Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2023

Ikona statystyk

Data

zgłoszenia

Imię, nazwisko

lub

nazwa inwestora

Nr działki

lub

domu

Obręb lub

ulica

i miejscowość

Gmina

Opis projektowanego obiektu

Data

wniesienia

sprzeciwu

do zgłoszenia

Informacja

o braku

sprzeciwu

19.01.2023 Łukasz Tobolski 1621, 1641, 1642/6 Zielonka Gmina Raniżów Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z przyłączmi.    
31.01.2023 Gmina Kolbuszowa 69/4, 69/3, 99, 100 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej, przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej    
03.02.2023 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 385/27, 1755/8, 1755/10, 1759/2 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2) wraz z przyłączem (G2-G3) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego    
09.02.2023 Gmina Cmolas 374/4, 374/2, 377/4, 377/3, 377/5, 369/1, 373/3, 373/1, 373/4, 373/5, 374/3, Cmolas Gmina Cmolas Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Cmolasie   02.03.2023
22.02.2023 Gmina Cmolas 5311, 5660, 5674  Cmolas Gmina Cmolas Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Cmolasie   15.03.2023
23.02.2023 Gmina Dzikowiec 1656/18, 1638, 1635 Kopcie Gmina Dzikowiec Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie, Tęcze   16.03.2023
24.02.2023 Gmina Dzikowiec 4563 Wilcza Wola Gmina Dzikowiec Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej.   17.03.2023
03.03.2023 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło

182/13, 182/14, 182/15

Kolbuszowa Dolna Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3) wraz z przyłączami (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.    
17.03.2023 Gmina Majdan Królewski 1232/8, 1232/14, 1233/2, 1242/2, 1242/3, 1242/4, 1242/5, 1242/7, 1242/8, 1251 Komorów Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej i działek budowlanych.   07.04.2023
17.03.2023 Gmina Majdan Królewski 1144/20, 1144/16, 1144/6, 1144/8, 1144/2, 1144/17, 1144/7, 1144/3, 1144/21, 1144/18, 1144/11, 1145/1, 627/1, 1144/19 Huta Komorowska Gmina Majdan Królewski Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla zabudowy mieszkaniowej i działek budowlanych.   07.04.2023
20.03.2023 PGE DYSTRYBUCJA S.A. 2485/10, 2485/14, 2504/1, 2511/2 Cmolas Gmina Cmolas Budowa sieci energetycznej nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid gr 2485/10, 2485/14, 2504/1, 2511/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Cmolas.   07.04.2023
23.03.2023 Gmina Niwiska 232/2, 232/4,254, 237, 241/1, 252, 257 Leszcze Gmina Niwiska Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Leszcze.   12.04.2023
29.03.2023 Gmina Dzikowiec 2391/3, 2391/2, 3126, 3123, 3121, 3120, 3117, 3116, 3115, 3114, 3112, 3111, 3118, 3113, 3110, 3109, 3108, 3114, 3107, 3106, 3105,3104, 3127 Wilcza Wola Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   19.04.2023
17.04.2023 Magdalena Kardyś 133, 138/2 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa  Przebudowa budynku.    
25.04.2023 Gmina Dzikowiec 1834, 1950, 1951/3, 1967, 1968/1, 1969, 1971, 2049/2 Kopcie Gmina Dzikowiec Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego. 16.05.2023  
09.05.2023 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle Ul. Floriańska 112 38-200 Jasło  121, 119/5, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 357/6, 357/7, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12, 357/13, 357/14, 357/15, 357/17, 357/18, 357/19 Hadykówka Gmina Cmolas
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych (sieć gazowa z przyłączem o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa). Projektowany odcinek sieci gazowej ś/c z rur polietylenowych - gaz ziemny, symbol E. Zakres robót obejmuje: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100RC Dn63x5,8 SDR11 o długości L=565,0m i 16 -tu przyłączy gazowych ś/c z rur PE100 RC Dn25x3,0 SDR11 o łącznej długości L=39,5m i stal Dn20 L=48,0m;
Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu Ikpl. -16 szt.
Roboty budowlane wykonywane będą ręcznie, mechanicznie w wykopach otwartych oraz metodą bezwykopową - przewiertami sterowanymi.
  30.05.2023
17.05.2023 Armet Sp. z o.o. 1030/59, 1039/4, 1039/3, 1034/2, 1033/3, 1033/2, 1031/3, 1031/2, 1034/3 Kolbuszowa Górna Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami.    
22.05.2023 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle, ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 48/67, 2437/3, 2437/2, 2437/1, 48/63, 48/61, 48/60, 2438/4 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej śr/c (G1-G2-G3-G4-G5)) wraz z przyłączami (G2-G6, G3-G7, G4-G8) do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.    
22.05.2023 Gmina Kolbuszowa 2031/3, 894/3, 2032/3 Kupno Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazu w miejscowości Kupno metodą rozkopu.   14.06.2023
24.05.2023 Maciej Kłosowski 1735/9, 1734/1, 1733/28, 1733/27 Kolbuszowa Dolna Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej z budową przyłącza.    
02.06.2023 Gmina Niwiska 431/3, 431/4, 431/5, 423 Hucina Gmina Niwiska Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Świerkowej w miejscowości Hucina.   23.06.2023
20.06.2023 Marek Chuchro 1592/8, 1591, 1193/1, 1035, 1032/3, 1032/2, 1032/1, 1033 Widełka Gmina Kolbuszowa Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza.   14.07.2023
22.06.2023 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle, ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 866/4, 867/3, 869/3, 869/2 Kupno Gmina Kolbuszowa Przebudowa i budowa awaryjna istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku jednorodzinnego.   Inwestor wycofał zgłoszenie
04.07.2023 Gmina Dzikowiec 1130/2, 1131/1 Dzikowiec Gmina Dzikowiec Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej    
05.07.2023 Krzysztof Pokrywka 3640/9 Widełka Gmina Kolbuszowa Instalacja gazowa zbiornikowa na gaz płynny z wewnętrzną instalacją dla budynku mieszkalnego i gospodarczego   25.07.2023
06.07.2023 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle, ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 2561/7, 2559, 2554, 2563/1, 2447, 2446/1, 2565, 2566, 2444, 2443, 2442/2, 2432/2, 2432/1, 2431/2, 2431/1, 2430/9, 2430/7, 2430/3, 2430/6, 2429/3, 2429/1, 2426/3, 2426/12 Cmolas Gmina Cmolas Przebudowa i budowa awaryjna istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku jednorodzinnego.   27.07.2023
12.07.2023 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle, ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 2416/1, 2415/2, 2415/1, 2414/1, 2414/2, 2413, 2412/4, 2412/1, 2411, 2410, 2409/2, 2409/1, 2408/19, 2408/18, 2408/4, 2408/1, 2408/5, 2408/3, 2408/14 Cmolas Gmina Cmolas Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku jednorodzinnego.   02.08.2023
26.07.2023 PSG SP. z o.o. OZG w Jaśle, ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 1392/7, 1546/13, 1546/10 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci gazowej (G1-A, C-G2) średniego ciśnienia.    
16.08.2023 Newborn Plastic s.c. Marcin Mitura, Urszula Mitura 1555/68, 1555/73 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa sieci gazowej śr. ciśnienia    
21.08.2023 Jerzy i Barbara Skura 718/3, 717/2 Huta Komorowska Majdan Królewski Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego. 19.09.2023  
30.08.2023 Gmina Kolbuszowa 1166/6, 1165/2, 1165/3, 1164/20, 1164/2, 1371 Kolbuszowa Gmina Kolbuszowa Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Południowej w Kolbuszowej.    
01.09.2023 P4 Sp. z o.o. 1020 Lipnica Gmina Dzikowiec Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KOB7107B wraz z
wew. linią sasilającą elektroenergetyczną i kanalizacją kablową
   
