Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2022

Ikona statystyk

Data

zgłoszenia

Imię, nazwisko

lub

nazwa inwestora

Nr działki

lub

domu

Obręb lub

ulica

i miejscowość

Gmina

Opis projektowanego obiektu

Data

wniesienia

sprzeciwu

do zgłoszenia

Informacja

o braku

sprzeciwu

03.01.2022

PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 279/1, 2080, 2082 Krzątka Gmina Majdan Królewski Sieć gazowa śr. c. na dz. nr ewid. gr 279/1, 2080, 2082 z przyłączem gazowym na dz. nr ewid. gr 2082 w Krzątce   21.01.2022
04.01.2021 Gmina Kolbuszowa 1549/78, 1549/77, 1549/75, 1549/72, 1549/20 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sokołowskiej i Leśnej.    
10.01.2022 Maciej Orzech 818/7, 818/8, 818/6, 818/4, 836/7, 836/6 Nowa Wieś Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej.   28.01.2022
12.01.2022 Gmina Kolbuszowa 1546/20, 1546/69, 1546/10, 1546/57, 1546/27 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ruczki.    
13.01.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 3254/1, 3261, 3269/1, 3269/2 Raniżów Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego     
13.01.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 2189/3, 2189/4, 2188/2 Ostrowy Tuszowskie Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.   03.02.2022
16.01.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1883/5, 1902/3, 1902/5, 1902/6 Kosowy Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem (G3-G5) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   07.02.2022
16.01.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 477/3, 477/8, 477/9, 554/5, 790/1, 790/2, 790/3 Poręby Dymarskie Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz dwóch przyłączy gazowych do dwóch budynków jednorodzinnych.    07.02.2022
17.01.2022 Gmina Dzikowiec 1063/3, 1068/2 Dzikowiec, Nowy Dzikowiec Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec".   04.02.2022
24.01.2022 Gmina Dzikowiec 351, 350, 349/5, 348/6, 345/5, 345/4, 345/3, 345/2 Nowy Dzikowiec Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej   10.02.2022
24.01.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1500/3, 1501, 1502/3, 1503, 1504, 1502/2, 1502/5, 1502/4 Domatków Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej Śr.c. wraz z czterema przyłączami  do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   14.02.2022
25.01.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1504, 1505 - (Domatków), 229, 229/9 - Bukowiec   Domatków, Bukowiec Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    14.02.2022
04.02.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1532/6, 1532/5, 1539/12, 1539/13 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazu (G2-G4) do zespołu gazowego na przyłączu gazowym dla budynku kotłowni     
09.02.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 655, 653, 799/l, 799/2 Hucina Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno- pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   01.03.2022
09.02.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 255/1, 254/13 Jagodnik Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego   01.03.2022
09.02.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 827/3, 828/1, 829/1, 830/1, 831/1, 1222/1, 1221, 1221/2, 1244/1 Trzęsówka Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz dwóch przyłączy gazowych śr/c do dwóch budynków jednorodzinnych.   01.03.2022
01.03.2022 Magdalena Chmielowiec 1594/1, 1594/2 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem.    
02.03.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1554/4, 1562, 1574, 1573, 1578/2, 1581, 1582/6 Widełka Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    23.03.2022
09.03.2022 Maria Cudo 728 Huta Komorowska Majdan Królewski Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego.   29.03.2022
