Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P33/2021

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ OGŁASZA: TRZECI  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY - na oddanie w dzierżawę na  okres 5 lat  (od  dnia  01 lutego 2022 r. do dnia  31 stycznia 2027 roku) części  powierzchni  dachowej i  poddasza wraz z  możliwością  korzystania z istniejącego masztu usytuowanego na  nieruchomości  stanowiącej własność  Powiatu Kolbuszowskiego, zabudowanej budynkiem biurowym, będącym siedzibą Starostwa Powiatowego  Kolbuszowej, zlokalizowanej przy  ul. 11 Listopada 10 w  Kolbuszowej, złożonej z  działek nr 1513/13 i 1524/4 obr. 0001 Kolbuszowa, celem świadczenia usług internetowych drogą  bezprzewodową.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-12-02
Data publikacji:
2021-12-02
Data ostatniej zmiany:
2022-01-20

P32/2021

Ikona statystyk
GK.032.27.2021
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Kolbuszowa Górna, do zawarcia umowy zamiany nieruchomości.
I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10,36-100 Kolbuszowa NIP: 814 15 73 682, REGON:690581382.
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych, nieruchomości położonych w obrębi ewidencyjnym 0009 Kolbuszowa Górna, stanowiących własność:
1) Powiatu Kolbuszowskiego, oznaczonej jako działka nr 1125/3 o pow. 0,34 ha,
2) Osoby fizycznej, oznaczonych jako działki nr: 1125/11 o pow. 0,0890 ha i 1125/2 o pow. 0,05 ha.
Operaty należy wykonać w dwóch egzemplarzach, oddzielnie dla nieruchomości Powiatu i oddzielnie dla nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, przy czym dla dwóch działek stanowiących własność osoby fizycznej - można wykonać jeden operat, jednak z określeniem wartości rynkowych poszczególnych działek.
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 1125/3, 1125/11 i 1125/2 obręb Kolbuszowa Górna do sporządzenia umowy zamiany, którą to Powiat Kolbuszowski przeniesie prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1125/3 na rzecz osoby fizycznej w zamian za nieruchomości oznaczone jako działki nr: 1125/11 i 1125/2, będące własnością tej osoby fizycznej.
III. Termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia nastąpi do dnia 30 grudnia 2021 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-11-18
Data publikacji:
2021-11-18
Data ostatniej zmiany:
2021-11-29

P31/2021

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO MARKI  DAEWOO LUBLIN

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36 – 100 Kolbuszowa, ogłasza przetarg pisemny ofertowy na zbycie samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Daewoo Lublin 3

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminX
Data wytworzenia:
2021-11-05
Data publikacji:
2021-11-05
Data ostatniej zmiany:
2021-11-23

P30/2021

Ikona statystyk

Postępowanie  pn :„ „Zarzadzanie projektem: Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”

Nr ID dot. w/w postępowania nadany przez miniportal:
84971269-c50b-4b5f-8b3e-1ded5d4d8c80

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84971269-c50b-4b5f-8b3e-1ded5d4d8c80

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-19
Data ostatniej zmiany:
2021-10-19

P29/2021

Ikona statystyk

Postępowanie  pn :„ „Zarzadzanie projektem: Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”

Nr ID dot. w/w postępowania:
ocds-148610-1c3c16f2-275b-11ec-b885-f28f91688073

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5e417505-230b-4e5c-a3f8-ea1261f61012

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-10-07
Data publikacji:
2021-10-07
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07

P28/2021

Ikona statystyk

Ogłoszenie o drugim przetargu ustym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ 

OGŁASZA:

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY- na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2026 roku) części powierzchni dachowej i poddasza wraz z możliwością korzystania z istniejącego masztu usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, zabudowanej budynkiem biurowym, będącym siedzibą Starostwa Powiatowego Kolbuszowej, zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 10 w Kolbuszowej, złożonej z działek nr 1513/13 i 1524/4 obr. 0001 Kolbuszowa, celem świadczenia usług internetowych drogą bezprzewodową.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-10-06
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

