Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

Współpraca międzynarodowa

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIX/ 305 /05

Rady Powiatu w Kolbuszowej

z dnia  14 września  2005 r.

 

 

   w sprawie nawiązania współpracy z  Powiatem Romanowskim Obwód Żytomierz na Ukrainie

 

                Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)

 

 

Rada Powiatu w Kolbuszowej

uchwala, co następuje:

 

 

       § 1.  Nawiązuje się współpracę z  Powiatem Romanowskim Obwód Żytomierz na Ukrainie.

 

       § 2. Zakres współpracy pomiędzy powiatami określa Umowa o Partnerstwie stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

        § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania Umowy o Partnerstwie pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim a Powiatem Romanowskim Obwód Żytomierz. 

 

       § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

       § 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Promocji, Rozwoju  Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

 

      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

           Józef Kardyś

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-03-23
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:15:55, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)