09.03.2022 Józef Dziko 564/4, 571/2, 571/1, 572/1, 577/1, 578, 580/3, 603, 605, 580/8, 579, 518, 564/13, 564/14  Huta Komorowska Majdan Królewski Przebudowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z linią zasilającą SN i nN   06.04.2022
14.03.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 335/2, 336/15, 336/13 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno- pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
14.03.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 2441/20, 2441/21, 2441/22 Cmolas Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego   05.04.2022
22.03.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1555/69, 1555/68, 1555/73, 1555/74 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) wraz z dwoma przyłączami gazu (G2-G2, G3-G3) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków produkcyjnych.    
22.03.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 1289/4, 1288/1, 1287/1, 1286 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno- pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   12.04.2022
24.03.2022 Gmina Kolbuszowa 1546/49, 1550, 1555/55 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego.    
24.03.2022 Gmina Kolbuszowa 1550, 2317 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego    
13.04.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 1871/1, 2994, 1915 Ostrowy Tuszowskie Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego   05.05.2022
26.04.2022 Katarzyna Mikołajczyk 749/1, 749/5, 749/9, 749/3 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza.    
28.04.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 1192, 1199/1, 1199/5 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
29.04.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 386/1, 386/11, 387/8, 387/7, 386/10, 386/9, 386/8, 387/5, 387/4 Raniżów Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7) wraz z przyłączmi do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych   18.05.2022
04.05.2022 Krzysztof Strzępka 833/5, 831/1, 834/3, 833/6, 834/9, 833/7, 835/2, 834/17, 836/4 Przyłęk Gmina Niwiska Przebudowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia.   30.04.2022
06.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 786/22, 786/14, 786/15, 786/16, 786/17 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego   23.05.2022
09.05,2022 Gmina Cmolas 1471, 1488/1, 1486/4, 1492, 1498, 1499, 1503 Trzęsówka Gmina Cmolas Przebudowa sieci gazowej w Trzęsówce w ramach zadania: przebudowa drogi Trzęsówka przez wieś.   27.05.2022
09.05.2022 Gmina Cmolas 600/1, 621/2, 629/2, 605, 606, 611, 612, 623/2, 617, 620 Trzęsówka Gmina Cmolas Przebudowa sieci gazowej w Trzęsówce w ramach zadania: przebudowa drogi Podpołudnie-Koczubaj.   27.05.2022
09.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 1280/1, 1310, 1317/1, 1317/2, 1316/3, 1316/4 Krzątka Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego   31.05.2022
09.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 145 Krzątka Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego   31.05.2022
11.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 145 Krzątka Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego   31.05.2022
11.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 1280/1, 1310, 1317/1, 1317/2, 1316/3, 1316/4 Krzątka Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego   31.05.2022
12.05.2022 Sylwia Wilk 1192, 1199/1, 199/4 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej    
12.05.2022 Justyna Morcinek 123, 124, 125/3, 126, 129, 132, 133/2 Korczowiska Gmina Raniżów Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza   01.06.2022
17.05.2022 Marcin Mędrak 1902/5, 1902/6, 1902/7, 1883/5, 1845/4, 1325, 1844, 1843 Kosowy Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.   06.06.2022
18.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 199/14, 199/29 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
18.05.2022

