Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl

Współpraca międzynarodowa

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIX/ 305 /05

Rady Powiatu w Kolbuszowej

z dnia  14 września  2005 r.

 

 

   w sprawie nawiązania współpracy z  Powiatem Romanowskim Obwód Żytomierz na Ukrainie

 

                Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)

 

 

Rada Powiatu w Kolbuszowej

uchwala, co następuje:

 

 

       § 1.  Nawiązuje się współpracę z  Powiatem Romanowskim Obwód Żytomierz na Ukrainie.

 

       § 2. Zakres współpracy pomiędzy powiatami określa Umowa o Partnerstwie stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

        § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania Umowy o Partnerstwie pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim a Powiatem Romanowskim Obwód Żytomierz. 

 

       § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

       § 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Promocji, Rozwoju  Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

 

      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

           Józef Kardyś

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-03-23
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-30 16:02:50, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)