P27/2021 - GK.032.24.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, do celów aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot zamówienia:

  1. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1524/15, 1524/17, 1524/18, 1525/4, 1526/3, 1526/4, 1527/1, 1527/2, 1528/2, 1529/1, 1529/2, 1530/5, 1530/6, 1531/1, 1531/2, 1532/3, 1532/6 o łącznej pow. 1.1896 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1535/10, 1535/11, 1535/15, 1535/16, 1539/8, 1539/9, 1539/10, 1539/13, 1540/6, 1540/8, 1540/10, 1545/5, 1774/10, 1774/11 o łącznej pow. 6.9779 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1546/66 o pow. 0.0186 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  2. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1524/14, 1524/16, 1525/3 o łącznej pow. 0.4338 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1546/64 o pow. 0.0218 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  3. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1013/3 o pow. 0.4450 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  4. Sporządzenie operatów szacunkowych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1774/6 i 1774/8 o łącznej pow. 0.2259 ha oraz oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1774/12 o pow. 0.0614 ha (kompleks), celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  5. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej Dolnej, gmina Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 245 i 246 o łącznej pow. 0.52 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  6. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1547/4 o pow. 1,7900 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  7. Sporządzenie operatu szacunkowego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1539/12 o powierzchni 0.0501 ha, celem aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia wynosi 50 dni od daty zawarcia umowy.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.24.2021, w terminie do dnia 27 września 2021 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Materiały niezbędne do wykonania operatu Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypisy z ewidencji gruntów, kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej, zaświadczenie o przeznaczeniu w planie. Zamawiający wymaga aby operaty szacunkowe zawierały ww. dokumenty a nie ich odpisy.

Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej oraz uczestnictwie w ewentualnej rozprawie w samorządowym kolegium odwoławczym lub sądzie.

Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, pokój 213 (tel. 17 744 57 52), w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-09-13
Data publikacji:
2021-09-13
Data ostatniej zmiany:
2021-09-30

P26/2021

Ikona statystyk

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Werynia oznaczonych jako działki:

1. Działka ​nr 106/10, obr. 0014 Werynia
2. Działka nr 106/11, obr. 0014 Werynia
3. Działka nr 106/12, obr. 0014 Werynia
4. Działka nr 106/13, obr. 0014 Werynia

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-09-09
Data publikacji:
2021-09-09
Data ostatniej zmiany:
2021-10-28

P25/2021

Ikona statystyk

Postępowanie  pn :„Poprawa funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej wraz z ograniczeniem emisyjności w środowisko oraz zapewnieniem dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami”-część 1 Nefrologia-Dializoterapia

Nr ID nadany przez miniPortal dot. w/w postępowania:
ocds-148610-8c387992-0a52-11ec-b885-f28f91688073

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/536fb815-b962-49da-b755-d70b50cc2d6e

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-31
Data ostatniej zmiany:
2021-08-31

P24/2021

Ikona statystyk

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ 
OGŁASZA:
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY- na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 16 listopada 2021 r. do dnia 15 listopada 2026 roku) części powierzchni dachowej i poddasza wraz z możliwością korzystania z istniejącego masztu usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, zabudowanej budynkiem biurowym, będącym siedzibą Starostwa Powiatowego Kolbuszowej, zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 10 w Kolbuszowej, złożonej z działek nr 1513/13 i 1524/4 obr. 0001 Kolbuszowa, celem świadczenia usług internetowych drogą bezprzewodową.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-08-25
Data publikacji:
2021-08-25
Data ostatniej zmiany:
2021-09-30

P23/2021 - GK.032.23.2021

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych wraz z ustaleniem granic w terenie, dotyczącej doprowadzenia do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym, konfiguracji granic nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2183/1 i 2182 położonych w Kolbuszowej Górnej, gm. Kolbuszowa.
Odtworzenia stanu prawnego należy dokonać w następujących częściach działek: 1. Wszystkie punkty graniczne działki nr 2183/1. 2. Granica działki nr 2173 od punktu nr 9-20234 do punktów nr 9-20235, 9-20236 i 9-20237. 3. Granica działki nr 2173 pomiędzy punktami nr 9-20237, 9-20238, 9-20239, 9-20240, 9-20203 i 9-20204.
Przedmiotowa praca nie będzie podległa zgłoszeniu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej, natomiast niezbędne materiały do realizacji pracy zostaną udostępnione Wykonawcy na koszt Zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.

Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację
zlecenia.

Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.23.2021”, w terminie do dnia 10 września 2021 r. do godz. 14.00.
Oferta powinna zawierać:
dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Ocena ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.
Informacje dodatkowe: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-08-23
Data publikacji:
2021-08-23
Data ostatniej zmiany:
2021-08-23

P22/2021 - GK.032.22.2021

Ikona statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, na potrzeby postępowania administracyjnego znak: GK.6620.55.34.2021, w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Werynia, gmina Kolbuszowa, polegającej na ustaleniu przebiegu granicy działki nr 1853 z działką nr 1779, na odcinku od punktu nr 24093 do punktu 24105 (zgodnie z załącznikiem graficznym).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-08-19
Data publikacji:
2021-08-19
Data ostatniej zmiany:
2021-08-19

P21/2021

Ikona statystyk

Postępowanie  pn :„Poprawa funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej wraz z ograniczeniem emisyjności w środowisko oraz zapewnieniem dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Nr ID nadany przez miniPortal dot. w/w postępowania:
06dcab37-b029-4881-821a-ee041f655a55

Link do postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/06dcab37-b029-4881-821a-ee041f655a55

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-08-13
Data publikacji:
2021-08-13
Data ostatniej zmiany:
2021-08-17

P20/2021 - GK.032.21.2021

Ikona statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych mającej na celu doprowadzenie do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym obszaru oznaczonego aktualnie jako działka nr 150 położona w obrębie Poręby Dymarskie, gmina Cmolas. Dokumentacja jest niezbędna do prowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego znak: GK.6820.53.12.2021, w sprawie dotyczącej aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Poręby Dymarskie, gmina Cmolas, polegającej na doprowadzeniu do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym odnośnie działki nr 150 o powierzchni 0,06 ha.


Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowany przez:

1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.

2) Wicestarostę Kolbuszowskiego Pana Wojciecha Cebulę.


Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych łącznie z ustaleniem granicy w terenie. Ustalenie przebiegu granic będzie polegało na przywróceniu granicy pomiędzy dawnymi działkami nr 189 i 190 (z których części została utworzona obecna działka nr 150) zgodnie ze stanem prawnym uwidocznionym na mapie ewidencyjnej z uwłaszczeń kompleksowych wsi Poręby Dymarskie. Dokumentacja powinna zawierać wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek, mapę do celów prawnych a także opisowy wykaz synchronizacyjny począwszy od stanu parcelowego do obecnego.


Termin i miejsce wykonania zamówienia: Terminem wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.
 

Wymogi oferty: Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.


Miejsce oraz termin złożenia oferty: Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w terminie do dnia 31.08.2021 r., decyduje data stempla pocztowego z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA”.


Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto. Cena złożona przez oferenta powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z warunkami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.


Informacje dodatkowe: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 60 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-08-03
Data publikacji:
2021-08-03
Data ostatniej zmiany:
2021-09-02

P19/2021

Ikona statystyk

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej,

ul. 11-go Listopada 10,

36-100 Kolbuszowa

tel. (017) 74 45 783  ,

fax  (017)  (17) 74 45 774

składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

 „Opracowanie dokumentacji projektowych:

Część Nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 8 +407 – 8+644 polegającą na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Bukowiec strona lewa.

Część Nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w miejscowości Przyłęk w KM 8+658 – 9+450 strona prawa.”

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-07-23
Data publikacji:
2021-07-23
Data ostatniej zmiany:
2021-08-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-27 14:36:44, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)