Gmina Cmolas

24, 69/2 w Cmolasie, 66/3, 68/14, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 173/8, 173/9, 173/11, 173/20, 173/22, 173/24, 173/25, 173/26, 173/27, 173/32, 400, 401 w Jagodniku Cmolas, Jagodnik Gmina Cmolas

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

  07.06.2022
18.05.2022 Gmina Cmolas 5685/23, 5681, 5694/1, 5688, 5694/4 Cmolas Gmina Cmolas Rozbudowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej   07.06.2022
18.05.2022 Gmina Cmolas 5591, 5590, 5589/6, 5589/4, 5588, 5587/5 Cmolas Gmina Cmolas Budowa sieci wodociągowej   07.06.2022
23.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 2739/3, 2740/3, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745/2, 2746, 2747/1, 2747/2, 2747/3 Raniżów Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z dwoma przyłączami gazowymi do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków jednorodzinnych   10.06.2022
06.06.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 232/3, 232/54, 903, 906/2, 907, 908, 914, 917, 918/2, 922, 923/1, 924, 927/3, 927/1, 930/1, 932, 936, 937, 938, 939, 945, 946/2, 948, 949/1, 951, 952, 953/2, 955/2, 955/3, 962, 955/5, 955/7, 956, 957/3, 965/3, 967/1,  971, 973, 978,  979/1, 983 Kupno Gmina Kolbuszowa ”Przebudowa odcinka sieci gazowej §średniego ciśnienia wraz z istniejącymi przyłączami w m. Kupno - Etap I, gm. Kolbuszowa, pow. kolbuszowski”    30.06.2022
27.06.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 58/2, 647, 1144/2, 646/3 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego   14.07.2022
27.06.2022 Gmina Kolbuszowa 1367/4, 1371/5, 1371/2, 1372/1, 1193/1, 4007, 4008, 4014, 1373, 1380/1, 1381, 1382, 1387/1, 1388, 1389, 1390, 1393, 4027,1379, 4029,1398, 1403, 1404/2, 1405, 4035/1, 496, 497, 498, 1412,1413/2, 1415/6, 505, 1417/1, 1417/2, 1421/3, 1421/5, 510, 512, 513, 539, 540, 543, 1428/5, 1428/3, 1429, 1430, 1458, 651, 648, 644,1497/3, 842/2 Widełka Gmina Kolbuszowa Sieć gazowa do 0,5 MPa. Przebudowa czynnej sieci gazowej w związku z rozbudową drogi Widełka - Majdan. inwestor wycofał zgłoszenie 06.07.2022  
30.06.2022 Voice Net S.A. ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów 381, 380/2, 380/3, 387, 382 Komorów Gmina Majdan Królewski Budowa kanalizacji kablowej   19.07.2022
01.07.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 816, 817, 846, 847/1 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego   22.07.2022
01.07.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 104, 101, 100, 97, 96, 93, 92/1, 92/2 Hucisko Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego   22.07.2022
01.07.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 540, 542/6, 542/11, 542/12, 542/13 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego   22.07.2022
01.07.2022 Bogdan Gurdak 1540, 1541 Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski Wewnętrzna instalacja gazowa w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z zalicznikowym ziemnym odcinkiem instalacji gazowej   21.07.2022
06.07.2022
PSG sp. z o.o.
ul. Floriańska 112 38-200 Jasło
4542/2, 4563, 4542/1, 4543 Wilcza Wola Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci gazowej śr.c. wraz z przyłączem do punktu red-pom dla jednorodz. bud. mieszk.   27.07.2022
11.07.2022

PSG sp. z o.o.

ul. Floriańska 112 38-200 Jasło

2147/3, 2147/2, 2146/2 Ranizów Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego     
28.07.2022

PSG sp. z o.o.

ul. Floriańska 112 38-200 Jasło

4657/1, 4651, 5063/1 Cmolas Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   18.08.2022
28.07.2022

PSG sp. z o.o.

ul. Floriańska 112 38-200 Jasło

2828/146, 2828/147, 2828/141, 2828/122 Wilcza Wola Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   27.07.2022
29.07.2022 Gmina Majdan Królewski 344/22, 339/2, 340/3, 340/4, 340/5, 338/6, 338/4, 352, 343/3, 1513 Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji   18.08.2022
01.08.2022 Gmina Cmolas 46/3, 53, 1707/4 - obręb Trzęsówka oraz 2110, 2145, 2146, 2132/3, 2132/2, 2148 obręb Ostrowy Tuszowskie Trzęsówka, Ostrowy Tuszowskie Gmina Cmolas Budowa sieci wodociągowej Trzęsówka - Ostrowy Tuszowskie z przyłączeniami   23.08.2022
01.08.2022 Gmina Majdan Królewski 1794/9, 1794/7, 1794/6, 1794/5, 1131, 1738 Krzątka Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji   19.08.2022
04.08.2022

PSG sp. z o.o.

