej Śr.c. (G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8-G9-G10) oraz czterech przyłączy gazowych śr.c. (G4-G11), (G6-G12), (G8-G13), (G9-G14) do czterech jednorodzinnych budynków mieszkalnych    
06,10.2021 PSG sp. z . o.o. OZG Jasło ul. Fliroańska 112 38-200 Jasło 2828/25, 2828/23, 2828/151, 2828/152, 2828/153, 2828/154, 2828/156, 2828/160 Wilcza Wola Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr. c. do bud. jednorodzinnego    
07.10.2021 PGE Dystrybucja S.A., ul.Garbarska 21A, 20-340 Lublin 398, 14/2, 14/7, 14/31, 14/32, 14/9, 14/11, 14/12, 14/14, 14/15, 14/17, 14/18, 16/4, 17, 14/33, 13, 110, 14/6, 14/5, 2/3, 14/23, 2/2, 187/2, 187/1, 190/1, 192/1, 14/36, 14/39, 7/1, 14/38 Raniżów Gmina Raniżów Rozbudowa sieci niskiego napięcia 230V/400V z przyłączami.   26.10.2021
11.10.2021 PSG sp. z . o.o. OZG Jasło ul. Fliroańska 112 38-200 Jasło 143, 101, 86, 87 Kopcie Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr. c. do bud. jednorodzinnego    
12.10.2021 Łukasz Kasiewicz 111/23, 111/28, 11124, 11131, 11130 Raniżów Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.    
12.10.2021 Gmina Kolbuszowa 1600, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 2300/5 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Przebudowa sieci elektroenergetycznej  w ramach inwestycji "Przebudowa ul. W.Pileckiego-przebudowa sieci elektroenergetycznej"    
19.10.2021 PSG sp. z . o.o. OZG Jasło ul. Fliroańska 112 38-200 Jasło 952, 949 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   08.11.2021
21.10.2021 PSG sp. z . o.o. OZG Jasło ul. Fliroańska 112 38-200 Jasło 1133/5, 1133/7 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) oraz dwóch przyłączy gazowych śr/c (G2-G4) i (G3-G5) do dwóch budynków jednorodzinnych.    
22.10.2021

ZGKiM Sp. z o.o.

Kolbuszowa

2331/1, 2331/2, 1274/1 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej polegająca na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej f1 10 PE L=159,0    
22.10.2021 PSG sp. z . o.o. OZG Jasło ul. Fliroańska 112 38-200 Jasło 1101/2, 1108/5, 1122, 1220/2, 1221/6 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G4-G6) wraz przyłączem (G1-G2-G3-G4-G5) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   10.11.2021
26.10.2021 Joanna Gdowik 4162/55, 4162/56, 4162/57, 4162/58 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza    
26.10.2021 PSG sp. z . o.o. OZG Jasło ul. Fliroańska 112 38-200 Jasło 293/4, 292/5, 292/4, 292/3, 245/5, 245/1, 245/4, 245/3, 244, 240/7, 240/5, 240/17, 240/12, 240/10, 240/8, 240/14, 205/2, 205/1, 196, 1023/1, 168, 163/1, 163/2, 1032, 200, 198 Nowa Wieś Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7) wraz przyłączami (G2-G2’, G3-G3’, G4-G4’, G5-G5’, G6-G6’) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych   17.11.2021
26.10.2021 Stanisław Koniarz 475 Domatków Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej   17.11.2021
04.11.2021 Gmina Raniżów 2574/4, 2571, 2584/6, 2584/7, 2584/5 Raniżów Gmina Raniżów Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej Nn z oprawami oświelenia ulicznego    
04.11.2021 PSG sp. z . o.o. OZG Jasło ul. Fliroańska 112 38-200 Jasło 2247/10, 2246/11, 2246/22, 2246/20 Raniżów Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
05.11.2021 PSG sp. z. o.o. OZG Jasło ul. Fliroańska 112 38-200 Jasło 3210, 3230, 3229/2, 3219/2, 3227 Wilki Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) oraz dwóch przyłączy gazowych śr/c (G2-G4) i (G3-G5) do dwóch budynków jednorodzinnych.   25.11.2021
09.11.2021