15.09.2023 Gmina Dzikowiec
1934, 1950, 1951/3, 1967, 1968/l, 1969, 1971, 2049/2,
Kopcie Gmina Dzikowiec Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie    
22.09.2023 Gmina Cmolas 60/2, 57/2, 56/3, 56/6, 55/2 Cmolas Gmina Cmolas Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego.    
25.09.2023 Krzysztof Chmielewski

1285/5, 1285/10

Ostrowy Baranowskie Gmina Cmolas Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - zbiornik naziemny o pojemności V=2700 litrów (2,7m3) oraz przyłącza gazu.    
28.09.2023 PSG sp z o.o. w Tarnowie,  Oddział w Jaśle 153/1, 154, 165 Korczowiska Gmina Raniżów Budowa odcinka sieci gazowej śr. ciśnienia z rur PE dn3 wraz z przyłączem gazu śr. ciśnienia PE-RC dn 25 / stal dn 20 do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   17.10.2023
04.10.2023 PSG sp z o.o. w Tarnowie,  Oddział w Jaśle 866/4, 867/3, 869/3, 869/2 Kupno Gmina Kolbuszowa Przebudowa i budowa awaryjna istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2-G3) wraz z przyłączem (G2-G4) do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku jednorodzinnego   27.10.2023
04.10.2023 Jerzy i Barbara Skura 718/3, 712/2 Huta Komorowska Gmina Majdan Królewski Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazu na potrzeby budynku mieszkalnego.   10.10.2023
11.10.2023 Andrzej Warszawski 752, 775, 754/1 Przyłęk Gmina Niwiska Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.    
13.10.2023 Gmina Kolbuszowa 325, 324, 322, 305, obręb ewidencyjny 11 Widełka 309, 308, 306, 305/1, 303, 301, 300, 298/2, 298/1, 287/5, 287/4, 287/3, 285, 284, 283, 282, obręb ewidencyjny 5 Kłapówka, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W) Kłapówka Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego Kłapówka - Łąki polegająca na budowie sieci energetycznej napowietrznej nN oświetlenia ulicznego o długości l=518)539m oraz budowie 11 słupów sieci energetycznej napowietrznej nN