ul. Floriańska 112 38-200 Jasło

2690/2, 2694, 2690/1, 2784/6, 2784/5, 2783/4, 2783/8, 2783/10, 5864/7, 5864/3, 2782/2, 5864/9 Cmolas Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8) wraz z przyłączami (G3-G3, G5-G5, G6-G6, G7-G7) do punktów redukcyjno - pomiarowych dla budynku mieszkalno - produkcyjno - handlowo - usługowego, do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, do budynku magazynowo - handlowego, do budynku handlowo - biurowego.   25.08.2022
05.08.2022 Wójt Gminy Majdan Królewski
Rynek 1A 36-110 Majdan Królewski
1228, 1229,1232/1, 1232/16, 1232/15,1232/18, 1232/8, 1232/19, 1232/22, 1231/2, 1231/3, 1223/2, 1224/5, 1224/4, 1225, 1222/2 Komorów Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla zabudowy mieszkaniowej i działek budowlanych   02.08.2022
05.08.2022 Wójt Gminy Majdan Królewski
Rynek 1A 36-110 Majdan Królewski
458/9, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 444 Rusinów Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej i działek budowlanych   26.08.2022
05.08.2022 Wójt Gminy Majdan Królewski
Rynek 1A 36-110 Majdan Królewski
1419/6, 1419/12, 1419/14, 1432/7, 1438 Majdan Królewski Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej i działek budowlanych   26.08.2022
05.08.2022 Wójt Gminy Majdan Królewski
Rynek 1A 36-110 Majdan Królewski
1642/2, 1642/1, 1643/1, 1643/2, 1131, 1460, 1542, 1641, 1640, 1639, 1638/1, 1637/2, 1636 Krzątka Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej i działek budowlanych   26.08.2022
08.08.2022
PSG sp. z o.o. 
ul., Floriańska 112 38-200 Jasło
1099/2, 923/4, 1098/4, 1098/3 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego.   29.08.2022
08.08.2022 Magdalena Świder 858, 855/6, 855/8  Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.    
08.08.2022
PSG sp. z o.o. 
ul., Floriańska 112 38-200 Jasło
838, 834, 823, 922/2 Kopcie Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego.   29.08.2022
10.08.2022
PSG sp. z o.o. 
ul., Floriańska 112 38-200 Jasło
4162/8, 4162/14, 4162/15, 4162/49, 4162/57 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego.    
12.08.2022 Gmina Majdan Królewski 3, 67/1, 67/7, 68/8, 72/2, 81/2, 90/4, 92/2, 119/2, 124/2, 128/1, 69/2, 73/2, 82/3, 91/4, 87, 120/2, 126/2, 110, 70/2, 79/2, 83/2, 92/4, 88, 121/2, 114, 67/7, 71/4, 80/2, 89/2, 92/3, 93/2, 123/2, 128/2, 129/2 Brzostowa Góra Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej i działek budowlanych w Brzostowej Górze   25.08.2022
29.08.2022 Gmina Kolbuszowa 2053 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa wewn. linii kablowej zasilającej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1KV w ramach zadania pn.:"Budowa oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kolbuszowej Górnej".    
31.08.2022 Gmina Raniżów 686/35; 674/3; 961/2; 662; 658; 654; 651; 639; 689; 667; 665; 661; 657; 653; 650; 640; 686/34; 682/1; 633; 664; 660; 656; 652; 649; 641; 686/27; 675; 666; 663; 659; 655; 608; 648; 642; 643; 3394 Raniżów Gmina Raniżów Przebudowa odcinka sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Raniżowie do miejscowości wola raniżowska metodą rozkopu i przewiertu sterowanego.   20.09.2022
05.09.2022 Gmina Niwiska 738/12 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa wewn. instalacji gazu w budynku OSP w Przyłęku   23.09.2022
05.09.2022 Gmina Kolbuszowa 91/13, 91/5, 91/11, 91/12, 1594/2, 1608, 1609/3, 1609/5 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnowa    
06.09.2022
PSG sp. z o.o. 
ul., Floriańska 112 38-200 Jasło
1622/2, 1622/5, 1622/4 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
12.09.2022
PSG sp. z o.o. 
ul., Floriańska 112 38-200 Jasło
2494, 2493/5, 2493/4 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
13.09.2022
PSG sp. z o.o. 
ul., Floriańska 112 38-200 Jasło
695, 468, 472, 471/8 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   03.10.2022
16.09.2022 Gmina Dzikowiec

