Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2022

Ikona statystyk

Data

zgłoszenia

Imię, nazwisko

lub

nazwa inwestora

Nr działki

lub

domu

Obręb lub

ulica

i miejscowość

Gmina

Opis projektowanego obiektu

Data

wniesienia

sprzeciwu

do zgłoszenia

Informacja

o braku

sprzeciwu

03.01.2022

PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 279/1, 2080, 2082 Krzątka Gmina Majdan Królewski Sieć gazowa śr. c. na dz. nr ewid. gr 279/1, 2080, 2082 z przyłączem gazowym na dz. nr ewid. gr 2082 w Krzątce    
04.01.2021 Gmina Kolbuszowa 1549/78, 1549/77, 1549/75, 1549/72, 1549/20 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sokołowskiej i Leśnej.    
10.01.2022 Maciej Orzech 818/7, 818/8, 818/6, 818/4, 836/7, 836/6 Nowa Wieś Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej.   28.01.2022
12.01.2022 Gmina Kolbuszowa 1546/20, 1546/69, 1546/10, 1546/57, 1546/27 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ruczki.    
13.01.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 3254/1, 3261, 3269/1, 3269/2 Raniżów Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego     
13.01.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 2189/3, 2189/4, 2188/2 Ostrowy Tuszowskie Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.    
16.01.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1883/5, 1902/3, 1902/5, 1902/6 Kosowy Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4) wraz z przyłączem (G3-G5) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
16.01.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 477/3, 477/8, 477/9, 554/5, 790/1, 790/2, 790/3 Poręby Dymarskie Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz dwóch przyłączy gazowych do dwóch budynków jednorodzinnych.     
17.01.2022 Gmina Dzikowiec 1063/3, 1068/2 Dzikowiec, Nowy Dzikowiec Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec".    
24.01.2022 Gmina Dzikowiec 351, 350, 349/5, 348/6, 345/5, 345/4, 345/3, 345/2 Nowy Dzikowiec Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej    
24.01.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1500/3, 1501, 1502/3, 1503, 1504, 1502/2, 1502/5, 1502/4 Domatków Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej Śr.c. wraz z czterema przyłączami  do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   14.02.2022
25.01.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1504, 1505 - (Domatków), 229, 229/9 - Bukowiec   Domatków, Bukowiec Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    14.02.2022
04.02.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1532/6, 1532/5, 1539/12, 1539/13 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) oraz przyłącza gazu (G2-G4) do zespołu gazowego na przyłączu gazowym dla budynku kotłowni     
09.02.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 655, 653, 799/l, 799/2 Hucina Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno- pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
09.02.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 255/1, 254/13 Jagodnik Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
09.02.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 827/3, 828/1, 829/1, 830/1, 831/1, 1222/1, 1221, 1221/2, 1244/1 Trzęsówka Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz dwóch przyłączy gazowych śr/c do dwóch budynków jednorodzinnych.    
01.03.2022 Magdalena Chmielowiec 1594/1, 1594/2 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem.    
02.03.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1554/4, 1562, 1574, 1573, 1578/2, 1581, 1582/6 Widełka Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    23.03.2022
09.03.2022 Maria Cudo 728 Huta Komorowska Majdan Królewski Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego.    
09.03.2022 Józef Dziko 564/4, 571/2, 571/1, 572/1, 577/1, 578, 580/3, 603, 605, 580/8, 579, 518, 564/13, 564/14  Huta Komorowska Majdan Królewski Przebudowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z linią zasilającą SN i nN    
14.03.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 335/2, 336/15, 336/13 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno- pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
14.03.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 2441/20, 2441/21, 2441/22 Cmolas Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
22.03.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1555/69, 1555/68, 1555/73, 1555/74 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3-G4) wraz z dwoma przyłączami gazu (G2-G2, G3-G3) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków produkcyjnych.    
22.03.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 1289/4, 1288/1, 1287/1, 1286 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno- pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
24.03.2022 Gmina Kolbuszowa 1546/49, 1550, 1555/55 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego.    
24.03.2022 Gmina Kolbuszowa 1550, 2317 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego    
13.04.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 1871/1, 2994, 1915 Ostrowy Tuszowskie Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
26.04.2022 Katarzyna Mikołajczyk 749/1, 749/5, 749/9, 749/3 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza.    
28.04.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 1192, 1199/1, 1199/5 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
29.04.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 386/1, 386/11, 387/8, 387/7, 386/10, 386/9, 386/8, 387/5, 387/4 Raniżów Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7) wraz z przyłączmi do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych   18.05.2022
04.05.2022 Krzysztof Strzępka 833/5, 831/1, 834/3, 833/6, 834/9, 833/7, 835/2, 834/17, 836/4 Przyłęk Gmina Niwiska Przebudowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia.    
06.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 786/22, 786/14, 786/15, 786/16, 786/17 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
09.05,2022 Gmina Cmolas 1471, 1488/1, 1486/4, 1492, 1498, 1499, 1503 Trzęsówka Gmina Cmolas Przebudowa sieci gazowej w Trzęsówce w ramach zadania: przebudowa drogi Trzęsówka przez wieś.    
09.05.2022 Gmina Cmolas 600/1, 621/2, 629/2, 605, 606, 611, 612, 623/2, 617, 620 Trzęsówka Gmina Cmolas Przebudowa sieci gazowej w Trzęsówce w ramach zadania: przebudowa drogi Podpołudnie-Koczubaj.    
09.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 1280/1, 1310, 1317/1, 1317/2, 1316/3, 1316/4 Krzątka Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
09.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 145 Krzątka Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
11.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 145 Krzątka Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
11.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 1280/1, 1310, 1317/1, 1317/2, 1316/3, 1316/4 Krzątka Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
12.05.2022 Sylwia Wilk 1192, 1199/1, 199/4 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej    
12.05.2022 Justyna Morcinek 123, 124, 125/3, 126, 129, 132, 133/2 Korczowiska Gmina Raniżów Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza   01.06.2022
17.05.2022 Marcin Mędrak 1902/5, 1902/6, 1902/7, 1883/5, 1845/4, 1325, 1844, 1843 Kosowy Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.    
18.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 199/14, 199/29 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
18.05.2022