18.10.2023

Inwestor wycofał zgłoszenie

 
17.10.2023 Kamil Sołek 848/39 Werynia Gmina Kolbuszowa Budowa sieci wodociągowej   07.11.2023
18.10.2023 Gmina Dzikowiec 1934, 1950, 1951/3, 1967, 1968/l, 1969, 1971, 2049/2, Kopcie Gmina Dzikowiec Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopcie    
26.10.2023 Grzegorz Serafin 106/16, 137/1, 60 Werynia Gmina Kolbuszowa Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej z budową przyłącza.   28.11.2023
30.10.2023 Dorota i Bogusław Gorczyca 1703, 1715 Kupno Gmina Kolbuszowa Przebudowa i budowa istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G3-G2) wraz z przyłączem (G3-G4) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   28.11.2023
30.10.2023 Robert Pakłos 1357/18, 1357/14, 1357/16, 1357/15, 1357/ll, 1357/13, 1357/12, 1357/8, 1357/10, 1357/9, 1357/5, 1357/7, 1357/6, 1357/2, 1357/4, 1357/3, 1357/1, Trzęsówka Gmina Cmolas Budowa sieci wodociągowej z przyłączami    
30.10.2023 Robert Pakłos 1357/18, 1357/14, 1357/16, 1357/15, 1357/ll, 1357/13, 1357/12, 1357/8, 1357/10, 1357/9, 1357/5, 1357/7, 1357/6, 1357/2, 1357/4, 1357/3, 1357/1, Trzęsówka Gmina Cmolas Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,    
30.10.2023 Patryk Kusy 369/2 Raniżów Gmina Raniżów Budowa wewnętrnej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
10.11.2023 Gmina Kolbuszowa 325, 324, 322, 305, 309, 308, 306, 305/1, 303, 301, 300, 298/2, 298/1, 287/5, 287/4, 287/3, 285, 284, 283, 282 Kłapówka Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego Kłapówka - Łąki polegająca na budowie sieci energetycznej napowietrznej nN oświetlenia ulicznego o długości l=518(539)m oraz budowie 11 słupów sieci energetycznej napowietrznej nN   01.12.2023
10.11.2023 Gmina Kolbuszowa
168, 165, 162, 160, 157, 64/2, 154/1
Kłapówka Gmina Kolbuszowa Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Kolbuszowa Górna - Kłapówka w miejscowości Kłapówka, polegająca na budowie sieci energetycznej napowietrznej nN oświetlenia ulicznego o długości 1=108(114)m oraz budowie 3 słupów sieci energetycznej napowietrznej nN   01.12.2023
10.11.2023 Jolanta Sudoł 153/1 Korczowiska Raniżów Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.    
15.11.2023 Łukasz Micek 71/7, 71/10 Jagodnik Gmina Cmolas Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu.    
04.12.2023 Gmina Niwiska  35/2, 119/2 Trześń Gmina Niwiska Budowa sieci energetycznej napowietrznej oraz sieci energetycznej kablowej podziemnej nN 0, 23 kV oświetlenia ulicznego.    
06.12.2023 Gmina Cmolas
24, 57/2, 56/3, 56/7, 56/8, 55/2, 51/3, 60/1, 60/2 obręb Cmolas i 65/4, 65/3, 65/1 obręb Jagodnik
Cmolas, Jagodnik Gmina Cmolas Budowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej.    
07.12.2023 Paweł Selwa 1228/4, 1227 Dzikowiec Gmina Dzikowiec Rozbudowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej PEDN 100mmm    
12.12.2023 Gmina Dzikowiec 1054, 603/l, 1056, 1055/2, 1746, 1751, 761, 760, 759, 754, 753, 749/1, 742/3, 742/2, 742/1, 739/1, 738/l, 738/2, 737, 731/2, 731/l, 730, 729, 728/l, 728/4, 727, 725, 724/1, 724/3, 721, 719/2, 717/1, 717/2, 717/3, 716, 989, 990, 991, 972, 858/7, 971/2, 858/6, 970, 969/l, 969/2, 968, 861, 862/2, 862/7, 862/6, 862/5, 966, 964, 963, 962, 869/2, 961, 960, 959, 958, 957, 739/2, 724/2, 724/3, 720, 718, 715, 714, 705, 703/2, 702, 699, 701, 698, 697/1, 696, 695, 693, 692, 690, 691, 686/l, 685/l, 683, 681, 680, 679, 675/7, Mechowiec, Dzikowiec Gmina Dzikowiec Przebudowa sieci wodociągowej    
19.12.2023 Kamil Woźniak 15/1, 15/2, 28/6, 28/7 Nowa Wieś Gmina Kolbuszowa Budowa odcinka sieci wodociągowej metodą rozkopu.   10.01.2024
29.12.2023 Gmina Dzikowiec 554/1, 5552, 5551, 5550, 5561/1 Lipnica Gmina Dzikowiec Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego    
Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-01-10
Data publikacji:
2023-01-10
Data ostatniej zmiany:
2024-01-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-12 11:47:28, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)