 Gmina Dzikowiec: 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3594, 3562, 3558, 3557, 3556/2, 3554/4, 3552, 3546, 3553, 3548, 3547, 3539, 3515, 3513, 3514, 3511, 3509, 3508/2, 3508/3, 3508/1, 3507, 3506, 3538, 3532, 3492, 3491, 3490, 3489, 3488, 3487, 3472, 3470, 3471, 3526, 3522, 3521, 3520, 3519, 3518, 3516, 6064, 3551, 3559, 3560, 3561, 3563, 3564, 3565, 3566/2, 3566/1, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3576, 3577, 3578, 3579, 3584, 3586, 3587, 3588, 3590, 3591/4, 3591/2, 3592, 3575/2, 3525, 3528, 3493, 3512, 3555, 3612/l
 

Gmina Jeżowe: 

432, 434

Wilcza Wola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stary Nart

Powiat Kolbuszowski, Gmina Dzikowiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat Niżański, Gmina Jeżowe

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.   07.10.2022
16.09.2022 Gmina Raniżów 2183/4, 2183/7, 2183/8, 2178, 2179/6, 2179/5 Raniżów Gmina Raniżów Rozbudowa sieci wodociągowej, osiedle Kolbuszowska Południe    
19.09.2022 Gmina Raniżów 2183/7, 2178, 2147/4, 2147/3 Raniżów Gmina Raniżów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   10.10.2022
27.09.2022 Gmina Kolbuszowa 2054/1, 2822, 2049 Werynia Gmina Kolbuszowa Budowa sieci oświetlenia drogowego, słupów linii nn, przebudowa stanowiska słupowego   24.10.2022
30.09.2022 Magdalena Stępień 1496, 1497, 1525/3, 1522/1, 1522/3 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza.    
04.10.2022 Gmina Niwiska 1486/2; 1487/1; 1491/2; 1501/1; 1501/2; 1502/1; 1502/2; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511/1; 1512/5 Kosowy Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci wodociągowej   14.11.2022
04.10.2022 Gmina Niwiska 966; 962/5; 957/5; 1155; 958; 953/29; 950/33; 950/22; 948/2; 947/12; 947/11; 947/3; 947/21; 947/20; 947/19; 947/18; 947/17; 947/16; 947/15; 947/14. Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych w miejscowości Przyłęk.   24.10.2022
04.10.2022 Gmina Niwiska 23/3; 30; 32/1; 32/2; 32/3; 32/4; 35; 36; 38; 39/l; 39/2; 40; 41; 42; 52; 43; 44/3; 44/2; 45/2 Hucisko