Gmina Cmolas

24, 69/2 w Cmolasie, 66/3, 68/14, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 173/8, 173/9, 173/11, 173/20, 173/22, 173/24, 173/25, 173/26, 173/27, 173/32, 400, 401 w Jagodniku Cmolas, Jagodnik Gmina Cmolas

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

   
18.05.2022 Gmina Cmolas 5685/23, 5681, 5694/1, 5688, 5694/4 Cmolas Gmina Cmolas Rozbudowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej    
18.05.2022 Gmina Cmolas 5591, 5590, 5589/6, 5589/4, 5588, 5587/5 Cmolas Gmina Cmolas Budowa sieci wodociągowej    
23.05.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 2739/3, 2740/3, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745/2, 2746, 2747/1, 2747/2, 2747/3 Raniżów Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z dwoma przyłączami gazowymi do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków jednorodzinnych   10.06.2022
06.06.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 232/3, 232/54, 903, 906/2, 907, 908, 914, 917, 918/2, 922, 923/1, 924, 927/3, 927/1, 930/1, 932, 936, 937, 938, 939, 945, 946/2, 948, 949/1, 951, 952, 953/2, 955/2, 955/3, 962, 955/5, 955/7, 956, 957/3, 965/3, 967/1,  971, 973, 978,  979/1, 983 Kupno Gmina Kolbuszowa ”Przebudowa odcinka sieci gazowej §średniego ciśnienia wraz z istniejącymi przyłączami w m. Kupno - Etap I, gm. Kolbuszowa, pow. kolbuszowski”     
27.06.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 58/2, 647, 1144/2, 646/3 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
27.06.2022 Gmina Kolbuszowa 1367/4, 1371/5, 1371/2, 1372/1, 1193/1, 4007, 4008, 4014, 1373, 1380/1, 1381, 1382, 1387/1, 1388, 1389, 1390, 1393, 4027,1379, 4029,1398, 1403, 1404/2, 1405, 4035/1, 496, 497, 498, 1412,1413/2, 1415/6, 505, 1417/1, 1417/2, 1421/3, 1421/5, 510, 512, 513, 539, 540, 543, 1428/5, 1428/3, 1429, 1430, 1458, 651, 648, 644,1497/3, 842/2 Widełka Gmina Kolbuszowa Sieć gazowa do 0,5 MPa. Przebudowa czynnej sieci gazowej w związku z rozbudową drogi Widełka - Majdan.    
01.07.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 816, 817, 846, 847/1 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
01.07.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 104, 101, 100, 97, 96, 93, 92/1, 92/2 Hucisko Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
01.07.2022 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 540, 542/6, 542/11, 542/12, 542/13 Niwiska Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci gazowej śr/c oraz przyłącza gazowego śr/c do budynku jednorodzinnego    
Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2022-01-03
Data publikacji:
2022-01-03
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-07-01 14:10:33, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)