PSG sp z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło

1103, 1104/11, 1104/5, 1104/6, 1104/7, 1104/8 Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski Sieć gazowa Sr. c. wraz z przyłączami    
12.11.2021 Gmina Majdan Królewski 2284/4, 2268, 1067/1, 1135 Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka kanalizacji deszczowej    
12.11.2021 Gmina Kolbuszowa 1189/27, 1189/17, 1189/31, 1189/26, 1274/2, 1917/12 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami    
19.11.2021 PSG sp z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 66/6, 66/7, 66/8, 66/9, 66/10, 66/11 Nowy Dzikowiec Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
19.11.2021 PSG sp z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1615/3, 1615/4, 1614, 1609/6, 1609/5, 1609/1, 1609/2 Poręby Dymarskie Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz dwóch przyłączy gazowych śr/c do dwóch budynków jednorodzinnych   09.12.2021
19.11.2021 PSG sp z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 4026/2, 3182, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2561/2, 2561/14, 2561/13, 2561/12, 2561/11, 2561/10, 2561/9, 2562/6, 2562/3, 2561/8, 2561/7 Cmolas Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz pięciu przyłączy gazowych śr/c do pięciu budynków jednorodzinnych   09.12.2021
19.11.2021 Gmina Kolbuszowa 423, 502, 777, 790/2, 791/2, 792, 794/1, 795, 796, 797/1, 797/2, 798, 799/1, 799/3, 800, 803/1, 804, 805, 806, 810/3, 812, 813, 814/1, 1775/1,  Zarębki Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego   24.12.2021
23.11.2021 Paweł Bąk 726/5, 726/6, 730, 1067, 1079/4 Kupno Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza   16.12.2021
24.11.2021 PSG sp z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1019, 1068, 1550/39, 1550/28 Kupno Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G3) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego   16.12.2021
02.12.2021 PSG sp z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1538, 1540, 1596/2, 1596/1, 1597, 1598, 1611, 1627 Kosowy Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr. c. wraz z przyłączem do pkt. red-pom. dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
02.12.2021 PSG sp z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 884/2, 885, 886/5 Raniżów Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2) wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia (G2-G3) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego   24.12.2021
07.12.2021 PSG sp z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 608/6, 609/8, 609/9, 610/8, 611/9 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego   28.12.2021
07.12.2021 PSG sp z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1150/24, 1150/25, 1150/30, 1150/31 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
13.12.2021 PSG sp z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 2452/6, 2452/4, 2452/3 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego    
15.12.2021 PSG sp z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 707/4, 707/7, 707/17, 707/18, 717, 748, 749, 709, 710/3, 710/2, 711/13, 711/12, 712/1, 698, 713/1, 714/2, 714/3,715/3, 716/1, 718, 719, 720/1, 721/17, 721/19, 731/3, 721/6, 722/1, 722/2, 722/3, 722/6, 721/15, 721/11, 721/18, 721/4, 722/4, 941/1, 723, 724, 737, 736/1, 735/2, 735/1, 735/3, 734 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z pięcioma przyłączami do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych.   04.01.2022
17.12.2021 PSG sp z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 265/2, 233, 232 Brzostowa Góra Majdan Królewski Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz przyłem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
21.12.2021 PSG sp z o.o. OZG Jasło ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1500/3, 1501, 1502/3, 1503, 1504, 1502/2, 1502/5, 1502/4 Domatków Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z czteroma przyłączami do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych.   Wycofano zgłoszenie 10.01.2022
28.12.2021 Gmina Kolbuszowa 180602_5/0009/1128/6; 180602_5/0009/1128/7; 180602_5/0009/1128/3; 180602_5/0009/1128/11; 180602_5/0009/1125/11; 180602_5/0009/1100; 180602_5/0010/2; 180602 5/0010/3; 180602_5/0010/4; 180602_5/0010/5; 180602_5/0010/6; 180602_5/0010/7; 80602_5/0010/8; 180602_5/0010/9; 180602_5/0010/10; 180602_5/0010/23; 180602_5/0010/24; 180602_5/0010/25; 180602_5/0010/26; 180602_5/0010/27; 180602_5/0010/28; 180602_5/0010/29; 180602_5/0010/30; 180602_5/0010/31; 180602_5/0010/32; 180602_5/0010/33; 180602_5/0010/34; 180602_5/0010/35 Kolbuszowa Górna-Wojków Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kolbuszowa Górna-Wojków.    
Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-01-08
Data publikacji:
2021-01-08
Data ostatniej zmiany:
2022-09-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-17 14:04:16, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)