Gmina Niwiska

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hucisko.   24.10.2022
04.10.2022 Gmina Niwiska 1685/4; 1684; 1682/2; 1681/3; 1680; 1679/3; 1678/2; 1660; 1658; 1657; 1656; 1655; 1870; 1652; 1651; 1874; 1875; 1876; 1883/5; 1906; 1776/8; 1912/1; 1778/2; 1911; 1914/2; 1781/5; 1782; 1783/5; 1784/2 Kosowy Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych, budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kosowy.   24.10.2022
04.10.2022 Gmina Niwiska 1332; 1411/2; 1331, 1336/1; 1336/2; 1336/3; 1336/4; 1335/1; 1337 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej, w miejscowości Niwiska.   24.10.2022
11.10.2022 Gmina Kolbuszowa 1367/4, 1371/5, 1371/2,  1372/1, 1193/1, 4007, 4008, 4014, 1373, 1380/1, 1381, 1382, 1387/1, 388, 1389, 1390, 1393, 1379, 4029, 1398, 1403, 1404/2, 1405, 4035/1, 496, 497, 498, 1412, 1413/2, 1415/6, 505, 1417/1, 1417/2, 1421/3, 1421/5, 510, 511, 512, 513, 539, 540, 543, 1428/5, 1428/3, 1429, 1430, 1458, 651, 648, 644, 1497/3, 842/2 Widełka Gmina Kolbuszowa Budowa sieci gazowej o ciśnieniu poniżej 0,5 MPa.   27.01.2023
11.10.2022
PSG sp. z o.o. 
ul., Floriańska 112 38-200 Jasło
120/5, 120/8, 120/7 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno- pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.    
14.10.2022 Gmina Kolbuszowa 2396 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Dobudowa sieci energetycznej NN 04 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Jana Pawła II w m. Kolbuszowa.    
14.10.2022 Tomasz Węgrzyn 786/23, 786/20, 786/22, 786/l 4, 786/15, 86/16, 786/17, 786/18, 786/19, 786/21 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa sieci kanalizacji sanitarne oraz sieci wodociągowej z przyłączami 08.11.2022  
24.10.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 68/1, 68/11, 68/10, 68/9, 68/8, 402, 71/8, 71/7 Jagodnik Gmina Cmolas
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
(G1-G2-G3-G4-G5-G6) wraz z czteroma przyłączami (G2-G2’, G3-G3’, G4-G4’, G5-G5’) do punktów redukcyjno - pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
  14.11.2022
02.11.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 2690/2, 2689, 2685, 2684 Cmolas Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    24.11.2022
07.11.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 330, 334, 337/2, 343 Korczowiska Gmina Raniżów
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
(G1-G2-G4-G5-G6-G8) i przyłącza gazowego śr/ciś,(G6-G7’).
  29.11.2022
08.11.2022 Gmina Niwiska 392; 395; 416/2; 417; 418; 786; 420; 421/1; 385; 459 Hucina Gmina Niwiska

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hucina.

  30.11.2022
23.11.2022 Gmina Niwiska 917, 916, 914/2, 766, 765, 764, 730, 734, 737, 742, 744 Kosowy Gmina Niwiska Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Piaskowej w miejscowości Kosowy.   15.12.2022
23.11.2022 Gmina Niwiska 941/l, 717, 724, 764, 763, 762, 738/12 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Przyłęk- Resztówka w miejscowości Przyłęk.   15.12.2022
24.11.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 337, 832/2, 208/2 Trzęsówka Gmina Cmolas

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) wraz z dwoma przyłączami (G2-G5, G3-G6) do punktów redukcyjno-pomiaro­wych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  15.12.2022
06.12.2022 Gmina Kolbuszowa 1596, 1595/2, 1595/1, 1900/2, 1613, 1611, 1617/17 ; 1606/13 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE
WYŻSZE NIŻ 1KV DLA ZADANIA PN.: "BUDOWA OŚWIETLENIA ODCINKA DROGI OD RONDA NA
DRODZE NR 9 DO RONDA NA ULICY SĘDZISZOWSKIEJ"
   
08.12.2022 Agnieszka i Tomasz Węgrzyn 786/23, 786/20, 786/22, 786/14, 786/15, 786/16, 786/17, 786/18, 786/19, 786/21 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - etap I i II   05.01.2023
12.12.2022 Monika Kluk-Sudoł 870/9, 870/6 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do jednorodzinnego budynku mieszkalnego   30.12.2022
16.12.2022 Witold Fryc 1264/28, 1264/29, 1264/30, 368, 1263, 370/1, 1255/15, 371, 1265, 1268/5 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami    
28.12.2022 Magdalena Wiktor-Galek 182/18, 182/17, 182/15 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kolbuszowa Dolna metodą rozkopu.    
Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-01-03
Data publikacji:
2022-01-03
Data ostatniej zmiany:
2023-02-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-16 15:30:50, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)