Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacja bazowa 57512 PRZEDBÓRZ zlokalizowana w msc. Przedbórz

Ikona statystyk

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  dnia 27 kwietnia 2001r. [tekst jednolity Dz. U. 2022 r.  poz. 2556 ] Starosta Kolbuszowski udostępnia informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację:

T- Mobile Polska S.A, ul. Marynarska 12, , 02-677 Warszawa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-10-05
Data ostatniej zmiany:
2023-10-05

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacja bazowa KOB7113A zlokalizowanej w msc. Wola Rusinowska

Ikona statystyk

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  dnia 27 kwietnia 2001r. [tekst jednolity Dz. U. 2022 r.  poz. 2556 ] Starosta Kolbuszowski udostępnia informacje o zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację:

P4 Sp z o .o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-20
Data ostatniej zmiany:
2023-09-20

Zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacja bazowa KOB7002C zlokalizowanej w msc. Dzikowiec

Ikona statystyk

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  dnia 27 kwietnia 2001r. [tekst jednolity Dz. U. 2022 r.  poz. 2556 ] Starosta Kolbuszowski udostępnia informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację:

P4 Sp z o .o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-12
Data ostatniej zmiany:
2023-10-09

Zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacja bazowa KOB6002A zlokalizowanej w msc. Majdan Królewski.

Ikona statystyk

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  dnia 27 kwietnia 2001r. [tekst jednolity Dz. U. 2022 r.  poz. 2556 ] Starosta Kolbuszowski udostępnia informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację:

P4 Sp z o .o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-09-11
Data ostatniej zmiany:
2023-09-11

Zgłoszenie instalacji KOB7005B, z której emisja nie wymaga pozwolenia, usytuowanej na dz. ewid. nr 632 w msc. Mechowiec, gm. Dzikowiec.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-07-31
Data ostatniej zmiany:
2023-07-31

Zgłoszenie instalacji KOB7116A, z której emisja nie wymaga pozwolenia, usytuowanej na dz. ewid. nr 1614 i 1638 w msc. Raniżów, gm. Raniżów.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-07-28
Data ostatniej zmiany:
2023-07-28

Informacja o zmianie danych w instalacji, o której mowa w zgłoszeniu KOB7106A z dnia 30.12.2022 r. na dz. nr 2974/2 w msc. Wola Raniżowska, gm. Raniżów.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-07-26
Data ostatniej zmiany:
2023-07-26

Zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacja bazowa KOB7006B zlokalizowanej w msc. Krzątka.

Ikona statystyk

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  dnia 27 kwietnia 2001r. [tekst jednolity Dz. U. 2021 r.  poz. 1973 ] Starosta Kolbuszowski udostępnia informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację:

P4 Sp z o .o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-06-20
Data ostatniej zmiany:
2023-06-20

Zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacja bazowa KOB6002A zlokalizowanej w msc. Majdan Królewski

Ikona statystyk

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  dnia 27 kwietnia 2001r. [tekst jednolity Dz. U. 2021 r.  poz. 1973 ] Starosta Kolbuszowski udostępnia informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację:

P4 Sp z o .o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-06-20
Data ostatniej zmiany:
2023-06-20

Zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – instalacja radiokomunikacyjna 58180(20180N!) KRZ_CMOLAS_HADYKOWKA zlokalizowanej w msc. Hadykówka.

Ikona statystyk

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  dnia 27 kwietnia 2001r. [tekst jednolity Dz. U. 2022 r.  poz. 2556 ] Starosta Kolbuszowski udostępnia informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację:

T-Mobile Polska S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-31
Data publikacji:
2023-03-31
Data ostatniej zmiany:
2023-03-31

Zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – instalacja radiokomunikacyjna 58161 (20161N!) KRZ_RANIZOW_PIASKI zlokalizowanej w msc. Raniżów.

Ikona statystyk

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  dnia 27 kwietnia 2001r. [tekst jednolity Dz. U. 2022 r.  poz. 2556 ] Starosta Kolbuszowski udostępnia informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację:

T-Mobile Polska S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-31
Data publikacji:
2023-03-31
Data ostatniej zmiany:
2023-03-31

Zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacja bazowa KOB3701B zlokalizowana w msc. Kolbuszowa.

Ikona statystyk

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  dnia 27 kwietnia 2001r. [tekst jednolity Dz. U. 2022 r.  poz. 2556 ] Starosta Kolbuszowski udostępnia informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację:

P4 Sp z o .o.ul. Wynalazek 1 , 02-677 Warszawa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-24
Data publikacji:
2023-03-24
Data ostatniej zmiany:
2023-03-24

Zmiana danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – instalacja radiokomunikacyjna 53475 (20260N!) KRZ_DZIKOWIEC-DZIKOWIEC zlokalizowanej w msc. Dzikowiec.

Ikona statystyk

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  dnia 27 kwietnia 2001r. [tekst jednolity Dz. U. 2022 r.  poz. 2556 ] Starosta Kolbuszowski udostępnia informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację:

T-Mobile Polska S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-03-24
Data publikacji:
2023-03-24
Data ostatniej zmiany:
2023-03-24

Zaświadczenie

Ikona statystyk

Działając na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w odpowiedzi na wniosek P4 Spółki z o. o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Wioletę Jakubczyk, wydaje się zaświadczenie, iż zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej KOB7103A zlokalizowanej na działce nr ew. gr. 1456 w msc. Kolbuszowa Górna zostało przyjęte bez sprzeciwu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-02-28
Data ostatniej zmiany:
2023-02-28

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – stacja bazowa KOB7103A zlokalizowanej w msc. Kolbuszowa Górna

Ikona statystyk

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  dnia 27 kwietnia 2001r. [tekst jednolity Dz. U. 2021 r.  poz. 1973 ] Starosta Kolbuszowski udostępnia informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację:

P4 Sp z o .o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-02-17
Data ostatniej zmiany:
2023-02-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-15 15:28:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)