Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Ikona statystyk

 

 

 

 

 

 

   

 

Adres:

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

 

 

ul.

11 Listopada 10

 

 

 

36-100 Kolbuszowa

 

   Godziny otwarcia urzędu:

 

woj. podkarpackie

 

Poniedziałek

08:00 – 16:00

tel:

(17) 74-45-771 - informacja

 

Wtorek

07:30 – 15:30

tel:

(17) 22-75-880 - sekretariat

 

Środa

07:30 – 15:30

fax:

(17) 22-71-523

 

Czwartek

07:30 – 15:30

e-mail:

starostwo@kolbuszowski.pl

 

Piątek

07:30 – 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… załóż konto na platformie EPUAP…

 

 

 

 

… zaloguj się na platformie EPUAP …

 

 

 

 

… profil zaufany …

 

 

 

 

Adres elektronicznej skrzynki

podawczej Starostwa Powiatowego

w Kolbuszowej na platformie ePUAP:

/69b5a0ggkd/skrytka 

     

 


INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM SPRAW PRZEZ STAROSTĘ KOLBUSZOWSKIEGO


Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’),  przekazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kolbuszowski z siedzibą pod adresem: ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa.

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań publicznych z administracji publicznej na podstawie przepisów prawa publicznego regulujących daną dziedzinę prawa materialnego oraz na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.

3.    Zgodnie z RODO i na zasadach w nim przewidzianych, przysługuje Pani/Panu:

      a.    prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);

      b.    prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);

      c.    prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);

      d.    prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);

      e.    prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);

      f.     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);

      g.  w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych zaś dane  przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.

5.   Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom:  operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom geodezyjnym, informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.

6.   Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie prowadzi profilowania Pani/Pana danych osobowych.

7.   W przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu wykonania zadań wyżej wskazanych.  Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tych zadań.

9.   W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Panem Konradem Śliwą Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@kolbuszowski.pl lub tel.: 729971609

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowski
Informację wytworzył:
Robert Płoch
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2003-06-25
Data publikacji:
2003-06-25
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 13:31:41, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)